Prawidłowe składowanie materiałów niebezpiecznych w wannach wychwytowych

Prawidłowe składowanie materiałów niebezpiecznych w wannach wychwytowych

Mówi się powszechnie, że jedna kropla oleju może zanieczyścić do 1000 litrów wody. Za zanieczyszczanie wód grożą wysokie grzywny. 
Co zrobić, żeby do tego nie doszło? Każdego dnia mamy do czynienia z niebezpiecznymi substancjami, a często nadal nie jesteśmy pewni, co jak składować, aby optymalnie chronić ludzi i środowisko. 

Czy wiedzą Państwo, że można się przed tym uchronić już od 0,07 pln / litr* niebezpiecznej substancji? Poniżej pokażemy, jak to zrobić.

Oferujemy Państwu szeroki wybór wanien wychwytowych w sklepie online..


Przewodnik po wannach wychwytowych - Pytania i odpowiedzi

Jakie cechy musi mieć wanna wychwytowa do składowania cieczy palnych?

Wanny wychwytowe muszą być nieprzepuszczalne dla składowanych cieczy i wykonane z niepalnych materiałów.

Na co jeszcze – oprócz rodzaju składowanego medium – trzeba zwracać uwagę przy wyborze wanny wychwytowej?

Wanny wychwytowe muszą – zależnie od ich przeznaczenia – sprostać różnym wymaganiom. Wanny wychwytowe ze zintegrowanymi kieszeniami na widły nadają się optymalnie do transportu wózkiem widłowym na terenie zakładu pracy. Ponadto ważna jest także pojemność wychwytu. Wanna wychwytowa powinna w każdym przypadku być szczegółowo zbadana i certyfikowana. Każdy spaw stalowej wanny DENIOS jest badany próbą wnikania farby.  

Na co należy zwrócić uwagę przy składowaniu cieczy zapalnych?

Pomieszczenie magazynowe musi być odpowiednie, tzn. ze stałą wentylacją, ochroną przeciwwybuchową i konstrukcyjną ochroną przeciwpożarową.

Jaka może być maksymalna wysokość wanien wychwytowych do składowania cieczy zapalnych?

Zasadniczo nie wolno przekraczać wysokości wanny 500 mm, bo wtedy nie jest już zagwarantowane wystarczające przewietrzanie. Jeśli jednak konieczna jest większa wysokość wanny, to można np. zastosować wentylację techniczną.

Jak określić właściwą pojemność wychwytu?

Wanna wychwytowa musi być w stanie zmieścić zawartość największego pojemnika lub co najmniej 10% składowanej ilości. Jeśli na terenie ochrony wód w ogóle dopuszczalne jest składowanie materiałów niebezpiecznych dla wód, to w takim przypadku wanna wychwytowa musi być w stanie zmieścić 100% całej składowanej ilości. 

Do jakich substancji nadają się wanny wychwytowe ze stali zwykłej, stali szlachetnej i tworzywa sztucznego?

Materiał, z jakiego wykonana jest wanna wychwytowa, musi się nadawać do składowanych cieczy. Do składowania materiałów niebezpiecznych dla wód, zapalnych, jak np. oleje i lakiery stosuje się wanny wychwytowe ze stali, alternatywnie cynkowane lub lakierowane. Do składowania agresywnych chemikaliów, jak np. kwasy i ługi, nadają się wanny wychwytowe ze stali szlachetnej albo tworzywa sztucznego. Ogólna zasada zaleca kierowanie się materiałem pojemnika, w którym dana substancja została dostarczona.

Auffangwanne

Jakie obowiązki ma użytkownik wanny wychwytowej?

  • Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
  • Utrzymanie / konserwacja.
  • Z wanny wychwytowej należy usuwać wodę i zanieczyszczenia.
  • Niezwłocznie należy usuwać uszkodzenia ochrony powierzchni (korozja).
  • Regularne kontrole (min. 1 x w tygodniu).
  • Stan wanny wychwytowej (kraty) należy kontrolować co 2 lata przez dokonanie oględzin.
  • Wyniki należy odnotować w protokole, okazywanym na żądanie właściwych władz gospodarki wodnej.
Co zrobić, jeśli ...

