Od pomysłu do produktu: tak powstaje plastikowa wanna wychwytowa

Od pomysłu do produktu: tak powstaje plastikowa wanna wychwytowa

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad wszystkim, co jest potrzebne, aby plastikowa wanna wychwytowa zapewniła większe bezpieczeństwo w Twojej firmie? Wiele produktów, które są obecnie standardem na rynku, zostało pierwotnie opracowanych przez DENIOS. Dziś skupiamy się na kliencie, aby składowanie substancji niebezpiecznych było jeszcze bezpieczniejsze, łatwiejsze i bardziej funkcjonalne. Wysokie standardy jakości mają najwyższy priorytet zarówno podczas projektowania, jak i produkcji.


Innowacja: opracowana dla klienta

W ciągłym dialogu z naszymi klientami i dzięki szczegółowej obserwacji rynku, wymagania i potencjał optymalizacji są stale odkrywane i wdrażane w nowych produktach.

W zasadzie pewne standardowe wymiary są określone przez prawo - projektujemy i wykonujemy tacę zbiorczą tak, aby nie tylko spełniała wszystkie wymogi prawne, ale była także bezkompromisowo funkcjonalna i zoptymalizowana pod kątem przestrzeni.

Kolejny nacisk kładziony jest na dodatkowe funkcjonalności i cechy, które ułatwiają użytkownikowi codzienną pracę. Obejmuje to na przykład łatwy dostęp za pomocą wózka paletowego lub widłowego, zintegrowane obszary napełniania lub monitorowanie wycieków.

Najpierw używamy teoretycznych metod obliczeniowych, aby sprawdzić, czy poszczególne komponenty i cały produkt spełniają wszystkie niezbędne kryteria bezpieczeństwa, takie jak nośność i stabilność. Obliczenia są następnie potwierdzane w praktycznych testach na prototypie.

Innowacja: opracowana dla klienta

Jako jeden z naszych podstawowych produktów, wanna wychwytowa jest stale rozwijana - ponieważ zadania i wymagania klientów są zawsze nowe i inne. Dzięki ponad 500 modelom oferujemy największą gamę produktów w całej Europie.


Czy znasz już nowe wanny pro-line?

Nowa wanna wychwytowa pro-line z polietylenu (PE) na 2 lub 4 beczki po 200 litrów każda zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wygodę podczas przechowywania agresywnych cieczy, takich jak kwasy i zasady. Nowoczesna, praktyczna konstrukcja z innowacyjnymi cechami:

 1. Korpus wanny z uformowanymi wspornikami kraty zapewniającymi optymalną nośność.
 2. Bezszwowe, całkowicie nieprzepuszczalne dla cieczy i wykonane w nowoczesnym stylu.
 3. Wskaźnik wycieku w kolorze czerwonym dla większego bezpieczeństwa i wygody.
 4. Wanna i ruszt wykonane są w całości z polietylenu o wysokiej odporności chemicznej z atestem DIBt.
 5. Zintegrowane kieszenie na widły zapewniające dostęp ze wszystkich stron do wyposażenia i transportu.
 6. Stabilna krata z ergonomicznymi uchwytami, łatwa do demontażu np. do oględzin i / lub czyszczenia.

Teraz dostępne online  


Praktyczne testy i procedury certyfikowania

Poprzez certyfikaty zapewniamy, że nasze wanny wychwytowe spełniają wszystkie wymagi prawne. Wanny wychwytowe wykonane z tworzywa sztucznego wymagaja np. określonej pojemnosci wychwytu. W tym celu posiadamy ogólną aprobatę nadzoru budowlanego Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt). Zwykle aprobata obowiązuje przez pięć lat, po czym musi zostać przedłużona.

