Prawidłowe składowanie materiałów niebezpiecznych w wannach wychwytowych

Prawidłowe składowanie materiałów niebezpiecznych w wannach wychwytowych

Mówi się powszechnie, że jedna kropla oleju może zanieczyścić do 1000 litrów wody. Za zanieczyszczanie wód grożą wysokie grzywny. 
Co zrobić, żeby do tego nie doszło? Każdego dnia mamy do czynienia z niebezpiecznymi substancjami, a często nadal nie jesteśmy pewni, co jak składować, aby optymalnie chronić ludzi i środowisko. 

Czy wiedzą Państwo, że można się przed tym uchronić już od 0,07 pln / litr* niebezpiecznej substancji? Poniżej pokażemy, jak to zrobić.


Przewodnik po wannach wychwytowych - Pytania i odpowiedzi

Wanny wychwytowe muszą być nieprzepuszczalne dla składowanych cieczy i wykonane z niepalnych materiałów.

Materiał, z jakiego wykonana jest wanna wychwytowa, musi się nadawać do składowanych cieczy. Do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód, zapalnych, jak np. oleje i lakiery stosuje się wanny wychwytowe ze stali, alternatywnie cynkowane lub lakierowane. Do składowania agresywnych chemikaliów, jak np. kwasy i ługi, nadają się wanny wychwytowe ze stali szlachetnej albo tworzywa sztucznego. Ogólna zasada zaleca kierowanie się materiałem pojemnika, w którym dana substancja została dostarczona.

Wanny wychwytowe muszą – zależnie od ich przeznaczenia – sprostać różnym wymaganiom. Wanny wychwytowe ze zintegrowanymi kieszeniami na widły nadają się optymalnie do transportu wózkiem widłowym na terenie zakładu pracy. Ponadto ważna jest także pojemność wychwytu. Wanna wychwytowa powinna w każdym przypadku być szczegółowo zbadana i certyfikowana. Każdy spaw stalowej wanny DENIOS jest badany próbą wnikania farby.  

Pomieszczenie magazynowe musi być odpowiednie, tzn. ze stałą wentylacją, ochroną przeciwwybuchową i konstrukcyjną ochroną przeciwpożarową.

Zasadniczo nie wolno przekraczać wysokości wanny 500 mm, bo wtedy nie jest już zagwarantowane wystarczające przewietrzanie. Jeśli jednak konieczna jest większa wysokość wanny, to można np. zastosować wentylację techniczną.

Wanna wychwytowa musi być w stanie zmieścić zawartość największego pojemnika lub co najmniej 10% składowanej ilości. Jeśli na terenie ochrony wód w ogóle dopuszczalne jest składowanie materiałów niebezpiecznych dla wód, to w takim przypadku wanna wychwytowa musi być w stanie zmieścić 100% całej składowanej ilości. 

  • Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
  • Utrzymanie / konserwacja.
  • Z wanny wychwytowej należy usuwać wodę i zanieczyszczenia.
  • Niezwłocznie należy usuwać uszkodzenia ochrony powierzchni (korozja).
  • Regularne kontrole (min. 1 x w tygodniu).
  • Stan wanny wychwytowej (kraty) należy kontrolować co 2 lata przez dokonanie oględzin.
  • Wyniki należy odnotować w protokole, okazywanym na żądanie właściwych władz gospodarki wodnej.

Co zrobić, jeśli ...

Należy sprawdzić, czy dozwolone jest wspólne składowanie materiałów wg Ustawy Prawo wodne. Opracowanie DENIOS „Materiały i substancje niebezpieczne” zawiera praktyczną tabelę wspólnego składowania, która pomoże Państwu spełnić wymogi w/w Ustawy.

Wannę wychwytową należy co najmniej 1 x tygodniowo poddać oględzinom. Niebezpieczną substancję należy prawidłowo usunąć odpowiednimi do tego sorbentami.  

Wyciek należy zebrać sorbentem odpowiednio dobranym do rodzaju niebezpiecznej substancji. Należy ponadto zwrócić uwagę, aby forma sorbentu odpowiadała wyciekowi. Sorbenty są dostępne w wariantach Olej, Universal i Spezial. Odpowiedni sorbent, można znaleźć za pomocą prostej wyszukiwarki tutaj

Należy sprawdzić, jakie certyfikaty są dostępne oraz jaką gwarancję zapewnia producent. Gdyby dostrzegli Państwo oznaki korozji, to należy wannę utylizować zgodnie z przepisami. Dla przeprowadzenia ogólnej próby szczelności mogą Państwo po prostu nalać do wanny wody.   

Duża część wanien wychwytowych ma prześwit nad podłogą, czyli może być transportowana z punktu A do B wózkiem widłowym. Pojedyncze modele są dostępne także z kółkami. Jeśli trzeba transportować wannę bez prześwitu, to można ją umieścić na palecie. W każdym razie należy pamiętać, że wanna nie może być tak wypełniona, aby w transporcie powstało niebezpieczeństwo wycieku. Jeśli konieczny jest transport po drogach publicznych, nie zaś tylko po terenie zakładu, to muszą być przestrzegane przepisy dot. transportu ładunków niebezpiecznych.   

Mogą one być ustawiane w budynkach i na otwartej przestrzeni, ale nie w strefie zagrożenia wybuchem. Przy ustawieniu na otwartej przestrzeni urządzenia wychwytowe muszą być chronione przed opadami.

Znajdź pasującą wannę wychwytową

Wyszukiwarka produktów - wanny wychwytowe
Start

DENIOS oferuje Państwu różnorodne rozwiązania umożliwiające odpowiedzialne obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi. Wanna wychwytowa gwarantuje konieczną ochronę przy składowaniu cieczy niebezpiecznych dla wód. Do wyboru są wanny wychwytowe ze stali zwykłej, szlachetnej albo tworzywa sztucznego, bo tylko właściwie dobrany materiał wanny zabezpieczającej zapewnia optymalną odporność na składowane media.

Nasze wanny wychwytowe udostępniamy w dwóch wariantach - lakierowane lub ocynkowane ogniowo. Dodatkowo wanna może zostać wyposażona w kratkę do łatwiejszego składowania beczek i dużych pojemników.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze? Skorzystaj z naszej praktycznej wyszukiwarki - szybko znajdziesz odpowiedni do swoich potrzeb produkt lub po prostu zadzwoń do nas. Chętnie doradzimy.

  • Profesjonalne doradztwo: Tel. 22 279 40 00
  • Pytania