... w wannie zebrała się niebezpieczna substancja lub ma być składowana inna, niezgodna z poprzednią?

Wannę wychwytową należy co najmniej 1 raz w tygodniu poddać oględzinom. Niebezpieczną substancję należy prawidłowo usunąć odpowiednimi do tego sorbentami. Więcej informacji nt. prawidowego sprawdzania wanien wychwytowych znajdą Państwo tutaj. Jako dodatkowy praktyczny przyrząd kontrolny polecamy nasz system ostrzegania o niebezpiecznych wyciekach SpillGuard®. Poręczny SpillGuard®, który można umieścić w każdej wannie wychwytowej, jest łatwy do aktywacji i w razie wycieku przerz 24 godziny nadaje sygnał optymczny i akustyczny - więc skutecznie ostrzega. 

... nie wiem, czy moja wanna wychwytowa jest jeszcze cała?

Należy sprawdzić, jakie certyfikaty są dostępne oraz jaką gwarancję zapewnia producent. Gdyby dostrzegli Państwo oznaki korozji, to należy wannę utylizować zgodnie z przepisami. Dla przeprowadzenia ogólnej próby szczelności mogą Państwo po prostu nalać do wanny wody.   

... muszę transportować moją wannę wychwytową?

Duża część wanien wychwytowych ma prześwit nad podłogą, czyli może być transportowana z punktu A do B wózkiem widłowym. Pojedyncze modele są dostępne także z kółkami. Jeśli trzeba transportować wannę bez prześwitu, to można ją umieścić na palecie. W każdym razie należy pamiętać, że wanna nie może być tak wypełniona, aby w transporcie powstało niebezpieczeństwo wycieku. Jeśli konieczny jest transport po drogach publicznych, nie zaś tylko po terenie zakładu, to muszą być przestrzegane przepisy dot. transportu ładunków niebezpiecznych.   

... nie wiem, co muszę wziąć pod uwagę w przypadku wanien z PE?

Mogą one być ustawiane w budynkach i na otwartej przestrzeni, ale nie w strefie zagrożenia wybuchem. Przy ustawieniu na otwartej przestrzeni urządzenia wychwytowe muszą być chronione przed opadami.

... muszę składować 2 różne substancje na jednej wannie wychwytowej?

Należy sprawdzić, czy dozwolone jest wspólne składowanie materiałów wg Ustawy Prawo wodne. Opracowanie DENIOS „Materiały i substancje niebezpieczne” zawiera praktyczną tabelę wspólnego składowania, która pomoże Państwu spełnić wymogi w/w Ustawy.

... coś się rozlało?

Wyciek należy zebrać sorbentem odpowiednio dobranym do rodzaju niebezpiecznej substancji. Należy ponadto zwrócić uwagę, aby forma sorbentu odpowiadała wyciekowi. Sorbenty są dostępne w wariantach Olej, Universal i Spezial. Odpowiedni sorbent, można znaleźć za pomocą prostej wyszukiwarki tutaj

 

*Plastikowa wanna wychwytowa PolySafe Euroline Typ F2-200

 

 


Zastrzega się możliwość dokonywania zmian i wystąpienia pomyłek. Wszystkie udostępniane informacje zostały starannie zbadane. Mimo to DENIOS nie może dać gwarancji aktualności, poprawności, kompletności ani jakości przekazywanych informacji.


Chętnie Państwu doradzimy!

Czy potrzebna jest Państwu osobista porada? Prosimy o kontakt! Nasz zespół ekspertów chętnie pomoże Państwu rozwiać wątpliwości.

  • Profesjonalne doradztwo: Tel. 22 279 40 00

  • Pytania

Dowiedz się więcej o wannach wychwytowych