Walcz z chaosem: Wyższy poziom bhp dzięki metodzie 5S

Wyższy poziom bhp dzięki metodzie 5S

Nieporządek w zakładzie nie tylko kosztuje czas i pieniądze – może być także przyczyną znacznego ryzyka. Poniżej dowiedzą się Państwo, dlaczego błędna organizacja stanowiska pracy lub brak czystości często ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie. Może temu zaradzić pewien system pochodzący z Japonii: tzw. metoda 5S. Pokażemy Państwu, jak mogą Państwo wypowiedzieć chaosowi wojnę w 5 prostych krokach.Nieporządek na stanowisku pracy? Oto skutki!

Długi czas szukania – nawet w nagłej sytuacji

Jeśli sprzęt roboczy, narzędzia lub materiały nie są przechowywane dostatecznie przejrzyście, to szukanie właściwego przedmiotu stale powoduje straty czasu. Tok pracy ulega przerwaniu, a pracownik zajęty jest nieproduktywnymi rzeczami podczas szukania. Koniec końców takie marnotrawstwo zasobów kosztuje nie tylko czas, ale i pieniądze. W razie wypadku strata czasu na szukanie może mieć jeszcze o wiele poważniejsze skutki. Jeśli np. pracownik doznał obrażeń albo nastąpił wyciek. Jeśli nie wiadomo, gdzie są przechowywane sorbenty albo środki pierwszej pomocy, to mogą minąć minuty decydujące o powodzeniu akcji ratunkowej.

Długi czas wyszukiwania - nawet w nagłych wypadkach
Zwiększone ryzyko wypadku

Zwiększone ryzyko wypadku

Czy wiedzą Państwo, że walające się przedmioty są jedną z najczęstszych przyczyn obrażeń w codziennej pracy? Nie tylko można się o nie łatwo potknąć, ale niekiedy mogą też blokować drogi ewakuacyjne. Jeśli porozrzucane są ostre lub kanciaste przedmioty, jak np. gwoździe, to każdy fałszywy krok pracownika jest dla niego bolesnym doświadczeniem. Z kolei porozstawianie pojemniki z cieczami można przez nieuwagę przewrócić i spowodowa wyciek. O ile ciecze niegroźne mogą stać się przyczyną poślizgu, to rozlanie niebezpiecznych chemikaliów może ponadto stworzyć znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.

"Niewidoczne" wycieki i brak higieny

Czystość w zakładzie przyczynia się również w istotnej mierze do stanu bhp – niestety również w negatywnym sensie. Jeden brud przy drugim nie zwraca szczególnej uwagi. Nie inaczej jest z wyciekami. Jeśli na co dzień w zakładzie nie dba się dostatecznie o czystość, to rozlane ciecze mogą stopić się z tłem. Wycieki oleju np. z ubrudzonej maszyny nie są tak szybko zauważane, jak z czystej. Jeśli stanowiska pracy nie są regularnie sprzątane i utrzymywane w czystości, to w najgorszym razie może to być przyczyną chorób. Aby można było w porę zatamować także niewidoczne wycieki, wykrywajcie je Państwo za pomocą innowacyjnego systemu ostrzegania SpillGuard®, który w razie wycieku wyzwala sygnał akustyczny i optyczny. Umieszczając SpillGuard® i niezwykle chłonną włókninę DENSORB® wiążącą niebezpieczne substancje pod trudną do kontroli  wzrokowej maszyną, aby związać wycieki oleju lub innych niebezpiecznych cieczy i zauważyć ich obecność. 

„Niewidoczne” wycieki i brak higieny

Jak metoda 5S pomaga poprawić bezpieczeństwo w zakładzie

Metoda 5S jest systematycznym sposobem postępowania, pozwalającym zaprowadzić i utrzymać porządek i czystość w zakładzie. Metoda 5S powstała w zakładach Toyoty w Japonii. Jej nazwa „5S” pochodzi od początkowych liter pięciu kroków, realizowanych przy jej stosowaniu. W oryginale chodzi o japońskie słowa Seiri, Seiton, Seiso, Seiktsu i Shitsuke. W tłumaczeniu byłoby to Selekcjonowanie, Systematyzowanie, Sprzątanie, Standaryzowanie i Samodyscyplina.

Metoda 5S może w istotnej mierze przyczynić się do zminimalizowania ryzyka wypadków przy pracy w Państwa zakładzie. Pomaga ona bowiem w systematycznym prześwietlaniu stanowisk pracy i odkrywaniu w ten sposób potencjału optymalizacji. Może być cenną pomocą przede wszystkim wtedy, gdy w Państwa zakładzie już nieraz dochodziło do wypadków przy pracy z powodu nieporządku na stanowiskach pracy.

