Grunt, to mieć dobry plan!

8 ważnych pytań przy planowaniu nowej komory grzewczej

Planowanie komory grzewczej często pociąga za sobą wiele pytań: Jakie funkcje ma spełniać komora grzewcza? Jaki rozmiar jest wymagany do podgrzania surowców? Jakie warunki lokalne muszą być uwzględnione? Poniżej przedstawiamy 8 pytań, które należy uzwględnić przy planowaniu zakupu urządzeń do podgrzewania surowców. Znajdziemy rozwiązanie na każdą ewentualność. A jeśli będą Państwo mieli dalsze pytania, chętnie doradzimy u Państwa na miejscu!FAQ nt. prawidłowego planowania komory grzewczej

1  Jaki materiał ma być poddany obróbce?

Komora grzewcza musi być przystosowana do uzdatnianego materiału i pojemników, w jakich materiał ten jest wstawiany do komory. Właściwości materiału i jego ilość mają decydujące znaczenie dla technicznej strony urządzenia. Oprócz procesu technicznego należy uwzględnić także potencjalne zagrożenie, jakiego źródłem jest dany materiał, np. niebezpieczny dla wód. Oprócz ochrony osób i produktów trzeba ew. pamiętać o środkach służących ochronie wód, przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. Ocena ryzyka i wyprowadzenie z niej odpowiednich koncepcji ochrony są obowiązkiem użytkownika.

DENIOS jest ekspertem rozwiązań technicznych w posługiwaniu się materiałami niebezpiecznymi. W ofercie firmy są m.in. komory grzewcze ze zintegrowaną wanną wychwytową do uzdatniania materiałów niebezpiecznych dla wód. Potrzebują Państwo również rozwiązania do (tymaczoswego) składowania niebezpiecznych substancji wrażliwych na temperaturę? Chętnie poddamy Państwa potrzeby analizie i skonfigurujemy klimatyzowany magazyn materiałów niebezpiecznych naszej produkcji.


2  Jaka przepustowość jest planowana i w jakim czasie?

Kiedy powstaje nowa instalacja procesowa, dla której konieczne jest wstępne podgrzewanie lub roztapianie materiałów, to brak jest doświadczeń co do koniecznej przepustowości i czasu trwania procesu uzdatniania. Zależą one nie tylko od lepkości i rozmiaru pojemników bądź ilości materiału, ale także od wydajności komory grzewczej.

Dla wydajności komory grzewczej decydujące znaczenie ma jak najszybsze osiągnięcie założonej temperatury rdzeniowej i dokładne jej utrzymanie do samego końca procesu uzdatniania.

Zanim pojawi się ewentualnie ryzyko błędnego zaplanowania inwestycji, która nie da oczekiwanego rezultatu i pociągnie za sobą wysokie koszty, warto zalecić czasowe użycie wynajętej komory grzewczej.

W DENIOS realizowaliśmy już nowe obiekty, które przewyższały efektywnością stare do 50%. Jest to dla nas możliwe dzięki optymalnemu współdziałaniu między nagrzewaniem powietrza, geometrią przepływu, regulacją ilości powietrza i termoizolacją wewnątrz komory grzewczej DENIOS.

Poznaj przykłady realizacji


Jeszcze większa pewność planowania

Mają Państwo nowy produkt w swoim portfolio i chcieliby dowiedzieć się, jak się zachowa w różnych temperaturach? Jak długo trzeba go ogrzewać? Albo czy klimatyzowanie w komorach termicznych jest dla Państwa właściwym rozwiązaniem? Trzeba po prostu wypróbować.

Najpierw wynająć, potem kupić – wynajmując komorę grzewczą DENIOS stawiają Państwo na pewność planowania i zbierają ważne doświadczenia przed możliwą decyzją o zakupie.

Zapytaj o testy lub wynajem3  Jakie nośniki energii mogą być (efektywnie) wykorzystane w komorze grzewczej?

