• Indywidualne doradztwo
 • Jakość lidera rynku
 • Bezpośrednio od producenta
 • Międzynarodowe Know-how

Magazyn przeciwpożarowy


Magazyny przeciwpożarowe na materiały niebezpieczne

Magazyny przeciwpożarowe DENIOS

Brak ryzyka pożaru dzięki dopasowanemu magazynowi! Pożary w magazynie przedsiębiorstwa spowodowane są głównie niewłaściwym użytkowaniem. Zrozumiałe więc, że ustawodawca stawia zróżnicowane wymagania, zależnie od wykorzystania magazynu, zwłaszcza przy składowaniu materiałów niebezpiecznych. Surowe przepisy dotyczą nie tylko składowania materiałów zapalnych. Ocena ryzyka pożarowego zależy od potencjału pożarowego, liczby osób zagrożonych w wypadku pożaru, prawdopodobieństwa powstania pożaru, wielkości i konstrukcji budynku magazynowego i podobnych czynników. Szkody materialne związane z pożarem stanowią dla przedsiębiorstwa ryzyko, którego nie wolno lekceważyć. Dobra wiadomość: wszystkich tych rodzajów ryzyka można uniknąć wykorzystując specjalnie dostosowany do Państwa potrzeb magazyn przeciwpożarowy DENIOS.

Dla naszych klientów w całej Europie magazyny pprzeciwpożarowe DENIOS od ponad 30 lat spełniają różnorodne wymogi – zawsze bezpieczne i niezawodne, o sprawdzonej jakości właściwej rynkowemu liderowi!


Certyfikat bezpieczeństwa od producenta

Magazyn przeciwpożarowy musi być w całości niezawodny i na różne sposoby wytrzymać działanie pożaru. Ponieważ każdy kompromis dotyczący bezpieczeństwa pożarowego może mieć ryzykowne konsekwencje, nasi inżynierowie projektu nie polegają na samej tylko teorii. Nie zadowalamy się też sprawdzeniem i certyfikowaniem poszczególnych komponentów naszych magazynów ppoż. Wspólny system klasyfikacji bezpieczeństwa pożarowego został już wprowadzony w większości krajów UE i jest zapisany w prawodawstwie. Certyfikaty przeciwpożarowe wg REI uwzględniają odpowiednie czynniki: nośność (R), szczelność (E) oraz izolację (I). Jeżeli przeciwpożarowy magazyn materiałów niebezpiecznych we wszystkich tych dziedzinach jest w stanie wytrzymać przez okres 90 minut, to otrzymuje certyfikat REI 90. Udowodniliśmy to regularnie przez akredytowane i niezależne instytuty badawcze.

Klienci DENIOS mogą się nie martwić o majątek przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo pracowników, a także  ochronę ubezpieczeniową. Również uzyskiwanie pozwoleń budowlanych ulega wyraźnemu skróceniu, skoro „budowle” spełniają już wszystkie konieczne normy i nie muszą być badane w trybie indywidualnym. W Niemczech instytucją właściwą do udzielania dopuszczeń jest Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Na obszarze europejskim dopuszczenia te zostaną zastąpione przez raporty klasyfikacyjne.


Postaw na nową generację magazynów przeciwpożarowych!

Od ponad 30 lat DENIOS jest synonimem pionierskich rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w zakładzie pracy i bhp na stanowisku pracy. Nasze wysokie standardy pod względem jakości, funkcjonalności i maksymalnego bezpieczeństwa zaowocowały teraz najnowszą generacją magazynów przeciwpożarowych: To magazyny ppoż. WFP – do wchodzenia – oraz magazyny ppoż. RFP – regałowe. Te nowe modele prezentują się z nową konstrukcją i maksymalną zdolnością konfiguracji – oczywiście zgodnie ze wszystkimi wymaganiami prawa i z dopuszczeniem Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt).