Rada praktyczna: włączcie Państwo od początku w ten proces swoich pracowników. Z jednej strony oni najlepiej znają swoje miejsce pracy i mogą dostarczyć ważnych wskazówek odnośnie częstych problemów. Z drugiej strony włączając zawczasu odnośnych pracowników przyczyniają się Państwo do wzrostu akceptacji dla nowych środków – a to jest ważne zwłaszcza dla późniejszego ciągłego ich stosowania i dyscypliny w bieżącej pracy.

Posortowana szuflada

Jak realizować metodę 5S

Metoda 5S

Selekcjonowanie, Systematyzacja, Sprzątanie, Standaryzacja i Samodyscyplina – tych 5 kroków potrzebują Państwo dla skutecznego stosowania metody 5S. Poniżej przedstawimy Państwu poszczególne działania tudzież odpowiednie zalecane produkty.

1  (Wy-)Selekcjonowanie

Z czasem gromadzi się często na stanowiskach pracy niemało przedmiotów – wśró których są i takie, które w ogóle już nie są potrzebne albo są potrzebne sporadycznie. Przeważnie zdarzają się tam też zepsute albo nieprzydatyne narzędzia. Ten niepotrzebny balast utrudnia orientację na stanowisku pracy i przeszkadza w czynnościach roboczych. Pierwszym krokiem będzie wiec pozbycie się tych zbędnych przedmiotów i zachowanie na stanowisku pracy już tylko tego, co rzeczywiście jest potrzebne.

 • Co jest potrzebne do codziennej prascy, a co jest rzadziej używane?
 • Czy na stanowisku pracy znajdują się przedmioty, które wogóle nie są używane?
 • Czy można wyselekcjonować podwójne przedmioty?
 • Czy są nieprzydatne lub zepsute przedmioty, które można wykorzystać albo usunąć?

Rada praktyczna: Często na stanowisku pracy składowane są tymczasowo śmieci, jak puste pojemniki, niepotrzebne już opakowania albo dokumenty, których termin przechowywania dawno upłynął. Udostępnijcie Państwo zamiast tego odpowiednie pojemniki zbiorcze w centralnym punkcie.

2  Systematyzacja

Po selekcji na stanowisku pracy powinny znajdować się już tylko takie przedmioty, jakie są konieczne do danej czynności. Otrzymują one teraz stałe miejsca. Obowiązuje zasada: co jest często używane, powinno być szybko pod ręką. Narzędzia, materiały lub sprzęty rzadziej wykorzystywane są przechowywane tak, aby w razie potrzeby były w zasięgu, a przy regularnych czynnościach nie przeszkadzały. 

 • Przedmioty otrzymują stałe miejsca z odpowiednimi napisami lub oznakowaniem
 • Miejsca te wybieran są odpowiednio do częstotliwości używania
 • Należy także wziąć pod uwagę kolejność używania materiału przy pracy
 • Przy rozmieszczaniu trzeba też uwzględnić ergonomię

Rada praktyczna: Najróżniejsze produkty ułątwią Państwu uporządkowane przechowywanie narzędzi, materiałów lub urządzeń. Od segregatora w biurze do śrub i gwoździ w warsztacie – nasze szafy warsztatowe w różnych wariantach wyposażeniasą zoptymalizowane do różnych zastosowań. Seryjnie zintegrowane zamki zapobiegają kradzieży i dostępowi osób nieuprawnionych. Regały umożliwiają oszczędność miejsca przy składowaniu z zapewnieniem optymalnej dostępności. Dzięki elastycznej budowie wtykowej można je rozszerzać i dzielić. Jest to szczególnie przydatne, kiedy magazyn jest często przebudowywany albo kiedy stale zmienia się zapotrzebowanie magazynowe. Magazynowe skrzynki półotwarte pomagają dodatkowo w zachowaniu orientacji i przechowywaniu pod ręką drobnych części.

Do szybkiego znajdowania wyposażenia pierwszej pomocy albo odpowiedniego sorbentu powinni Państwo swoje awaryjne zasoby udostępniać w stałych znanych miejscach. Także do tego celu znajdą Państwo odpowiednie propdukty w sklepie internetowym DENIOS.

