Wzorcownia firmy Hoppecke, producenta przemysłowych baterii akumulatorów

HOPPECKE

HOPPECKE Energiespeichersysteme

Od 1927 r. HOPPECKE projektuje i wytwarza systemy akumulacji energii. Wiele spośród powstałych przy tym projektów ma znaczenie pionierskie dla rynku akumulatorów przemysłowych. Dzisiaj HOPPECKE jest największym producentem akumulatorów, systemów i ładowarek przemysłowych na europejskim rynku. Bogaty program akumulatorów uzupełniają najnowocześniejsze technologie ładowania i jednostki monitoringu kompletnych systemów. Wzrastające wykorzystanie energii odnawialnej i przestawienie na napędy wolne od emisji sprawiają, że wielokrotnie wzrasta znaczenie  ładowanych akumulatorów energii. HOPPECKE opracowuje rokujące powodzenie na rynku przyszłościowe koncepcje i wnosi w ten sposób ważny wkład do rozwiązywania wyzwań społecznych wynikających z realizacji globalnych celów ochrony klimatu.

Wyzwanie:

Aby zademonstrować najnowocześniejsze technologie w dziedzinie energii odnawialnej klient Hoppecke potrzebuje kontenera wystawowego, który musi spełniać różnorakie wymagania odnośnie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. Ten dwuczęściowy pokazowy kontener, zaprojektowany jako salon wystawowy dla klientów firmy, ma z jednej strony umożliwiać ryzykowne składowanie butli z wodorem do zasilania ogniwa paliwowego, z drugiej zaś – składowanie akumulatorów litowo-jonowych, zasilanych z ogniwa paliwowego i zainstalowanej na dachu fotowoltaniki.

Rozwiązanie:

Dla złożonych wymagań klienta, DENIOS zaprojektował dwuczęściowe bezpieczne pomieszczenie techniczne. Jedną strefę od drugiej oddziela ściana REI 120. Lewa strefa użytkowana jest jako pomieszczenie techniczne z akumulatorami i ogniwem paliwowym; prawa zaś jest magazynem butli gazowych z wodorem. Na dachu zainstalowana została konstrukcja ramowa dla fotowoltaniki montowanej w miejscu przeznaczenia. Wszystkie drzwi wyposażone są w ustalacze. Zgodnie z wytycznymi klienta pomieszczenie techniczne nie musi być w wersji przeciwwybuchowej. Dno DENIOS realizuje w wersji przewodzącej elektryczność. Dla zasilania ogniwa paliwowego zamontowano kilka kratek wentylacyjnych. Ponadto pomieszczenie techniczne ma 1-skrzydłowe drzwi i kanały kablowe dookoła sufitu. W magazynie wodoru dno wyłożone jest blachą łezkową. Oświetlenie i wyłącznik światła są w wersji przeciwwybuchowej. Dodatkowy wentylator w strefie przydennej zapewnia optymalne bezpieczeństwo. Choć dolna granica wybuchowości dla wodoru wynosi 4%, to wykrywacz gazu włącza wentylator już przy 1%. W analizie zagrożeń klient ustalił, że wentylator nie musi mieć ochrony przeciwwybuchowej. Ponieważ wodór jest lżejszy od powietrza, to w strefie sufitowej zintegrowane są dodatkowe kratki wentylacyjne. Dla umożliwienia wygodnego załadunku butli zamontowane zostały drzwi 2-skrzydłowe.

Wynik i korzyści:

Przy realizacji tego wymagającego projektu DENIOS mógł skorzystać ze swego długoletniego doświadczenia projektanta i producenta magazynów przeciwpożarowych umożliwiających wchodzenie do wewnątrz. Dzięki wykorzystaniu istniejącego know-how DENIOS w bardzo krótkim czasie zaprojektował bezpieczne pomieszczenie techniczne spełniające wszelkie wymagania, jak ochronę przeciwpożarową REI 120, czujniki pożarowe, ochronę przeciwwybuchową i technologię wentylacyjną.