Szkolenie Akademii DENIOS: Pokaz eksperymentalny

Wykład eksperymentalny

Poznaj niebezpieczeństwa podczas pracy z łatwopalnymi cieczami i substancjami lub chemikaliami.

Data:
do uzgodnienia
Miejsce:
w siedzibie klienta
Czas trwania:
około 1,5 do 2 godzin
Koszt :
PLN 3375,00 / plus VAT

Jeśli chcą Państwo zamówić szkolenie lub dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. marketingu: Jacek Szczepanik. Można też wypełnić poniższy formularz.

Treść szkolenia

Denios, jako wiodący na rynku dostawca rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy proponuje Państwu ciekawą formę szkolenia powiązanego z tematyką, w której jesteśmy specjalistami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy często zastanawiają się jak bezpiecznie przechowywać i stosować produkty chemiczne, chcielibyśmy przedstawić Państwu nietypowy pokaz eksperymentalny.

Bardzo nieliczni są naprawdę świadomi, że nawet najmniejsze ilości materiałów niebezpiecznych lub nieumyślne ich użytkowanie może mieć katastrofalne skutki.
Pozornie nieszkodliwe substancje mogą stworzyć ogromny potencjał zagrożenia w niekorzystnych warunkach. 
Wykład eksperymentalny DENIOS jest pouczający, żywy i zabawny, ale w nadzwyczaj prosty sposób wyjaśnia, jakie mogą być skutki niewłaściwego obchodzenia się z materiałami łatwopalnymi.

Cel

Celem wykładu eksperymentalnego jest pogłębienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie magazynowania substancji niebezpiecznych, manipulowania nimi oraz przedstawienie realnych zagrożeń wynikających ze złego ich używania i składowania.

Wykład prowadzony jest przez praktyków dla praktyków, przedsiębiorców i pracowników. Po nim łatwopalne ciecze i substancje będą już traktowane z szacunkiem.

Preferowane są grupy około 20-30 osób, chyba, że na większą grupę pozwoli przestrzeń sali, którą Państwo dysponują. Często firmy zapraszają też na nie gości z firm współpracujących.

Zakres szkolenia

W ramach szkolenia


Idealna pomoc także dla osób rozpoczynających karierę zawodową

Początkujący w zawodzie żyją niebezpiecznie w prawdziwym znaczeniu tego słowa! Aktualne statystyki pokazują, że w ich przypadku ryzyko wypadku na stanowisku pracy jest znacznie wyższe niż u starszych pracowników. Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy: może tu odgrywać rolę brak doświadczenia, brak umiejętności, ale także brak rutyny i przecenianie własnych sił. Dlatego ważne jest, aby nowicjusze od samego początku doceniali znaczenie bhp.

Z tego powodu Akademia DENIOS oferuje swój popularny wykład eksperymentalny także specjalnie dla nowych adeptów w zawodzie. Ten informacyjny i atrakcyjny wykład dobitnie uwrażliwia na skutki nieprawidłowego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi, zachęcając do stałego pamiętania o temacie bhp.

„Dzień BHP” w Phoenix Contact

Odpowiedzialne bhp odgrywa dużą rolę w rodzinnej firmie Phoenix Contact. Już w pierwszych latach nauki zawodu jej program obejmuje liczne działania prewencyjne; nie zabrakło tego tematu także w czasie dorocznego Dnia BHP dla uczniów pierwszego roku praktyki. Tegoroczny  program obejmował także wykład eksperymentalny DENIOS.

Czytaj relację


* Pole obowiązkowe
Wysyłka niniejszego formularza jest równoznaczna z akceptacją naszych przepisów o ochronie danych.