3  Sprzątanie

Regularne sprzątanie stanowiska pracy należy wykonywać nie tylko ze względu na higienę. Praktycznym rozwiązaniem jest zintegrowanie od razu z krokiem cyklów konserwacji. W ten sposób przyrządy i maszyny można przy czyszczeniu "za jednym zamachem" skontrolować i sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Utrzymacie Państwo wtedy nie tylko czyste i przyjemne otoczenie pracy – ale i trwale obniżycie ryzyko wypadków przy pracy i zakłóceń technicznych.

 • Ustalcie Państewo stałe cykle czyszczenia stref roboczych
 • Zidentyfikujcie Państwo i usuńcie przyczyny zanieczyczyszczenia
 • Przy czyszczeniu można od razu sprawdzić także funkcjonowanie sprzętu roboczego

Rada praktyczna: Oszczędne użycie materiału przy czyszczeniu chroni środowisko i zasób środkó finansowych. Bańki do spryskiwania i zwilżania FALCON pozwalają na szczególnie precyzyjne dawkowanie środków czyszczących. Pobieranie środka np. z bańki do zwilżania jest szczególnie oszczedne, bo reszta cieczy z talerzyka powraca prosto do pojemnika. Stosujcie Państwo poza tym specjalne przemysłowe ściereczki do czyszczenia. Mogą one po użyciu być wyprane i użyte ponownie.

4  Standaryzacja

Kiedy zostanie zbudowane i zorganizowane wzorcowe stanowisko pracy, przenoszą Państwo wypracowany schemat organizacji na wszystkie strefy robocze i linie produkcyjne tego samego rodzaju. W ten sposób nie tylko wszystkie stanowiska pracy będą optymalnie zorganizowane – standaryzacja ułatwia także zmianę miejsca pracy w obrębie zakładu, a także wprowadzenie nowych pracowników w obowiązki.

 • Wypracowany schemat porządkowy przenoszony jest na strefy robocze tego samego rodzaju
 • Zdefiniujcie Państwo standardy organizacji stanowiska pracy, cykle czyszczenia oraz zakresy odpowiedzialności i przestrzegajcie tego.

Rada DENIOS: Organizacja stanowiska pracy powinna być zrozumiała, przekonująca i zapadajaca w pamięć dla wszystkich pracowników. Dla orientacji, mogą Państwo utrwalić zasady porządkowe, cykle czyszczenia i zakresy odpowiedzialności w dokumentacji. Mogą ją Państwo następnie wywiesić w przewidzianych na to miejscach przy wykorzystaniu ściennych uchwytów, okładek przezroczystych i tablic informacyjnych.

5  Samodyscyplina

Stanowisko pracy jest zatem zorganizowane optymalnie – teraz muszą Państwo jeszcze tylko zadbać o to, żeby tak zostało. Żeby za parę tygodni nie było znowu takiego samego bałaganu, jak przedtem, nowe reguły porządkowe muszą stać się nawykiem. Często łatwiej to powiedzieć niż urzeczywistnić. Bo żeby w zakłądzie na trwale zapanował porządek, wszyscy muszą współdziałać. Dlatego nie powinni Państwo traktować metody 5S jako jednorazowy projekt, tylko przekształcić go w stałe rutynowe działanie.

 • Zintegrujcie Państwo nowe reguły i zasady porządkowe w instrukcjach roboczych
 • Przeprowadzajcie Państwo regularne szkolenia
 • Mogą być pomocne także drobne nagrody za przestrzeganie rutyny porządku
 • Szczególnie ważne: Przełożeni powinni dawać dobry przykład przestrzegania nowej kultury porządku!

Na zakończenie pozostaje już tylko powiedzieć: Do ataku na chaos, marsz!

Metodą 5S do zorganizowanego miejsca pracy

Chętnie Państwu doradzimy

Czy potrzebują Państwo osobistej porady odnośnie wyboru odpowiednich produktów dla porządku i organizacji stanowiska pracy w Państwa zakładzie? Poinformujcie nas Państwo, jaki macie problem, a my znajdziemy odpowiednie dla Państwa rozwiązanie.

 

 • Fachowe doradztwo: Tel. 22 279 40 00

 • Pytania


Informacje fachowe zawarte na niniejszej stronie zostały opracowane starannie i sumiennie według najlepszej wiedzy. Mimo to DENIOS Sp. z o.o. nie może dać gwarancji jakiegokolwiek bądź rodzaju ani przyjąć odpowiedzialności cywilnej, czy to w umowie, czy deliktowo albo w inny sposób, za ich aktualność, kompletność i poprawność ani wobec czytelnika, ani osób trzecich. Zastosowanie tych informacji i treści dla własnych lub cudzych celów następuje zatem na własne ryzyko. Należy w każdym przypadku przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących na miejscu.