• Indywidualne doradztwo
 • Jakość lidera rynku
 • Bezpośrednio od producenta
 • Międzynarodowe Know-how

Magazyn przeciwpożarowy


Magazyny materiałów niebezpiecznych z ochroną ppoż.

DENIOS oferuje Państwu wszystko, co niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej przy składowaniu materiałów niebezpiecznych. Wybierajcie Państwo z najobszerniejszego zapewne programu, jaki jest na rynku. Magazyny ppoż. DENIOS zapewniają najwyższą ochronę przeciwpożarową ponad 120 minut zgodnie z REI 120. Toteż otrzymują Państwo zmienny i zdolny do adaptacji system oferujący najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Brak ryzyka pożaru dzięki dopasowaniu magazynu!

Pożary w magazynie przedsiębiorstwa powstają przede wszystkim na skutek niezgodnego z przepisami użytkowania. Zrozumiałe więc, że ustawodawca stawia zróżnicowane wymagania, zależnie od użytkowania magazynu, zwłaszcza przy składowaniu materiałów niebezpiecznych. Surowe przepisy dotyczą nie tylko składowania materiałów zapalnych. Ocena ryzyka pożarowego zależy od potencjału pożarowego, liczby osób zagrożonych w wypadku pożaru, prawdopodobieństwa powstania pożaru, wielkości i konstrukcji budynku magazynowego i podobnych czynników. Szkody materialne związane z pożarem stanowią dla przedsiębiorstwa ryzyko, którego nie wolno lekceważyć. Dobra wiadomość: Wszystkich tych rodzajów ryzyka można uniknąć wykorzystując specjalnie dostosowany do Państwa potrzeb magazyn przeciwpożarowy.

Szczególnie surowe przepisy bezpieczeństwa obowiązują dla łatwopalnych materiałów i cieczy składowanych. Ustawodawca nakłada w tym przypadku najostrzejsze wymogi przeciwpożarowe dla ochrony ludzi i środowiska. Podejmijcie Państwo zawczasu działanie dla zapobieżenia możliwości powstania pożaru. Nasz kompetentny zespół ekspertów DENIOS wspomoże Państwa w zachowaniu wszystkich przepisów bezpieczeństwa i doradzi właściwy wybór optymalnego dla Państwa magazynu przeciwpożarowego, a także ewentualnie wskaże konieczny odstęp bezpieczeństwa, jaki musi być zachowany od innych magazynów i budynków. Dzięki temu nie tylko spełnią Państwo przepisowe wymagania i ściśle zrealizują niezbędną technikę przeciwpożarową, ale też znacznie obniżą Państwo ryzyko wybuchu pożaru.

Magazyny ppoż. do wchodzenia

Przeciwpożarowe magazyny DENIOS do wchodzenia mają stabilną konstrukcję stalową z samonośną ramą wewnętrzną i zewnętrzną. Już wersje podstawowe są przygotowane do wszelkich możliwych opcji, co pozwala efektywnie zintegrować indywidualne wyposażenie. Do wyboru są warianty i pozycje drzwi, instalacje oświetleniowe, grzewcze, wentylacja techniczna i wiele innych. Mogą Państwo uruchomić swój magazyn ppoż. do wchodzenia natychmiast po dostawie, bo jest on dostarczany zmontowany gotowy – ready to use.

Regałowe magazyny ppoż.

Również w przypadku regałowych magazynów przeciwpożarowych DENIOS istnieją duże możliwości indywidualnego dostosowania. Jeśli w bogatym programie standardowym nie ma tego, czego Państwu potrzeba, to wśród naszych licznych wariantów wyposażenia dla regałowych magazynów ppoż. znajdą Państwo na pewno coś dla siebie: w pełni według Państwa wytycznych ustalone pojemności magazynowe, pojemności wychwytu, wyposażenie do składowania aktywnego, ogrzewanie dla ochrony przed mrozem oraz wiele innych elementów.


Rozwiązania na miarę potrzeb

Rozwiązania indywidualne do przechowywania materiałów niebezpiecznych

Zwłaszcza przy składowaniu dużych ilości materiałów niebezpiecznych bardziej złożone stają się wymagania stawiane magazynowi, podobnie jak obowiązujące ustawy i przepisy. DENIOS projektuje, produkuje i montuje także indywidualne rozwiązania do zgodnego z przepisami składowania materiałów niebezpiecznych w 3 głównych dziedzinach:

 • Składowanie materiałów niebezpiecznych
 • Technika grzewcza i chłodnicza
 • Bezpieczne pomieszczenia techniczne

 

Dowiedz się więcej >>


Magazyny przeciwpożarowe

Stosując kontenery przeciwpożarowe DENIOS mogą Państwo korzystać ze sprawdzonego bezpieczeństwa i optymalnej ochrony ppoż. Wszystkie magazyny ppoż. zależnie od wersji wytrzymują obciążenie ogniem do 120 minut. Zostało to potwierdzone próbami komory ogniowej wg PN EN 13501-2/REI 120. Z produktami DENIOS mają Państwo w każdym przypadku pewność i mogą natychmiast przystąpić do działania. Bo wszystkie magazyny ppoż. dostarczane są w gotowości do użytku, a dzięki wypróbowanej i standaryzowanej formie uzyskanie homologacji może odbyć się szybko. Są one dopuszczone do składowania cieczy zapalnych i dostosowane do przechowywania pojemników, beczek i zbiorników (IBC) o różnej wielkości. Kontenery przeciwpożarowe DENIOS dostępne są jako magazyny regałowe oraz kontenery z możliwością wchodzenia.

