Magazyn materiałów niebezpiecznych dla Uniwersytetu w Düsseldorfie

Universytet Düsseldorf

Uniwersytet im. Henryka Heinego w Düsseldorfie jest jedną z młodszych szkół wyższych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia i został założony w 1965 r. Dzisiaj w nowoczesnym kampusie znakomite warunki dla życia akademickiego znajduje ok. 20 tys. studentów. Uniwersytet z kampusem o krótkich drogach komunikacyjnych ma wszystkie budynki dostępne centralnie, włącznie z kliniką uniwersytecką i bibliotekami fachowymi. Kierunki uniwersytetu cieszą się znakomitą opinią dzięki ponadprzeciętnej liczbie specjalnych dziedzin badań.

Wyzwanie:

W ciągu trzech lat Uniwersytet w Düsseldorfie zostanie w znacznym zakresie przebudowany. Wiąże się to ze znacznymi nakładami, również w tych dziedzinach, które na pierwszy rzut oka nie są oczywiste. W uniwersyteckiej działalności badawczej dużą rolę odgrywa także składowanie materiałów niebezpiecznych. Szczególnie w dyscyplinach przyrodniczych wykorzystuje się wiele niebezpiecznych dla wód i palnych cieczy i substancji: kwasy, ługi, rozpuszczalniki, trucizny, nadtlenki. Dotychczas materiały te były składowane w rozproszeniu na całym terenie Uniwersytetu. Na okres przejściowy miał teraz powstać magazyn centralny, którego poszczególne, mobilne komponenty po przebudowie mogłyby być dalej wykorzystywane.

Rozwiązanie:

W ścisłej współpracy ze zleceniodawcą i dostawcami DENIOS zaprojektował centralny tymczasowy magazyn materiałów niebezpiecznych. Cały obiekt składa się z 17 pojedynczych kontenerów przeciwpożarowych serii BMC (z możliwością wchodzenia) i FBM (magazynów regałowych), połączonych przez zadaszone strefy przejść i logistyki w jeden kompleks. Każdy z tych kontenerów spełnia w obrębie zespołu wymagania specjalne, które wynikają ze składowanych mediów.

Obiekt jest podzielony na część magazynową i część manipulacyjną. W tej ostatniej odbywa się przyjęcie towaru. Ponadto w stosunku do różnych kontenerów uwzględnione zostały wymagania ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, klimatyzacji i ochrony przed mrozem, a także koncepcji VCI wspólnego składowania materiałów niebezpiecznych.

Zrealizowane zostały wysokie standardy bezpieczeństwa. Wszystkie kontenery są wyposażone w szafki rozdzielcze, które w razie awarii komunikują się z dyspozytornią, a w razie pożaru z centralą sygnalizacji pożarowej. Inteligentny system magistrali umożliwia także zdalną kontrolę przez smartfony i Internet. Przewody cyrkulacyjne dla pryszniców bezpieczeństwa umożliwiają pierwszą pomoc w razie skażenia. Są one chronione przed mrozem przez system boilerów i zabezpieczone przed inwazją legionelli.

Wynik i korzyści:

Uniwersytet w Düsseldorfie uzyskał w niezwykle krótkim czasie centralny magazyn materiałów niebezpiecznych i chemikaliów. Zlecenie zostało udzielone w kwietniu, a odbiór nastąpił w listopadzie. Nowy magazyn odpowiada wszystkim aktualnym wymaganiom zleceniodawcy w odniesieniu do składowania i manipulowania. Oprócz tego poszczególne komponenty mogą dzięki swojej mobilności po zakończeniu 3-letniej przebudowy na terenie Uniwersytetu być nadal elastycznie wykorzystywane.