Nowa generacja magazynów przeciwpożarowych DENIOS

Lepiej, szybciej, 100% bezpieczeństwa DENIOS

Oszczędźcie sobie Państwo żmudnych i czasochłonnych dopuszczeń indywidualnych! Z magazynem przeciwpożarowym WFP do wchodzenia i magazynem regałowym RFP dostarczymy Państwu sprawdzony już i dopuszczony przez DIBt „wszechstronny pakiet zabezpieczający”. Gwarantujemy, że spełnione są już wszystkie wymagania prawa odnośnie bezpieczeństwa pracowników i całego otoczenia, a także ochrony środowiska. System o przekonujących zaletach!

 • Zoptymalizowana konstrukcja

 • Innowacyjne wytwarzanie

 • Uproszczona faza projektowa

 • Krótszy czas produkcji

 • Szybsza dostawa

 • Sprawdzone i dopuszczone przez DIBt

 • Certyfikowana ochrona ppoż. (REI 90)

 • Dostępność w licznych wariantach

 • Maksymalna elastyczność wyposażenia

 • Zoptymalizowane wymiary

 • Nowe, ulepszone odwadnianie dachu

magazyn ppoż. DENIOS - WFP – praktyczny uniwersalny sprzęt

WFP – praktyczny uniwersalny sprzęt

Przeznaczony do wchodzenia magazyn przeciwpożarowy DENIOS WFP jest optymalny przy małej ilości powierzchni magazynowej na materiały zapalne i niebezpieczne dla wód. Sześć rozmiarów i wygodna wysokość zapewniają wystarczające możliwości składowania.

magazyn RFP – obszerne rozwiązanie przeciwpożarowe

RFP – obszerne rozwiązanie przeciwpożarowe

Regałowy magazyn przeciwpożarowy RFP został skonstruowany do dużych ilości materiałów niebezpiecznych i jest dostępny w czterech różnych rozmiarach – także w wersji z prześwitem u dołu. Dzięki temu magazyn regałowy może np. bez problemu obsługiwać wózek wysokiego podnoszenia.


Do indywidualnej konfiguracji

Przeciwpożarowe magazyny DENIOS wychodzą naprzeciw indywidualnym potrzebom. Wykorzystajcie Państwo szerokie możliwości naszego programu akcesoriów dla optymalnego wyposażenia swoich magazynów przeciwpożarowych. Program akcesoriów DENIOS dla magazynów przeciwpożarowych oferuje Państwu wszystkie opcje dla bezpiecznego, przepisowego i efektywnego składowania materiałów niebezpiecznych, od systemów wentylacyjnych i grzewczych do wyposażenia w przeciwwybuchowe komponenty i systemy alarmowe.

Nasz zespół ekspertów chętnie udzieli Państwu obszernej porady w szczegółowym planowaniu i wyposażeniu magazynu przeciwpożarowego – również u Państwa na miejscu!

Spytaj o ofertę >>


Dopasowane opcje serwisowe

Upatrujemy swoje zadanie nie tylko w ustawieniu na terenie Państwa zakładu pracy dopuszczonego magazynu przeciwpożarowego. Widzimy je bowiem także w zapewnieniu doradztwa, projektowania, konstruowania oraz logistyki i konserwacji z jednego i tego samego źródła. Nasz zespół ekspertów weźmie chętnie na siebie wszystkie zadania – od doradztwa i sporządzenia optymalnej dla Państwa koncepcji aż do przekazania sprzętu wykonanego „pod klucz” i późniejszej konserwacji.

Rozumiemy, że naszym zadaniem jest nie tylko dostarczyć Państwu zatwierdzony magazyn przeciwpożarowy na terenie Państwa zakładu. Nasza koncepcja obejmuje również doradztwo, rozwój, inżynierię oraz logistykę i konserwację z jednego źródła. Nasz zespół ekspertów z przyjemnością przejmie wszystkie środki - od konsultacji i stworzenia optymalnego rozwiązania, aż po przekazanie "pod klucz" i późniejsze prace konserwacyjne.

