Magazyn farb drukarskich z ochroną przed pożarem i mrozem

Wyzwanie:

Pojemność istniejącego magazynu farb drukarskich firmy Constantia Nusser GmbH w Wangen w Allgäu była już niewystarczająca. Dla uniknięcia dalekich dróg transportowych wewnątrz zakładu pracy trzeba było postawić nowy magazyn materiałów niebezpiecznych w strefie zewnętrznej w pobliżu produkcji. W nowym magazynie zamierzano składować 20 tys. l zapalnych farb drukarskich i rozpuszczalników w beczkach 200 l i IBC, wstawianych wózkami widłowymi. Trzeba było przy tym uwzględnić zarówno ochronę przed pożarem, jak i przed mrozem.

Rozwiązanie:

DENIOS zalecił ustawienie dwóch przeciwpożarowych kontenerów regałowych F90 (FBM base) o podwójnej głębokości dla powiększenia pojemności magazynowej na ograniczonej przestrzeni. Oba systemy mają ogólne dopuszczenie DIBt i spełniają wszystkie wymogi prawa. Mogą one być poza budynkiem ustawiane bez zachowania odstępów bezpieczeństwa. Wszystkie komponenty obu przeciwpożarowych kontenerów regałowych są w wersji przeciwwybuchowej, jak np. wentylacja techniczna (0,4-krotna wymiana powietrza) i ogrzewanie dla ochrony ładunku przed mrozem.

Wynik i korzyści:

Constantia Nusser GmbH otrzymała rozwiązanie optymalne i indywidualnie przykrojone do potrzeb magazynowych przedsiębiorstwa: obiekt "pod klucz", oszczędzający miejsce i koszty oraz zgodny z przepisami. Oba przeciwpożarowe kontenery regałowe mogły zostać w krótkim czasie wyprodukowane, dostarczone i uruchomione, do czego przyczyniło się długoletnie doświadczenie DENIOS AG w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.