Najczęściej wykorzystywanym nośnikiem energii do zasilania komory grzewczej jest prąd elektryczny. Państwa warunki ramowe mogą jednak także przemawiać za wykorzystaniem ciepła procesowego lub odpadowego, wszystko jedno, czy jego nośnikiem jest para, olej czy gorąca woda. Uzwględnijcie Państwo wybór nośnika energii już przy planowaniu swojej instalacji uzdatniania, bo do tego dopasowane będą komponenty instalacji. Może istnieć ew. możliwość wystąpienia o dofinansowanie efektywnej energetycznie instalacji uzdatniania.

Bez względu na to, na jaki nośnik energii się Państwo zdecydują, przy zastosowaniu komory grzewczej  DENIOS zasilanie energią da się zapewnić wg indywidualnych życzeń klienta. Zasięgnijcie Państwo naszej porady, jak wybrany przez Państwa nośnik energii wpłynie na skład komponentów instalacji.


4  Jakie budowlane warunki ramowe należy wziąć pod uwagę w planowaniu?

Ilość miejsca, dostępność, drogi komunikacyjne i przyłącza mediów to ograniczneia, które powinny być uzględnione w konstrukcyjnym planie Państwa komory grzewczej. Te budowlane warunki ramowe należy wykorzystać możliwie najbardziej ekonomicznie. Możliwymi wariantami są również budowa modułowa lub ustawienia na zewnątrz.

Rozwiązania indywidualne stosujemy tam, gdzie nasza oferta standardowa ie odpowiada Państwa wymaganiom, dopasowując je do ilości dostępnego miejsca i do warunków produkcji u Państwa. Tym samym oferujemy Państwu optymalną i wolną od kompromisów integrację z Państwa otoczeniem produkcji. Mówimy na to „Best-Fit“. Chętnie odiwdzimy Państwa na miejscu, aby zbadać Państwa potrzeby. Wspólny dialog w decydującej mierze przyczyni się do korzystnego dla Państwa wyniku. Zaowocuje on racjonalną i ekonomiczną koncepcją. Przez Best-Fit rozumiemy także to, że nie otrzymają Państwo usług, które nie są Państwu potrzebne.


5  Jak zaplanwoany jest przebieg procesu?

Z reguły przebieg procesu podgrzewania materiałów do dalszej przeróbki w produkcji daje się przedstawić w formie następujących kroków:

  1. Ew. (tymczasowe) składowanie nieuzdatnionych surowców
  2. Udsotępnianie do uzdatniania
  3. Wstawienie do instalacji uzdatniajacej lub komory grzewczej
  4. Przejscie uzdatnianych materiałów lub ich odbiór
  5. Przekazanie materiału między instalacją uzdatniającą a przetwórczą w celu udsotępnienia do dalszej przeróbki

Planowanie poszczególnych kroków procesu ma następstwa nie tylko dla konstrukcji komory grzewczej. Należy poświęcić uwagę także manipulowaniu materiałem. Czy potrzebny jest sprzęt do manipulowania, jak np. wózki widłowe albo dźwigniki do beczek? Jakie procesy robocze powinien obsługiwać personel? Jaki jest zakres działań zautomatyzowanych (stopień automatyzacji: od zera do w pełni autamtycznej pracy)? Jakie wymogi wynikają z techniki kierowania procesem?

Spodziewana wartość dodana przez autmatyzację zależy od technicznego procesu i warunków ramowych (np. opłacalność i dostępność). W świetle naszych doświadczeń integracja rozwiązania automatycznego sprawdza się najlepiej, kiedy za wszystko odpowiada jeden i ten sam podmiot: od analizy potrzeb do implementacji i uruchomienia. Zapobiega się w ten sposób stratom na łączach. Oferujemy wszystkie usługi związane z Państwa rozwiązaniem autmatycznym spod jednej i tej samej ręki. Chętnie przedstawimy Państwu możliwość w pełni zautomatyzowanej komory grzewczej 4.0 DENIOS.


