Właściwe planowanie magazynu materiałów niebezpiecznych

Prawidłowe planowanie magazynu materiałów niebezpiecznych

Przy planowaniu magazynu materiałów niebezpiecznych ważną rolę odgrywa wiele punktów: Jakie regulacje muszą być wzięte pod uwagę? Jakie materiały mają być składowane? Czy media muszą być przechowywane w określonej temperaturze? Jakie warunki panują w zakładzie? Jak uczy doświadczenie, przy planowaniu można popełnić wiele błędów, co może spowodować nie tylko dodatkowe koszty, ale też niedostatki bezpieczeństwa. Poniżej zebraliśmy kilka najważniejszych pytań, jakie trzeba sobie zadać przy planowaniu systemu magazynowego.6 typowych błędów przy planowaniu magazynu materiałów niebezpiecznych

Do procesu planowania systemu magazynowego łatwo mogą wkraść się błędy, co może spowodować dodatkowe koszty i pogorszenie stanu bezpieczeństwa. Dlatego zapoznajcie się Państwo w naszym najnowszym biuletynie z 6 typowymi błędami, jakie mogą przytrafić się przy planowaniu i sposobami ich uniknięcia.

Pobierz biuletyn

 

 


Najczęstsze pytania dot. planowania systemu magazynowego

1  Jakie media mają być składowane?

Zależnie od właściwości i potencjału zagrożenia materiałów niebezpiecznych należy podjąć właściwe środki, np. dla kwasów lub ługów należy przewidzieć specjalne wkłady z PE do wanny wychwytowej. W przypadku mediów zapalnych trzeba uwzględnić przepisy przeciwpożarowe. Jeśli występuje atmosfera wybuchowa, to konieczne jest przestrzeganie dyrektywy ATEX 2014/34/EU.

Symbole substancji niebezpiecznych wskazują, które media mogą być przechowywane

2  Jakie wymagania znajdują się w karcie charakterystyki?

W karcie charakterystyki znajdą Państwo z reguły dane odnośnie warunków bezpiecznego składowania. Są to np. specjalne wymagania wobec pomieszczeń lub pojemników magazynowych (w tym ścianki zatrzymujące i wentylacja), materiały niezgodne, warunki składowania (temperatura / powietrze / wilgotność / światło itp.), szczególne wymagania dla urządzeń i sprzętu elektrycznego oraz środki antystatyczne.


3  Jakie pojemniki i w jakiej ilości mają być składowane?

W zależności od wielkości pojemników określany jest typ magazynu. Dla małych pojemników, zależnie od ich ilości, odpowiednie są zwłaszcza magazyny do wchodzenia albo szafy materiałów niebezpiecznych. W przypadku systemów umożliwiających wejście do środka klient może wybrać liczbę jednostek regałowych lub metrów bieżących półki regałowej. Dla większycvh pojemników można wykorzystać kompaktowe lub regałowe magazyny materiałów niebezpiecznych. Dla różnych sposobów odstawiania (na paletach, wprost na kracie, beczki na leżąco itp.) DENIOS oferuje specjalnie dopasowane magazyny regałowe.

System magazynowy z przechowywanymi w nim mediami

4  Jak odbywa się załadunek magazynu pojemnikami/paletami?

Od sposobu załadunku magazynu (ręcznie / wózkiem do beczek / wózkiem paletowym / wózkiem widłowym) zależy np., czy konieczny jest prześwit nad podłogą albo rampa najazdowa dla pokonania progu.


5 Czy w magazynie będzie się odbywać pobór albo przelewanie?

Przy pobieraniu lub przelewaniu substancji niebezpiecznych należy zaplanować zwiększone zabezpieczenia, zwłaszcza gdy składowana jest substancja zapalna. Środki techniczne obejmują np. wyposażenie w wentylację techniczną dla zachowania przepisowej wymiany powietrza, monitoring wywiewu, ochronę ppoż i przeciwwybuchową, a także instalację wyrównania potencjałów z uziemieniem. Dla komfortowego manipulowania dostępne są odpowiednie opcje wyposażenia, jak np. stojaki do nalewania, stopnie lub pompy beczkowe. Ponadto polecamy zastosowanie naszego systemu ostrzegania o niebezpiecznych wyciekach SpillGuard®, który może być praktycznie umieszczony w każdej wannie wychwytowej i w razie wycieku niebezpiecznej substancji cieczy niezwłocznie podnosi alarm.

Pracownik pobiera ciecz w systemie magazynowym

Magazyn RFP utrzymuje media w określonych temperaturach

6 Czy media muszą być przechowywane w określonej temperaturze?

W przypadku substancji wrażliwych na temperaturę należy przewidzieć wyposażenie techniczne (ogrzewanie / klimatyzację) do utrzymania temperatury w określonych granicach. Nasze systemy pomieszczeń technicznych posiadają zależnie od przeznaczenia termoizolację z materiału ISO A- lub ISO B.

Izolowane cieplnie magazyny materiałów niebezpiecznych są stosowane głównie do zabezpieczenia przed mrozem materiałów wrażliwych na temperaturę. Na życzenie systemy te wyposażane są w ogrzewanie o większej mocy, agregaty chłodnicze albo klimatyzację. Wypróbowana zasada konstrukcji systemów pomieszczeń technicznych znajduje zastosowanie również w obiektach izolowanych. Stabilna, spawana konstrukcja na stalowej ramie pokryta jest ze wszystkich stron specjalnymi panelami. Do składowania materiałó niebezpiecznych dla wód lub zapalnych znajdują zastosowanie różne materiały izolacyjne (panele z wełny mineralnej lub PUR).


7  Czy chcieliby Państwo składować substancje niebezpieczne na terenie objętym ochroną wód?

Przy składowaniu materiałów i substancji niebezpiecznych na terenie objętym ochroną wód wymagane są specjalne środki techniczne i organizacyjne. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych przedstawimy Państwu ofertę usług zawierającą odpowiednie zabezpieczenia techniczne i usługi serwisowe, do przepisowej eksploatacji magazynu materiałów niebezpiecznych.


8  Czy możliwe jest na miejscu ustawienie dźwigiem / wózkiem widłowym?

Wielu z naszych klientów korzysta z odpłatnego serwisu wyładowczego. Wtedy nasi wyszkoleni pracownicy  DENIOS biorą na siebie bezpieczny wyładunek bez powodowania uszkodzeń. Zawczasu informujemy, jakie prace wstępnie należy wykonać, jak np. przygotowanie fundamentu, aby uruchomienie było zrealizowane w terminie.

 

 

Rozładunek systemu magazynowego za pomocą wózka widłowego

Chętnie Państwu doradzimy

Przy planowaniu systemu magazynowego, nie zostawimy Państwa samych. Szczegółowo i osobiście z przyjemnością Państwu doradzimy. Prosimy przedstawić nam swoje zadanie, a znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

 

 

  • Fachowe doradztwo: Tel. 22 279 40 00

  • Pytania


Informacje fachowe zawarte na niniejszej stronie zostały opracowane starannie i sumiennie według najlepszej wiedzy. Mimo to DENIOS nie może dać gwarancji jakiegokolwiek bądź rodzaju ani przyjąć odpowiedzialności cywilnej, czy to w umowie, czy deliktowo albo w inny sposób, za ich aktualność, kompletność i poprawność ani wobec czytelnika, ani osób trzecich. Zastosowanie tych informacji i treści dla własnych lub cudzych celów następuje zatem na własne ryzyko. Należy w każdym przypadku przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących na miejscu.