Szkolenie Akademii DENIOS: Usuwanie wycieków

Ćwiczenia w usuwaniu wycieków

Data:
do uzgodnienia
Miejsce:
w siedzibie klienta
Czas trwania:
ok. 1,5 godz.
Koszt :
2400,- pln / plus VAT

Treść szkolenia

Zanim mała awaria zmieni się w dużą

Aby pracownicy byli przygotowani na wypadek nagłej awarii, należy regularnie ćwiczyć użycie sprzętu awaryjnego. Tylko w ten sposób da się uniknąć wysokich kosztów sprzątania i napraw, które mogą wyniknąć z błędnego lub niedostatecznego zastosowania takiego wyposażenia. Szkolenie DENIOS z usuwania wycieków pomoże ochronić zdrowie Państwa pracowników w razie wypadku i zoptymalizować wewnętrzne zarządzanie ryzykiem.

Cel

Szkolenie DENIOS z usuwania wycieków zapewni prawidłowość reakcji Państwa pracowników w postępowaniu z rozlanymi cieczami. Nauczą się oni właściwego posługiwania się zestawami ratunkowymi DENSORB do zbierania i usuwania rozlanych cieczy. Szkolenie daje użytkownikowi pewność optymalnego przygotowania na wypadek awarii. I w ten sposób pomaga w lepszej realizacji planowanych działań. Istniejące wyposażenie awaryjne może zostać sprawdzone pod kątem kompletności i przydatności, a plan akcji ratunkowej ew. dopasowany.

Szkolenie jest częścią składową zapobiegania awariom zgodnie z ISO 14001 rozdz. 4.4.7.

Liczba uczestników: ok. 20 osób.

Zakres szkolenia

Treść szkolenia teoretycznego:

  • Planowanie działań na wypadek awarii
  • Uproszczony plan działań awaryjnych
  • Zastosowania zestawów ratunkowych DENSORB

Treść szkolenia praktycznego:

  • Prawidłowe użycie wyposażenia awaryjnego
  • Zawartość zestawów ratunkowych DENSORB
  • Wkraczanie na teren potencjalnego wypadku

W ramach szkolenia


Jeśli chcą Państwo zamówić szkolenie lub dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. marketingu: Anna Sternik. Można też wypełnić poniższy formularz.

* Pole obowiązkowe
Wysyłka niniejszego formularza jest równoznaczna z akceptacją naszych przepisów o ochronie danych.