Szkolenie Akademii DENIOS: Pokaz eksperymentalny

Wykład eksperymentalny

Poznaj niebezpieczeństwa podczas pracy z łatwopalnymi cieczami i substancjami lub chemikaliami.

Data:
do uzgodnienia
Miejsce:
w siedzibie klienta
Czas trwania:
około 1,5 do 2 godzin
Koszt :
2700,- pln / plus VAT

Jeśli chcą Państwo zamówić szkolenie lub dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. marketingu: Anna Sternik. Można też wypełnić poniższy formularz.

Treść szkolenia

Denios, jako wiodący na rynku dostawca rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy proponuje Państwu ciekawą formę szkolenia powiązanego z tematyką, w której jesteśmy specjalistami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy często zastanawiają się jak bezpiecznie przechowywać i stosować produkty chemiczne, chcielibyśmy przedstawić Państwu nietypowy pokaz eksperymentalny.

Bardzo nieliczni są naprawdę świadomi, że nawet najmniejsze ilości materiałów niebezpiecznych lub nieumyślne ich użytkowanie może mieć katastrofalne skutki.
Pozornie nieszkodliwe substancje mogą stworzyć ogromny potencjał zagrożenia w niekorzystnych warunkach. 
Wykład eksperymentalny DENIOS jest pouczający, żywy i zabawny, ale w nadzwyczaj prosty sposób wyjaśnia, jakie mogą być skutki niewłaściwego obchodzenia się z materiałami łatwopalnymi.

Cel

Celem wykładu eksperymentalnego jest pogłębienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie magazynowania substancji niebezpiecznych, manipulowania nimi oraz przedstawienie realnych zagrożeń wynikających ze złego ich używania i składowania.

Wykład prowadzony jest przez praktyków dla praktyków, przedsiębiorców i pracowników. Po nim łatwopalne ciecze i substancje będą już traktowane z szacunkiem.

Preferowane są grupy około 20-30 osób, chyba, że na większą grupę pozwoli przestrzeń sali, którą Państwo dysponują. Często firmy zapraszają też na nie gości z firm współpracujących.

Zakres szkolenia

W ramach szkolenia


* Pole obowiązkowe
Wysyłka niniejszego formularza jest równoznaczna z akceptacją naszych przepisów o ochronie danych.