Wózki do posypywania wykonane ze stabilnego i odpornego na czynniki atmosferyczne polietylenu pozwalają szybko przewozić materiały do posypywania do miejsca wykorzystania, na terenie zakładu pracy, na peronie czy ulicy.

Wózki do posypywania

Rozmrażające i inne materiały do posypywania są w użyciu każdego roku, kiedy osoby prywatne i personel firm przystępują do zimowego utrzymania. Wózki do posypywania pozwalają szybko i bez komplikacji przewieźć te materiały do miejsca przeznaczenia i rozsypać je. Dzięki wykonaniu z odpornego na czynniki atmosferyczne polietylenu produkty te są trwałe i wytrzymałe.

Dowiedz się więcej


Sortuj wg
1 do 7 od 7
Pokaż
na stronę

Kiedy dla mojego zakładu powstaje obowiązek uprzątania i posypywania?

Oficjalny sezon zimowego utrzymania zaczyna się 15 października i kończy 31 marca. Jednak obowiązek uprzątania i posypywania istnieje także poza tym okresem, jeśli wymaga tego pogoda. Ten ogólny obowiązek zabezpieczenia ruchu ma na celu uchronienie osób wkraczających na Państwa teren przed odniesieniem szkód.

Konkretnie oznacza to, że od początku do końca pracy, ale co najmniej w godzinach 7-20, teren zakładu oraz miejsca uczęszczane przez klientów i pracowników muszą być uprzątane i posypywane, a także chronione przed oblodzeniem. Obowiązkowi posypywania podlegają także publicznie dostępne miejsca parkingowe. Przy utrzymujących się opadach śniegu lub marznącego deszczu działania te muszą być wykonywane kilka razy dziennie.

Jeśli teren graniczy z ulicą, to w okresie tym należy także oczyszczać chodnik wzdłuż terenu. Jeśli nie ma chodnika, to musi być dla pieszych stworzony pas do chodzenia o szerokości min. 1 m. Ulice publiczne nie muszą być uprzątane.

Właściciel posesji przy ulicy odpowiada cywilnie za wszystkie wypadki, które zdarzą się z powodu niewypełniania obowiązku posypywania i uprzątania. W najgorszym razie może to mieć karnoprawne konsekwencje z tytułu uszkodzenia ciała przez niedbalstwo. Można wprawdzie powierzyć zimowe utrzymanie zewnętrznemu usługodawcy, ale odpowiedzialność i tak pozostaje przy właścicielu posesji.

Także wewnątrz budynków należy dbać o bezpieczeństwo, bo wskutek nanoszenia wilgoci może łatwo zrobić się tam ślisko. Odpowiednie do tego celu są maty antypoślizgowe.

Wózek do posypywania z szuflą

Jakich środków do posypywania można używać?

Wózki do posypywania

Przy zimowej śliskości mogą być stosowane dwa rodzaje materiałów do posypywania: materiały rozmrażające, które dzięki swoim właściwościom chemicznym powodują topnienie śniegu i lodu oraz materiały antypoślizgowe poprawiające przyczepność na warstwie lodu przez tarcie.

Sól drogowa jest w większości przypadków zabroniona ze względów ekologicznych i stosowana jest tylko przy silnych opadach śniegu lub marznącego deszczu. Najpierw należy uprzątnąć powierzchnię za pomocą szufli do odgarniania śniegu lub miotły. Jeśli potem nadal istnieje ryzyko poślizgu, to trzeba dodatkowo posypać powierzchnię. Do posypywania wykorzystuje się przeważnie grys lub piasek. Również popiół może być przydatny. Materiał do posypywania musi być zmieciony po zmianie pogody i w najlepszym razie może być użyty ponownie.

Nasze praktyczne wózki do posypywania granulatem pozwalają zawieźć materiał dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. W ten sposób mogą Państwo szybko i łatwo zabezpieczyć teren swojego zakładu.