Rozwiązania indywidualne

Jeśli nasz obszerny program standardowy nie zawiera propozycji odpowiedniej dla Państwa celów, to skonstruujemy Państwu indywidualne rozwiązania ściśle według Państwa wskazań: dostosowana pojemność magazynowa, pojemność wychwytu, wyposażenie do składowania aktywnego, do wyższych temperatur i wiele innych.

Czuwanie nad projektem na miejscu

Nie wszystko da się opisać słowami w rozmowie telefonicznej. Dlatego uznajemy za ważne doradzanie Państwu na miejscu. Nasi inżynierowie chętnie przyjadą do Państwa, żeby przeprowadzić profesjonalną analizę potrzeb i udzielić Państwu szerokiego wsparcia w poszukiwaniu rozwiązania. Umówcie się Państwo od razu na spotkanie!

Serwis i konserwacja od producenta

Nie pozostawimy Państwa samym sobie także wtedy, gdy magazyn przeciwpożarowy będzie już u Państwa w użyciu. Nasi technicy znają magazyny ppoż. DENIOS na pamięć i chętnie wezmą na siebie także regularną konserwację Państwa sprzętu. Wtedy będą Państwo mogli się całkowicie skupić na swoim biznesie – resztą zajmiemy się my.

FAQ – kontenery przeciwpożarowe

Kontenery przeciwpożarowe DENIOS zapewniają najwyższe bezpieczeństwo przy posługiwaniu się materiałami niebezpiecznymi i zachowanie obowiązujących przepisów prawa – również na szczeblu międzynarodowym. Zgodne z najnowszym stanem techniki, przepisowe i ekonomiczne kontenery przeciwpożarowe DENIOS to pewna inwestycja w przyszłość. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kontenerach przeciwpożarowych znajdziesz w FAQ.

Do czego jest mi potrzebny kontener przeciwpożarowy?

Przy składowaniu łatwopalnych materiałów i silnie zapalnych cieczy obowiązują szczególnie surowe przepisy bezpieczeństwa. Ustawodawca wymaga w tym przypadku dla ochrony ludzi i środowiska przestrzegania najostrzejszych wymogów przeciwpożarowych. Dlatego powinni Państwo zawczasu podjąć przeciwdziałanie i jak najlepiej zapobiegać możliwości zagrożenia pożarowego. Nasz kompetentny zespół ekspertów DENIOS wspomoże Państwa w zachowaniu wszystkich przepisów bezpieczeństwa i doradzi właściwy wybór optymalnego dla Państwa kontenera przeciwpożarowego, a także ewentualnie wskaże konieczny odstęp bezpieczeństwa, jaki musi być zachowany od innych magazynów i budynków. Dzięki temu nie tylko spełnią Państwo przepisowe wymagania i ściśle zrealizują niezbędną technikę przeciwpożarową, ale też znacznie obniżą Państwo ryzyko wybuchu pożaru.

Jakie zalety mają kontenery przeciwpożarowe DENIOS?

Nabywając kontener przeciwpożarowy DENIOS otrzymują Państwo sprawdzony i dopuszczony jako całościowy system produkt z ochroną ppoż. od środka i z zewnątrz.  Wszystkie kontenery ppoż. zależnie od wersji wytrzymują obciążenie ogniem do 120 minut. Zostało to potwierdzone próbami komory ogniowej wg EN13501-2/REI 120. 

Z produktami DENIOS mają Państwo w każdym przypadku pewność i mogą natychmiast przystąpić do działania. Bo wszystkie magazyny ppoż. dostarczane są w gotowości do użytku, a dzięki wypróbowanej i standaryzowanej formie uzyskanie homologacji może odbyć się szybko. Nasze kontenery przeciwpożarowe nadają się do składowania pasywnego oraz do czynności bądź postępowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawa. Jednoczęściowa wanna wychwytowa dopuszczona wg prawa wodnego pozwala także na składowanie dużych pojemników (w systemach z podzielonymi wannami wychwytowymi nie wolno sumować pojemności wychwytu poszczególnych wanien). Mogą Państwo ustawić kontener przeciwpożarowy DENIOS bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej sąsiednich budynków albo jako wydzieloną technicznie strefę pożarową, np. w hali produkcyjnej.

