Ładowanie baterii litowych: Czy wiesz na co zwrócić uwagę?

Ładowanie baterii litowych: Czy wiesz na co zwrócić uwagę?

Polska jest największym eksporterem baterii w Europie. Brak obecnie statystyki dotyczącej ich pozarów. Natomiast w Niemczech każdego roku baterie litowe powodują ich około 6000, czasem ze znacznymi szkodami materialnymi. Duża część wynika z błędów w procesie ładowania – co w coraz większym stopniu skutkuje sporami prawnymi między ubezpieczycielami majątkowymi a ubezpieczającymi. Dowiedz się poniżej, co prawnicy uważają za niedbałe zachowanie podczas ładowania baterii litowych i jakich ogólnych wytycznych należy bezwzględnie przestrzegać. Zwiększa to bezpieczeństwo w Twojej firmie i pozwala uniknąć niepotrzebnych komplikacji w przypadku roszczenia ubezpieczeniowego.


Zwiększone ryzyko pożaru podczas ładowania baterii litowych

Statystycznie rzecz biorąc, ładowanie baterii litowych wiąże się z największym ryzykiem pożaru. Jest to szczególnie ważne, gdy uszkodzony akumulator litowy jest podłączony do ładowarki, a dostarczona energia nie może być prawidłowo przetwarzana. Wady mogą być spowodowane różnymi zdarzeniami. Na przykład poprzez mechaniczne uszkodzenie baterii litowej (upuszczanie, uderzanie, ściskanie) lub niewłaściwe przechowywanie (obciążenia termiczne, narażenie na wilgoć, głębokie rozładowanie spowodowane długim przechowywaniem bez regularnego ładowania podtrzymującego). Ale niektóre rzeczy mogą również pójść nie tak podczas ładowania nieuszkodzonych akumulatorów litowych: Na przykład przeładowanie akumulatora z powodu zbyt wysokiego napięcia ładowania lub zbyt długiego czasu ładowania. Niebezpieczne może być również ekstremalne ciepło z zewnątrz. W skrócie: istnieje wiele źródeł błędów użytkownika podczas ładowania baterii litowych.

Eksperyment ogniowy: dzieje się tak w przypadku błędów ładowania!

Obejrzyj film, jak szybko rozwija się pożar litowy. Test ogniowy DENIOS ilustruje przeładowanie modułu litowego: Na potrzeby testu w jednym module umieszczono 12 ogniw baterii litowych. Odpowiada to w przybliżeniu mocy 2 kW (akumulator e-samochodu ma ok. 100 kW). Moduł litowy został wystawiony na działanie podwyższonego napięcia ładowania. Gdy osiągnie wartość nieco większą niż 5V, następuje reakcja i bateria litowa zapala się w ogniu i dymie, komórka po komórce (niekontrolowana temperatura). Pomiar temperatury daje wynik ok. 800 °C na akumulatorze.


Twoje 4 najważniejsze obowiązki użytkownika

Przedmiotem sporów prawnych pomiędzy ubezpieczycielami majątkowymi a ubezpieczającymi jest zwykle kwestia, czy użytkownik podczas korzystania z baterii litowej dopuścił się niedbalstwa i w ten sposób w sposób zawiniony spowodował pożar. W każdym przypadku należy przestrzegać następujących obowiązków staranności, ponieważ naruszenia są nie tylko niebezpieczne, ale są również klasyfikowane przez prawników jako zaniedbania:

Ładować wyłącznie baterie litowe z odpowiednią ochroną przeciwpożarową

Baterie litowe nigdy nie powinny być ładowane w pobliżu materiałów lub przedmiotów łatwopalnych. Nie należy również ładować baterii litowych w miejscach, w których można spodziewać się wysokich temperatur lub bezpośredniego nasłonecznienia. Ponieważ sam proces ładowania generuje ciepło, nigdy nie należy przykrywać baterii litowych podczas ładowania. Zwłaszcza jeśli chcesz ładować wiele urządzeń jednocześnie, powinieneś unikać gromadzenia się ciepła w zamkniętych pomieszczeniach lub szafach. Może to być problematyczne podczas pracy, na przykład, gdy urządzenia mają być zablokowane lub chronione przed nieautoryzowanym dostępem podczas ładowania.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów litowych można zapewnić w profesjonalnych ładowarkach akumulatorów i ładowniach, które zapewniają 90 minut ochrony przeciwpożarowej z obu stron. W przeciwieństwie do standardowych szaf na towary niebezpieczne, szafy ładujące baterie litowe powinny mieć nie tylko 90 minut ochrony przeciwpożarowej z zewnątrz, ale także od wewnątrz. Jeśli chcesz jednocześnie ładować kilka urządzeń w jednej szafie ładującej, powinna ona mieć wentylację techniczną, aby uniknąć nagrzewania się wnętrza szafy. W zależności od koncepcji bezpieczeństwa pracy dostępne są również szafy ładowania ze zintegrowanym systemem gaśniczym. Przestrzenie magazynowe DENIOS mogą być wyposażone w szeroką gamę elementów zabezpieczających, w zależności od wymagań. Na przykład z dodatkową technologią przeciwpożarową i gaśniczą, pionowe ścianki działowe F90 do oddzielnego przechowywania i załadunku lub z wentylacją techniczną z sensoryczną regulacją temperatury przed wejściem.

Ładuj baterie litowe tylko pod nadzorem lub w sposób nadzorowany

Baterię litową należy zawsze ładować pod nadzorem, aby móc szybko zareagować w przypadku awarii. Jest to oczywiście problematyczne w firmach, jeśli osobisty monitoring pracowników nie może być zagwarantowany w sposób ciągły. Na przykład, gdy personel nie jest stale obecny lub poza godzinami pracy, np. w nocy lub w weekendy.

Systemy techniczne mogą wspierać Cię w monitorowaniu procesów ładowania. Profesjonalne szafki ładujące baterie litowe posiadają zintegrowany system czujników (czujnik dymu i czujnik temperatury) i uruchamiają alarm w przypadku pojawienia się dymu. Styk bezpotencjałowy umożliwia przekazanie alarmu do systemu zarządzania budynkiem. W modelach ze zintegrowanym systemem przeciwpożarowym aerozolowym jest to uruchamiane automatycznie po przekroczeniu krytycznej temperatury wewnętrznej. Dzięki odpowiednim akcesoriom można rozróżniać różne alarmy (np. różne poziomy temperatury) i przesyłać je bezpośrednio do smartfona za pośrednictwem sieci komórkowej. Przestrzenie ładunkowe z litem można indywidualnie wyposażyć w najnowszą technologię sterowania i czujniki, aby zagwarantować ciągłą rejestrację szerokiej gamy parametrów. W sytuacji awaryjnej alarmy mogą być wyzwalane automatycznie i aktywować systemy blokujące lub gaśnicze.

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa producenta

Producenci urządzeń zasilanych bateryjnie odnotowują w instrukcji obsługi ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Z reguły wskazują one, że do ładowania baterii można używać wyłącznie dostarczonej oryginalnej ładowarki. Bo tylko to jest optymalnie dopasowane do baterii zainstalowanej w urządzeniu. Nie zaleca się używania podróbek. Dalsze informacje dotyczą na przykład przedziału temperatury, w którym można ładować akumulator, maksymalnych czasów ładowania, których nie należy przekraczać lub czasów chłodzenia, których należy przestrzegać po użyciu przed ładowaniem. Konieczne jest przestrzeganie specyfikacji producenta i, jeśli to konieczne, uwzględnienie ich w instrukcji obsługi.

Uważaj, jeśli nie znasz stanu baterii

Nie należy ładować baterii litowej, jeśli podejrzewamy jakieś uszkodzenia. Może tak być, jeśli na przykład kupiłeś lub wypożyczyłeś używany sprzęt. Jednak urządzenia, z których korzysta kilku pracowników, mogą również wiązać się z podobnym ryzykiem. Dlatego przed każdym procesem ładowania należy wizualnie sprawdzić baterię litową pod kątem uszkodzeń zewnętrznych (np. pęknięta, wgnieciona lub rozdęta obudowa). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia baterii litowej nie wolno podłączać do ładowarki. Należy zgłaszać incydenty eksploatacyjne, które mogą spowodować uszkodzenie baterii litowych, a następnie sprawdzić baterię. Zalecamy udokumentowanie tych środków ostrożności w instrukcji obsługi i odpowiednie poinformowanie o nich pracowników. Aby wykluczyć ryzyko szczątkowe, należy również przestrzegać wszystkich wyżej wymienionych obowiązków należytej staranności.


Bezpieczne ładowanie akumulatorów litowych szafach ładujących i pomieszczeniach firmy DENIOS