Państwa korzyści:

 • Ochrona przeciwpożarowa wg najnowszej normy PN EN 13501-2
 • Odporność ogniowa 120 minut
 • Ochrona przed pożarem wewnątrz i na zewnątrz
 • Ustawianie na otwartej przestrzeni lub w budynku
 • Zintegrowane wanny wychwytowe
 • Samoczynnie zamykające się drzwi
 • Stabilna konstrukcja na ramie stalowej
 • Dopuszczenie DIBt i zgodność z Prawem Ochrony Środowiska
 • Gwarancja DENIOS 

Kontenery przeciwpożarowe DENIOS zapewniają najwyższe bezpieczeństwo przy posługiwaniu się materiałami niebezpiecznymi i zachowanie obowiązujących przepisów prawa – również na szczeblu międzynarodowym. Zgodne z najnowszym stanem techniki, przepisowe i ekonomiczne kontenery przeciwpożarowe DENIOS to pewna inwestycja w przyszłość.

Kontenery ppoż. do wchodzenia

Magazyn ppoż. umożliwiający wejście do środka to dobre miejsce na składowanie beczek, ale i mniejszych artykułów grożących pożarem. Artykuły z serii BMC zostały – tak samo, jak magazyny regałowe – sprawdzone i dopuszczone przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. BMC-S to kompaktowe rozwiązanie dla mniejszych ilości beczek i IBC. Klasa BMC-M to praktyczny wszechstronny sprzęt o pow. użytkowej do 12,5 mkw, natomiast klasa BMC-X może być stosowana jako uniwersalny duży magazyn o pow. użytkowej do 21 mkw. Seria EFP jest zaprojektowana zgodnie z najnowszym standardem UE. Spełnia ona już normę PN EN 13501-2.
Przeciwpożarowy kontener BMC z możliwością wchodzenia ma jednoczęściową cynkowaną ogniowo stalową wannę wychwytową. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość składowania również dużych pojemników. Bowiem w systemach z wannami podzielonymi nie wolno sumować pojemności wychwytu poszczególnych wanien.

Cynkowane ogniowo kraty mogą być łatwo wyjmowane w celu oczyszczenia wanny wychwytowej.
Do składowania substancji żrących kontener przeciwpożarowy może być od razu w fabryce wyposażony we wkładaną wannę wychwytową z tworzywa sztucznego albo wannę ze stali szlachetnej.

Przeciwpożarowy kontener jako magazyn regałowy

Jeśli mają być składowane głównie większe pojemniki, jak beczki czy IBC (Intermediate Bulk Container), to warto polecić regałowy magazyn ppoż., obsługiwany racjonalnie wózkiem widłowym do przemieszczania palet. Produkty z serii FBM zapewniają np. miejsce na maks. 64 beczki po 200 l, 24 europalety lub 16 palet chemicznych bądź też do 16 IBC po 1000 l. Praktyczne: Seria FBM występuje także w wersji z prześwitem 120 mm u dołu. Oprócz wypróbowanych, zamykających się samoczynnie drzwi skrzydłowych dostępne są też zasuwane. Nie przeszkadzają one przy przeładunku i mogą być wyposażone w napęd elektryczny i zdalne sterowanie.

Przy składowaniu zapalnych materiałów niebezpiecznych na paletach lub w IBC bezpiecznym i zgodnym z przepisami rozwiązaniem są kontenery przeciwpożarowe serii FBM jako magazyny regałowe:

 • FBM base bez prześwitu nad podłożem albo
 • FBM plus z prześwitem nad podłożem, nadający się również do załadunku wózkiem podnośnikowym ręcznym lub elektrycznym.

Seria FBM zapewnia Państwu już w wersji standardowej bogate wyposażenie, jak również różne warianty wykonania:

 • Do ustawienia wewnątrz i na zewnątrz
 • Kontenery jedno- i dwuprzedziałowe
 • 1-2 półki
 • Głębokość pojedyncza i podwójna
 • Drzwi z zamkiem przeciwpanikowym
 • Ochrona REI 120 (120 minut) od wewnątrz i z zewnątrz

Przeciwpożarowy kontener jako magazyn nadtlenków

Nadtlenki organiczne to związki niestabilne, wrażliwe na temperaturę i sprzyjające pożarowi; niektóre z nich grożą wybuchem. W praktyce przemysłowej stosowane są nadtlenki czyste lub zmieszane z substancjami pomocniczymi i dodatkami. Zgodnie z branżowymi przepisami bhp BGV B4 obie te formy uważane są za nadtlenki organiczne. Przy składowaniu tych chemikaliów muszą być przestrzegane najsurowsze środki bezpieczeństwa i liczne ograniczenia nakładane przez władze. Wszystkie kontenery przeciwpożarowe DENIOS jako magazyny nadtlenków mają dopuszczenie F90 Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), jak również ekspercką opinię Federalnego Zakładu Badania Materiałów (BAM).

Wszystkie kontenery przeciwpożarowe są opcjonalnie dostępne z wentylacją techniczną, rampami najazdowymi, drzwiami jedno- lub dwuskrzydłowymi, ustalaczem drzwi, ogrzewaniem i ochroną przeciwwybuchową. Wnętrze kontenerów przeciwpożarowych może być wyposażone w indywidualne systemy regałowe i oświetlenie.

Wypróbowane w wielu krajach

W składowaniu materiałów niebezpiecznych sprawdził się także opcjonalny program akcesoriów DENIOS, od rampy najazdowej przez wentylację techniczną i ograniczenia dostępu aż do automatycznej sygnalizacji pożaru i instalacji gaśniczej. Na życzenie chętnie przyjmiemy nawet przeglądy i bieżącą konserwację Państwa magazynu mat. niebezpiecznych.