Podłogowe stalowe wanny wychwytowe

Podłogowe stalowe wanny wychwytoweto specjalnie wykonane elementy podłogowe służące do ochrony większych powierzchni, szczególnie dedykowane do składowania cieczy zapalnych (H224-226) i substancji niebezpiecznych dla wód.

Ładowanie produktów

Sortuj wg
1 do 22 od 22
Pokaż
na stronę
Podłogowe wanny wychwytowe ze stali

Podłogowe wanny wychwytowe ze stali

Podłogowe stalowe wanny wychwytowe to specjalnie wykonane elementy podłogowe do ochrony większych powierzchni, szczególnie dedykowane do składowania cieczy zapalnych (H224-226) i substancji niebezpiecznych dla wód. Przeznaczone do ochrony przy nalewaniu lub przelewaniu systemy podłogowych wanien wychwytowych zapewniają idealną ochronę powierzchni przez rozlaniem cieczy. 

Kiedy celowe jest użycie podłogowej wanny wychwytowej z kratą?

Jeśli standardowa wanna wychwytowa nie zapewnia dostatecznej powierzchni magazynowej, materiały niebezpieczne mogą być wygodnie składowane na naszych podłogach wychwytowych. W naszym asortymencie znajdą Państwo różne podłogowe wanny wychwytowe classic-line w rozmaitych rozmiarach. Mają one takie same właściwości i dopuszczenia, ale są płytsze i dzięki dołączanym rampom można je łatwo zapełniać wózkami do beczek. Ułatwia to manipulowanie beczkami, bo do ich transportu nie potrzeba stosować ciężkich maszyn. Na elementy podłogowe wytrzymujące duży nacisk koła mogą też wjeżdżać wózki widłowe.

Jednocześnie na elementach podłogowych można przelewać i nalewać ciecze bez konieczności stosowania dodatkowych środków ostrożności. Rozlana ciecz zostaje niezawodnie przechwycona. Jak wszystkie wanny wychwytowe, także wanny podłogowe muszą być regularnie konserwowane i sprawdzane pod kątem szczelności.

Przejezdne podłogowe wanny wychwytowe ze stali

Na co należy zwrócić uwagę przy składowaniu materiałów niebezpiecznych dla wód?

Przykład zastosowania podłogowej wanny wychwytowej ze stali

Przy składowaniu materiałów niebezpiecznych dla wód i cieczy zapalnych (H224-226) obowiązują surowe przepisy bezpieczeństwa. Zwłaszcza przy przelewaniu, przeładunku i transporcie należy zagwarantować wystarczającą ochronę środowiska. 

Wanna wychwytowa musi być w stanie przyjąć całą zawartość największego składowanego pojemnika albo przynajmniej 10% całej składowanej ilości. Jeśli zakład znajduje się na terenie objętym ochroną wód, to musi istnieć możliwość przechwycenia 100% cieczy.

Wszystkie podłogowe stalowe wanny wychwytowe DENIOS spełniają wysokie wymagania obowiązującego ustawodawstwa. Zamieńcie Państwo za pomocą podłogóg wychwytowych istniejące pomieszczenia zakładowe w zgodne z przepisami magazyny materiałów niebezpiecznych. Do składowania agresywnych chemikaliów polecamy nasze wanny podłogowe z tworzywa sztucznego.