• Indywidualne doradztwo

  • Jakość lidera rynku

  • Bezpośrednio od producenta

  • Międzynarodowe Know-how

Magazyny przeciwpożarowe na IBC


Filtruj wyniki :
Sortuj wg
1 do 9 od 9
Pokaż
na stronę
Magazyny przeciwpożarowe na IBC

Magazyny przeciwpożarowe na IBC

Przeciwpożarowy magazyn regałowy zapewnia najwyższą ochronę przeciwpożarową dla dużych ilości niebezpiecznych substancji, które są przechowywane w zbiornikach IBC. Nasze magazyny regałowe z ochroną ppoż. posiadają solidną stalową konstrukcją i są seryjnie wyposażone w wannę wychwytową zgodną z Prawem Ochrony Środowiska.

Przeciwpożarowe magazyny regałowe typu RFP oferują optymalne możliwości bezpiecznego i wygodnego składowania do 8 zbiorników IBC o pojemności 1000 l. Regałowe magazyny ppoż. tej serii to sprawdzone i dopuszczone systemowo produkty z ochroną ppoż. od wewnątrz i z zewnątrz. Odporność ogniowa wynosi do 120 minut (REI 120).


RFP – pojemne rozwiązania przeciwpożarowe

Przeciwpożarowy magazyn regałowy RFP to najlepszy wybór, kiedy trzeba ulokować większe ilości niebezpiecznych mediów. Na maks. dwóch poziomach zmieści się wiele pojemników IBC i beczek. Warianty RFP base i RFP plus oferują już w wersji standardowej o wiele więcej niż porównywalne produkty na rynku. Do tego dochodzą opcjonalne instalacje i urządzenia, dzięki czemu seria RFP nie pozostawia nic do życzenia w kwestii składowania materiałów niebezpiecznych. Wielką zaletą przeciwpożarowych magazynów regałowych DENIOS jest to, że nie potrzeba zachowywać minimalnego odstępu od otaczających budynków, ponieważ magazyn może być uważany za odrębną strefę pożarową.

Korzyści dla Państwa:

Z przeciwpożarowym magazynem regałowym RFP dostarczymy Państwu sprawdzony już i dopuszczony przez DIBt „wszechstronny pakiet zabezpieczający”. Gwarantujemy, że spełnione są już wszystkie wymagania prawa odnośnie bezpieczeństwa pracowników i całego otoczenia, a także ochrony środowiska. System o przekonujących zaletach!

RFP - przeciwpożarowy magazyn materiałów niebezpiecznych

System w skrócie

Przeciwpożarowy magazyn regałowy RFP jest dostępny w różnych rozmiarach, z 1 lub 2 poziomami składowania i pojemnością magazynową do 32 beczek lub 8 zbiorników IBC:

Konstrukcja standardowa

1.  Ustalacz drzwi
utrzymuje otwarte drzwi w czasie załadunku i wyładunku.

2.  poszycie
niepalnymi panelami przeciwpożarowymi o wysokiej izolacyjności.

3.  pewny fundament
do wyboru z prześwitem (wersja base-P) lub bez prześwitu (wersja base).

4.  system regałowy
z półkami o regulowanej wysokości i powierzchniami odstawczymi z krat cynkowanych ogniowo.

5.  wanna wychwytowa zgodna z Prawem Ochrony Środowiska
jednoczęściowa, a tym samym odpowiednia też dla dużych pojemników.

6.  zdejmowane ucha dla dźwigu
ułtwiające transport.

7.  konstrukcja na podwójnej stalowej ramie
zapewnia stabilność w razie pożaru.

8.  szafka rozdzielcza
ze sterowaniem.

9.  wentylacja techniczna
dla zagwarantowania koniecznej wymiany powietrza.

10.  drzwi EI2 90-C 
zgodne z  PN EN 1634-1 z zamkiem antypanikowym.

Wersje

Mają Państwo do wyboru regałowy magazyn ppoż. RFP w wersji base (opierający się całą powierzchnią na podłożu) lub w wersji base-P z prześwitem u dołu. 

 

RFP base – składowanie na mocnym fundamencie
Przeciwpożarowy magazyn regałowy RFP base jest właściwym miejscem dla cieczy wszystkich klas zagrożenia wód, zapewniającym ochronę ppoż. z 5 stron. Panele z wełny mineralnej chronią ściany i dach regałowego magazynu ppoż. Płyta betonowa istniejąca na miejscu budowy służy za fundament dla RFP base, a zarazem gwarantuje ochronę przeciwpożarową od dołu.

RFP base-P – ochrona przeciwpożarowa z prześwitem od dołu

Bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie składowania zapalnych i niebezpiecznych dla wód substancji wszystkich klas zagrożenia. Regałowy magazyn ppoż. RFP base-P oferuje seryjnie ochronę ppoż. ze wszystkich stron, a przy tym jest mobilny i uniwersalny. Może być ustawiony na betonowym fundamencie pasowym. Dzięki prześwitowi 100 mm w każdym czasie może podjechać elektryczny wózek paletowy wysokiego podnoszenia. Ochronę przeciwpożarową od dołu zapewnia podwójna wanna wychwytowa, wypełniona materiałem przeciwpożarowym.

Kolory

Standardowe kolory do wyboru dla regałowego magazynu ppoż. RFP to szarobiały (RAL 9002) i niebieski gencjanowy (RAL 5010).

