Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBt – Z-38.5-292

Nowe dopuszczenie DIBt dla magazynów przeciwpożarowych

Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego dla wyrobów budowlanych lub typów konstrukcji jest niezawodnym świadectwem przydatności, które w Niemczech może wystawić wyłącznie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Daje ono Państwu przede wszystkim pewność planowania oraz umożliwia szybkie, nieskomplikowane załatwianie spraw z władzami budowlanymi i firmami ubezpieczeniowymi.

Surowsze badanie dla jeszcze większego bezpieczeństwa. Od 2017 r. obowiązują nowe wytyczne odnośnie dopuszczania magazynów przeciwpożarowych przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Oprócz znanych i już wielokrotnie pomyślnie przeprowadzonych na systemach pomieszczeń magazynowych DENIOS prób pożarowych, protokół badania zawiera teraz także tzw. „pomiar na gorąco”. W naszych Pytaniach i odpowiedziach dowiedzą się Państwo wszystkiego, co warto wiedzieć na temat nowego dopuszczenia DIBt dla magazynów przeciwpożarowych. 

Ustawić, uruchomić, uzyskać bezpieczeństwo. Klienci DENIOS są zabezpieczeni pod względem prawnym – nasz magazyn przeciwpożarowy WFP zapewnia nie tylko najwyższą ochronę przeciwpożarową wg REI 120, ale spełnia też najnowsze warunki badania DIBt i posiada dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-38.5-292.Co muszą Państwo teraz wiedzieć?

Po co w ogóle potrzebne jest dopuszczenie DIBt?

Magazyny przeciwpożarowe DENIOS składają się z budynku z ochroną przeciwpożarową i wanny wychwytowej na ewentualność wycieku substancji niebezpiecznych. Zgodnie z niemieckim prawem budowlanym wanna wychwytowa budowli magazynowej jest tzw. nieuregulowanym wyrobem budowlanym. Dla wyrobu budowlanego tego rodzaju bezwzględnie wymagane jest ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego. Bez tego dopuszczenia wanny nie wolno stosować. Budynek stojący nad wanną wychwytową jest przebadany pod kątem właściwości przeciwpożarowych i dopuszczony z ochroną ppoż. 90 minut. Oba te dopuszczenia potwierdzają właściwości przeciwpożarowego magazynu materiałów niebezpiecznych i ułatwiają przedsiębiorstwom w Niemczech wystąpienie z koniecznym wnioskiem o pozwolenie budowlane na budowlę specjalną.

Jakie próby są konieczne dla uzyskania zezwolenia DIBt?

Dla uzyskania ogólnego dopuszczenia typu konstrukcji musi być dowiedzione, że budowla nie ulega uszkodzeniu pod wpływem obciążeń zewnętrznych i zależnych od pogody (wiatr, śnieg). Ponadto musi być przedstawiony dowód, że wyciekające ciecze są bezpiecznie przechwytywane. Ponieważ w razie pożaru stal w temperaturze powyżej 200 °C traci wytrzymałość, przeprowadza się obliczenie statyczne na nowo przy podwyższonej temperaturze, sprawdzając na modelu matematycznym, czy system pomieszczenia magazynowego zachowuje nadal stateczność. Metoda ta nosi nazwę pomiaru na gorąco w sytuacji pożaru. Wspomniane rozważania teoretyczne muszą być zweryfikowane przez rzeczywiste próby pożarowe w warunkach znormalizowanych. Jedna strona systemu pomieszczenia magazynowego jest przy tym rozgrzewana w piecu do 1200 °C, natomiast powierzchnia niewystawiona na działanie ognia może się przy tym rozgrzać jedynie o 180 K (kelwinów) w stosunku do temperatury pokojowej.

 

 

Próba pożarowa
Próba pożarowa

Czy nie wystarczy uzyskać certyfikaty dla poszczególnych komponentów magazynu przeciwpożarowego?

Nie, certyfikaty dla poszczególnych części składowych konstrukcji nie wystarczają, bo mogą one po nagrzaniu się wypaczyć i spowodować powstanie szczelin i otworów w poszyciu. Wiedza fachowa producenta musi zapobiec tym efektom.

Systemy przeciwpożarowe DENIOS mają certyfikat REI 120. Co to oznacza?

W ramach ujednolicenia norm europejskich właściwości przeciwpożarowe zostały ujęte w serii norm PN EN 13501-1 i -2. Określenie ogniotrwałości F zostało przy tym zastąpione skrótem REI (Résistance = wytrzymałość, Étanchéité = szczelność oraz Isolation = izolacja). Liczba odpowiada czasowi zachowywania odporności ogniowej, w tym przypadku 120 minut (REI 120).

Jakie korzyści mają klienci z systemów przeciwpożarowych z certyfikatem REI?

DENIOS już od wielu lat inwestuje czas, wysiłek i pieniądze w kosztowne próby pożarowe naszych produktów. Klient może być pewien, że magazyn przeciwpożarowy DENIOS przeszedł wszystkie testy i zapewnia maksimum bezpieczeństwa.

