Szkolenie Akademii DENIOS: Usuwanie wycieków

Ćwiczenia w usuwaniu wycieków

Data:
do uzgodnienia
Miejsce:
w siedzibie klienta
Czas trwania:
ok. 2 godz.
Koszt :
PLN 3375,- / plus VAT

Treść szkolenia

Zanim mała awaria zmieni się w dużą

Aby pracownicy byli przygotowani na wypadek nagłej awarii, należy regularnie ćwiczyć użycie sprzętu awaryjnego. Tylko w ten sposób da się uniknąć wysokich kosztów sprzątania i napraw, które mogą wyniknąć z błędnego lub niedostatecznego zastosowania takiego wyposażenia. Szkolenie DENIOS z usuwania wycieków pomoże ochronić zdrowie Państwa pracowników w razie wypadku i zoptymalizować wewnętrzne zarządzanie ryzykiem.

Cel

Szkolenie DENIOS z usuwania wycieków zapewni prawidłowość reakcji Państwa pracowników w postępowaniu z rozlanymi cieczami. Nauczą się oni właściwego posługiwania się zestawami ratunkowymi DENSORB do zbierania i usuwania rozlanych cieczy. Szkolenie daje użytkownikowi pewność optymalnego przygotowania na wypadek awarii. I w ten sposób pomaga w lepszej realizacji planowanych działań. Istniejące wyposażenie awaryjne może zostać sprawdzone pod kątem kompletności i przydatności, a plan akcji ratunkowej ew. dopasowany.

Szkolenie jest częścią składową zapobiegania awariom zgodnie z ISO 14001:2015 rozdz. 8.2.

Liczba uczestników: ok. 20 osób.

Zakres szkolenia

Treść szkolenia teoretycznego:

  • Planowanie działań na wypadek awarii
  • Uproszczony plan działań awaryjnych
  • Zastosowania zestawów ratunkowych DENSORB

Treść szkolenia praktycznego:

  • Prawidłowe użycie wyposażenia awaryjnego
  • Zawartość zestawów ratunkowych DENSORB
  • Wkraczanie na teren potencjalnego wypadku

W ramach szkolenia

Certyfikat DENIOS
Certyfikat DENIOS
Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące szkolenia
Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące szkolenia
Po szkoleniu opieka naszych doradców
Po szkoleniu opieka naszych doradców

Jeśli chcą Państwo zamówić szkolenie lub dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. marketingu: Anna Sternik. Można też wypełnić poniższy formularz.

* Pole obowiązkowe
Wysyłka niniejszego formularza jest równoznaczna z akceptacją naszych przepisów o ochronie danych.