Wyposażenie / akcesoria

Wykorzystajcie Państwo możliwości programu akcesoriów DENIOS dla optymalnego wyposażenia regałowego magazynu ppoż. i podnieście Państwo efektywność swojego zarządzania materiałami niebezpiecznymi przez system magazynowy dostosowany do potrzeb Państwa zakładu pracy. Od systemów wentylacji i ogrzewania do komponentów przeciwwybuchowych: Program akcesoriów DENIOS oferuje Państwu wszelkie opcje dla bezpiecznego, przepisowego i efektywnego składowania materiałów niebezpiecznych.

Naprowadźcie Państwo kursor na ilustracje, aby przeczytać opisy przedstawionych akcesoriów.

Monitoring wywiewu dla stałego nadzorowania wentylacji technicznej. Opcjonalnie dostępna jest wersja przeciwwybuchowa
Detektor gazu: Wykrywacze gazu ostrzegają przed powstaniem stwarzającej zagrożenie atmosfery wewnątrz magazynu materiałów niebezpiecznych. We współpracy z innymi czujnikami wycieków albo wzrostu temperatury wykrywacze gazu zapewniają efektywny monitoring.
Mając czujnik wycieków w wannie wychwytowej szybko i bezpiecznie można wykrywać nieszczelności składowanych pojemników. Sygnał akustyczny i / lub optyczny pozwala szybko podjąć przeciwdziałanie. Opcjonalnie dostępna jest wersja przeciwwybuchowa.
Powierzchnia redukująca ciśnienie: W celu redukcji ciśnienia w razie wybuchu w dachu umieszczone jest urządzenie zapewniające ujście wytworzonym gazom. Po przejściu fali uderzeniowej zamyka się samoczynnie i uszczelnia otwór, przy zachowaniu ochrony przeciwpożarowej.
Zestaw uziemiający: do składowania materiałów zapalnych. Oznakowanie dla kontenera i łącznik uziemiający do uziemienia na miejscu (wyrównania potencjałów).
Klapy przeciwpożarowe: Konieczne otwory w ścianach, np. dla wentylacji, muszą być zabezpieczone klapami przeciwpożarowymi. W razie pożaru zamykają się one samoczynnie. Na zdjęciu widać elektryczną klapę przeciwpożarową (bez silikonu).
Do ochrony ładunku przed mrozem dostępne są regałowe magazyny ppoż. wyposażone w elektryczne ogrzewanie rurami żeberkowymi (-15 °C na zewnątrz, +5 °C wewnątrz). Na życzenie do wyboru są systemy grzewcze oparte na ciepłej wodzie, olejach grzejnych albo parze nasyconej. Opcjonalnie dostępna jest wersja przeciwwybuchowa.
System grzewczy: Oprócz ochrony przed szkodami mrozowymi, ogrzewanie powietrzne utrzymuje także stałą temperaturę wnętrza dla składowanych substancji. Zapewnia ono równomierny rozkład temperatury i obieg powietrza w regałowym magazynie ppoż.
Systemy alarmowe, lampy ostrzegawcze i syreny: Stosujcie Państwo lampy ostrzegawcze do sygnalizacji pożaru lub też do nadzorowania systemu, np. parametrów takich, jak wywiew (przepływ powietrza) lub wilgotność powietrza. Możliwe są najróżniejsze rozwiązania!
Instalacja gaśnicza w magazynie z materiałami zapalnymi przyczynia się bezpośrednio do ochrony człowieka i środowiska. Oferujemy np. systemy tryskaczy, półstacjonarne instalacje gaśnicze piany ciężkiej, gaśnice aerozolowe, proszkowe albo śniegowe.
Instalacja klimatyzacyjna: Dla uzyskania precyzyjnej regulacji temperatury DENIOS oferuje Państwu rozwiązania modularne z odpowiednią techniką chłodniczą i klimatyzacyjną. Tu widać urządzenie wewnętrzne. Opcjonalnie dostępna jest wersja przeciwwybuchowa.
Przepusty kablowe/rurowe: Często magazyny regałowe mają wbudowane elementy, dla których potrzebne są przepusty np. dla rur. Do tego celu oferujemy gotowe rozwiązania, chroniące przed przenikaniem wody i zanieczyszczeń oraz gwarantujące pewną ochronę przeciwpożarową.
Oddzielenia / kompletne ścianki działowe: Aby mogli Państwo podzielić swój magazyn regałowy na różne strefy magazynowe (również z różnymi uprawnieniami dostępu), na życzenie zabudujemy w nim przegrody i kompletne ścianki działowe.
Kwasoodporne wanny wychwytowe: Do składowania mediów agresywnych, jak kwasy i ługi, wanny wychwytowe mogą być wyposażone np. we wkłady z polietylenu (do wyboru przewodzące elektryczność lub nie).
Podłogi z rolek: W celu optymalizacji toku prac regałowe magazyny ppoż. DENIOS mogą być wyposażone w podłogi z rolek.
Półki: Miejsce wewnątrz magazynu regałowego może być optymalnie wykorzystane przez dodanie półek. Dodatkowe półki zapewniają większą wszechstronność i pojemność magazynową zwłaszcza wtedy, gdy muszą być składowane mniejsze pojemniki.

Chętnie Państwu doradzimy!

Potrzebujesz przeciwpożarowego magazynu regałowego? Skorzystaj z naszej wiedzy! Nasi inżynierowie są do Twojej dyspozycji i chętnie opracują najlepsze dla Ciebie rozwiązanie. 

Zapytaj nas