Co się stanie z moim „starym” magazynem przeciwpożarowym?

Ogólne dopuszczenia nadzoru budowlanego dla magazynów przeciwpożarowych wszystkich producentów zostały unieważnione przez DIBt ze skutkiem na 14 września 2016 r. Odtąd nie są już uznawane za świadectwo przydatności w poszczególnych postępowaniach o pozwolenie budowlane. Dla uzyskania nowego dopuszczenia DIBt producent musi spełnić wyższe wymagania (np. metoda pomiaru na gorąco), odpowiadające stanowi techniki. Klienci DENIOS są zabezpieczeni pod względem prawnym – nasz magazyn przeciwpożarowy WFP zapewnia nie tylko najwyższą ochronę przeciwpożarową wg REI 90, ale spełnia też najnowsze warunki badania DIBt i posiada dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-38.5-292.

Posiadacze magazynów przeciwpożarowych, których dopuszczenie DIBt straciło ważność, mogą jednak być spokojni: Projekty już zatwierdzone przez władze budowlane nie tracą ważności z chwilą wprowadzenia nowego dopuszczenia DIBt. Tak więc dla „starego” magazynu przeciwpożarowego nie muszą Państwo uzyskiwać nowego zezwolenia.


Magazyny przeciwpożarowe WFP – 70% szybciej w użytkowaniu!

Oszczędźcie sobie Państwo żmudnych i czasochłonnych dopuszczeń indywidualnych! Z magazynem przeciwpożarowym WFP dostarczymy Państwu sprawdzony już i dopuszczony przez DIBt „wszechstronny pakiet zabezpieczający”. Gwarantujemy, że spełnione są już wszystkie wymagania prawa odnośnie bezpieczeństwa pracowników i całego otoczenia, a także ochrony środowiska.

Więcej niż 5000 klientów na całym świecie zaufało przeciwpożarowym magazynom DENIOS z możliwością wchodzenia. Nasz najnowszy wyrób, WFP, oznacza dalsze ulepszenie naszych najlepiej sprzedających się wyrobów:

 • krótszy czas produkcji
 • szybsza dostawa
 • maksymalna elastyczność wyposażenia
 • szybsze uruchomienie dzięki dopuszczeniu DIBt 
WFP-X 14

Praktyczny uniwersalny sprzęt

Przeznaczony do wchodzenia magazyn przeciwpożarowy DENIOS WFP jest optymalny przy małej ilości powierzchni magazynowej na materiały zapalne i niebezpieczne dla wód. Mimo to system magazynowy daje się bardzo indywidualnie dopasować do potrzeb klienta dzięki bogatym akcesoriom. Sześć rozmiarów i wygodna wysokość zapewniają wystarczające możliwości składowania. Wielu naszych klientów decyduje się z tych powodów na magazyn przeciwpożarowy WFP.

 • 120 minut ochrony przy pożarze wewnątrz i na zewnątrz

 • Certyfikat REI 120

 • Kraty odpowiadają wytycznym przepisów jakości i certyfikacji RAL GZ 638

 • Badanie szczelności wanien wychwytowych próbą penetracji farby wg EN ISO 3452-1

 • Trwała ochrona antykorozyjna przez zastosowanie elementów cynkowanych i wysokogatunkowy lakier dwuskładnikowy

 • Wysoka izolacyjność cieplna: 0,36 W/(m²K)

 • Nośność krat: 1000 kg/m²

 • Obliczony na charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu s = 2,5 kN/m²

 • Obliczony na charakterystyczne obciążenie wiatrem z ciśnieniem prędkości q = 0,585 kN/m²

 • Drzwi EI 90-C zgodne z EN 13501-2, sprawdzone wg EN 1634-1

 • Odpowiednie odwadnianie dachu

Magazyn przeciwpożarowy WFP do wchodzenia dostępny jest w 6 różnych rozmiarach o powierzchni od 6 do 22 m².

Postaw na nasze doświadczenie

Upatrujemy swoje zadanie nie tylko w ustawieniu na terenie Państwa zakładu pracy dopuszczonego magazynu przeciwpożarowego. Jesteśmy Państwa doradcą, producentem i wszechstronnym partnerem w dziedzinie składowania materiałów niebezpiecznych i zakładowej ochrony środowiska – i to od ponad trzech dziesięcioleci.

W DENIOS otrzymają Państwo poradę, projekt, konstrukcję i logistykę w jednym miejscu i z jednego źródła. Wszystkie etapy produkcji są kontrolowane centralnie i elastycznie. Co roku wyjeżdża od nas do klienta około 1600 systemów pomieszczeń magazynowych.

Chętnie Państwu doradzimy i odpowiemy na wszelkie tematy związane z magazynami przeciwpożarowymi. Zwróćcie się Państwo do nas!

Skontaktuj się teraz >>


Ansgar Jost