Plastikowa wanna DENIOS może wytrzymać do 24 ton obciążenia próbnego *

Przed wystąpieniem o aprobatę przeprowadzamy praktyczne testy wstępne we współpracy z niezależnym instytutem badań materiałów. Badane są między innymi następujące właściwości wanny zbiorczej:

 • Stabilność i szczelność (próby napełniania workami z piaskiem lub wodą)er)
 • Obciążenie lub „obciążenie ruchem” (testy z prefabrykowanymi ciężarkami stalowymi, na wannach z PE z 4-krotnym obciążeniem)
 • Kompatybilność materiałowa (sprawdza się również, czy użyte materiały są zatwierdzone)
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Dodatkowe długoterminowe testy stabilności wanien, które są wyższe niż 500 mm

Gdy tylko otrzymamy pozytywny raport z testu, składamy wniosek o akceptację. Po uzyskaniu aprobaty instytut badań materiałów ponownie sprawdza wstępną próbkę, aby określić, czy wszystkie określone normy jakości są spełnione.

* Przykład dotyczy wanny wychwytowej DENIOS classic-line na 3 IBC o pojemności 1000 litrów: W celu uzyskania ogólnego pozwolenia budowlanego Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), bezpieczeństwo tacy o 4-krotnej nośności ponad 1 okres sprawdzania przez co najmniej 30 minut.


Własna produkcja i własny dział jakości

Wanny wychwytowe DENIOS są produkowane we własnym zakresie zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Jesteśmy certyfikowaną firmą specjalistyczną zgodnie z ustawą o gospodarce wodnej (WHG) i posiadamy uprawnienia do produkcji wanien stalowych zgodnie z normą EN 1090-2.

Nasze plastikowe wanny wychwytowe są wykonane z polietylenu (PE) i są produkowane w naszym zakładzie rotacji tworzyw sztucznych. Sproszkowane tworzywo (termoplast) jest podgrzewane do temperatury topnienia w formach. Gdy forma obraca się, upłynnione tworzywo termoplastyczne osadza się warstwa po warstwie na ściankach formy. Rezultat: bezproblemowo wykonany, całkowicie nieprzepuszczalny dla cieczy korpus wanny. Formy są tworzone wcześniej w naszej wewnętrznej narzędziowni.

Ustanowiliśmy fabryczną kontrolę produkcji zarówno dla wanien wychwytowych ze stali, jak i PE i zleciliśmy to uznanej agencji badawczej. Do każdego produktu DENIOS dostarczany jest rysunek, na którym zapisane są wszystkie parametry do sprawdzenia (np. grubość ścianki i wymiary). Są one rejestrowane za pomocą specjalnego urządzenia pomiarowego, digitalizowane i zapisywane w elektronicznym protokole pomiarowym. To automatycznie określa, czy przestrzegane są wszystkie wartości zadane. Najważniejsza właściwość wanny wychwytowej, czyli jej szczelność, jest również ponownie sprawdzana i zapewniana. W przypadku wanny z PE dokonuje się tego poprzez pomiar grubości ściany (sprawdzenie planu siatki). Formy do formowania PE są regularnie poddawane kontroli zewnętrznej.

DENIOS produkuje rocznie ponad 50 000 wanien wychwytowych.

[Translate to pl_PL:] Bild 1
[Translate to pl_PL:] Bild 2
[Translate to pl_PL:] Bild 3
[Translate to pl_PL:] Bild 4
[Translate to pl_PL:] Bild 5
[Translate to pl_PL:] Bild 6

Z lewej na prawą:

Ryc. 1: Plastikowe wanny wychytowe firmy DENIOS są wykonane z polietylenu (PE), termoplastu.

Ryc. 2: Sproszkowany polietylen (PE) jest przechowywany w silosach przed procesem rotacji.

Ryc. 3: Puste formy korpusowe są montowane na nośniku formy, otwierane i wypełniane precyzyjnie określoną ilością proszku PE.

Ryc. 4: Polietylen jest podgrzewany do temperatury topnienia. W wyniku obrotu upłynniony PE osadza się warstwa po warstwie na ściankach formy.

Ryc. 5: Proces ten umożliwia bezproblemową produkcję, absolutnie szczelnej dla cieczy wanny wychwytowej.

Ryc. 6: Pomiar grubości ścianki służy do sprawdzenia, czy wanna wychwytowa spełnia wszystkie wartości zadane. Jest to rejestrowane w elektronicznym protokole pomiarowym.