6  Jakie istnieją wymagania wobec dokumentacji procesu i kontroli jakości?

Dokumentacja procesu i kontrola jakości są dopełnieniem procesu uzdatniania i dlatego jest zrozumiałe, że należy je uwzględnić przy planowaniu procesu i wyborze dostawców. Także tutaj pojawia się pytanie o pożądany stopień autmatyzacji. Aby w całym procesie uzdatniania zagwarantować wyrównany wysoki poziom jakości materiału, może być ew. konieczne rejestrowanie temperatury powietrza obiegowego oraz temperatury zawartości każdego pojemnika z osobna i dokumentowanie jej w sposób dostępny dla kontroli.


Jeszcze większe bezpieczeństwo procesu

Dla pewnego znanego niemieckiego producenta smarów DENIOS zrealizował komorę grzewczą ze zautomatyzowaną dokumentacja procesu i kontroli jakości. Temperatura powietrza obiegowego jest rejestrowana w sposób ciągły, a dane bezpiecznie przekazywane. W tym celu do każdego pojemnika wkłada się termometry oporowe przesyłające dane pomiarowe drogą radiową. Układ sterujący DENIOS Premium zapewnia dokładną regulację temperatury przez pomiar rzeczywistej temperatury produktu w regularnych i dowolnie programowalnych odstępach czasu i przesyłanie wyników do jednostki analizującej lub dyspozytorni. 

Dowiedz sie więcej


7  Jakie specyficzne branżowe wymagania dla komory grzewczej muszą być uwzględnione?

Profil wymagań mogą uzupełniać specyficzne branżowe czynniki, jak wymagania GMP w farmacji lub HACCP w przemyśle spożywczym.

GMP: Good Manufacturing Practice
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points

Dla sektora chemiczno-farmaceutycznego oraz dla przemysłu spożywczego oferujemy systemy zgodne ze standardem GMP. Komory grzewcze wykonane całkowicie ze stali szlachetnej realizujemy w DENIOS standardowo.

Przeczytaj odpowiednie przykłady z praktyki


8  Jak ważny dla Państwa jest miedzynarodowy wybór dostawców?

Jeśli Państwa firma działa na arenie międzynarodowej i chcieliby Państwo w całym koncernie zrealizować  jednakowe wymagania produkcyjne lub jakościowe, to korzystne jest dla Państwa posiadanie dostawcy, który dysponuje odpowiednią siecią międzynarodową, obejmującą także serwis i konserwację. Certyfikowane na całym świecie metody produkcji i wyroby dają pewność, że jakość obiecywana przez dostawcę będzie rzeczywiście utrzymana.

Partnerstwo jest naszą maksymą. Dzięki swojej międzynarodowej pozycji DENIOS jest predystygowany do roli dostawcy dla całego koncernu. Key Account Manager z DENIOS jest w Państw pobliżu, w każdym miejscu miejscu na świeice, mówi językiem danego kraju i wspomaga zagraniczne oddziały w całym zakresie usług DENIOS. Dzięki uzupełniającym usługom cyfrowym DENIOS jest w stanie na całym świecie obsługiwać klienta całościowo w zakresie doradztwa, zaopatrzenia, serwisu i informacji. Już dzisiaj wspomagamy wielkie koncerny z wielu różnych branż, jak np. Bayer, Volkswagen, Salzgitter, SKF i Deutsche Bahn. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie udzielimy obszernej porady.

Zobacz lokalizacje


Informacje fachowe zawarte na niniejszej stronie zostały opracowane starannie i sumiennie według najlepszej wiedzy. Mimo to DENIOS Sp. z o.o. nie może dać gwarancji jakiegokolwiek bądź rodzaju ani przyjąć odpowiedzialności cywilnej, czy to w umowie, czy deliktowo albo w inny sposób, za ich aktualność, kompletność i poprawność ani wobec czytelnika, ani osób trzecich. Zastosowanie tych informacji i treści dla własnych lub cudzych celów następuje zatem na własne ryzyko. Należy w każdym przypadku przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących na miejscu.


Chętnie Państwu doradzimy

Nie zostawimy Państwa samych z planowaniem komory grzewczej. Udzielenie Państwu wyczerpującej i indywidualnej porady jest dla nas ważne.
Przedstawcie nam Państwo swoje zadanie, a my znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

 

 

  • Fachowe doradztwo: Tel. 22 279 40 00

  • Pytania