Dopuszczenie DIBt

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) jest instytucją uprawnioną do udzielania produktom budowlanym ogólnych dopuszczeń nadzoru budowlanego. Dopuszczenia te stanowią wiarygodne potwierdzenie przydatności produktów DENIOS do przepisowego składowania materiałów niebezpiecznych. Ponadto dopuszczenie takie opiera się na sprawdzonej statyce. Wszystko to są zalety o decydującym znaczeniu, bo mogą Państwo wybrać system sprawdzony, uznany przez władze. Przyspiesza to i upraszcza procedurę uzyskiwania zezwoleń i umożliwia szybkie uruchomienie Państwa kontenera przeciwpożarowego.

Dopuszczenie Efectis REI 120

Kontenery przeciwpożarowe DENIOS: WFP (z możliwością wchodzenia do środka) i RFP (regałowe) posiadają  odporność ogniową 120 minut przy pożarze wewnątrz i na zewnątrz. Zostało to potwierdzone próbami komory ogniowej według EN13501-2/REI120.

PN EN 1090

Europejska norma PN EN 1090 weszła w życie 01.07.2014 r. i musi być bezwzględnie przestrzegana. Wg PN EN 1090 sprawdzane są dodatkowo aspekty ważne dla bezpieczeństwa:

 • Konstrukcja i potwierdzenia stateczności
 • Połączenia spawane i śrubowe
 • Optymalna ochrona przed korozją

Dokumentuje to deklaracja właściwości użytkowych i oznaczenie CE. Dla Państwa jako klienta oznacza to, że tylko certyfikowany dostawca może konstruować, produkować i badać budynki – a do nich należą systemy magazynowe z dopuszczeniem DIBt. DENIOS spełnia wszystkie wymagania. Potwierdza to certyfikat DVS Zert. Tak więc nabywając kontenery przeciwpożarowe DENIOS uzyskują Państwo maksymalne bezpieczeństwo.

Jakie możliwości wyposażenia ma kontener przeciwpożarowy DENIOS?

Kontenery przeciwpożarowe DENIOS dostępne są jako magazyny regałowe lub umożliwiające wchodzenie do środka. Są one dopuszczone do składowania cieczy zapalnych i dostosowane do przechowywania pojemników, beczek i zbiorników (IBC) o różnej wielkości. Nasze kontenery przeciwpożarowe mają stabilną konstrukcję stalową z samonośną ramą wewnętrzną i zewnętrzną. Już wersje podstawowe są przygotowane do wszelkich możliwych opcji, co pozwala efektywnie zintegrować indywidualne wyposażenie. Do wyboru są warianty i pozycje drzwi, instalacje oświetleniowe, grzewcze, wentylacja techniczna i wiele innych. Jeśli obszerny program standardowy nie zawiera tego, co odpowiada Państwa celom, to skonstruujemy indywidualny kontener przeciwpożarowy ściśle według Państwa wskazań.

symbole materiałów niebezpiecznych

Do jakich materiałów niebezpiecznych nadają się kontenery przeciwpożarowe DENIOS?

Kontenery przeciwpożarowe DENIOS nadają się do materiałów niebezpiecznych następujących klas:

 • Materiały zapalne
 • Materiały sprzyjające pożarowi
 • Substancje trujące
 • Materiały niebezpieczne dla zdrowia
 • Materiały szkodliwe dla zdrowia
 • Substancje trujące

Jak dostarczany jest kontener przeciwpożarowy DENIOS?

Kontenery przeciwpożarowe DENIOS są zwykle dostarczane zmontowane – ready to use. Na Państwa życzenie zespół montażowy DENIOS może dodatkowo wziąć na siebie także rozładunek i fachowe ustawienie sprzętu. Ponadto Państwa pracownicy zostaną wprowadzeni we wszystkie aspekty bezpieczeństwa i funkcjonowania kontenera przeciwpożarowego. Pytajcie Państwo o nasze korzystne cenowo oferty ryczałtowe i zakres objętych nimi usług.