• Indywidualne doradztwo

 • Jakość lidera rynku

 • Bezpośrednio od producenta

 • Międzynarodowe Know-how

Magazyn przeciwpożarowy


Magazyny materiałów niebezpiecznych z ochroną ppoż. od eksperta

Ochrona ppoż od DENIOS

Kto musi składować materiały niebezpieczne i wkalkulować w to możliwe zagrożenie pożarowe, ten ma do czynienia z wieloma przepisami i regulacjami. Muszą być spełnione nie tylko wymagania prawa budowlanego – ale i specyficzne wymagania stawiane przez ustawodawcę wobec składowania materiałów niebezpiecznych mają swoje znaczenie. W końcu idzie także o bezpieczeństwo ludzi i ochronę majątku przedsiębiorstwa. Dobrze jest mieć po swojej stronie partnera, który może się poszczycić dziesiątkami lat doświadczenia w tej dziedzinie.

Oferujemy Państwu produkty dostosowane specjalnie do Państwa potrzeb, które dzięki konstrukcji z podwójną ramą zapewniają bezpieczeństwo pożarowe od wewnątrz i z zewnątrz. Są one sprawdzone i certyfikowane jako cały system, z odpornością ogniową do 120 minut. A skoro ochrona przeciwpożarowa jest tematem całościowym, to nasz wszechstronny zespół ekspertów zapewnia pełną obsługę o jakości właściwej DENIOS.

Oto ochrona przeciwpożarowa made by DENIOS: dopasowana. certyfikowana. nie do pobicia.

 

 

Dopasowana do potrzeb jak żadna inna

Mając ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji przeciwpożarowych systemów do składowania materiałów niebezpiecznych wiemy dokładnie, co jest potrzebne w praktyce. Oferujemy magazyny o pojemności odpowiedniej do potrzeb, szerokie opcje wyposażenia, rozwiązania we wszystkich klasach ochrony przeciwpożarowej wymaganych w Europie. U nas znajdą Państwo magazyny przeciwpożarowe optymalnie dostosowane do Państwa potrzeb, umożliwiające wejście do środka magazyny przeciwpożarowe typu WFP i magazyny regałowe typu RFP.

Produkty od eksperta

Przeciwpożarowe magazyny DENIOS mają ściany i sufity zapewniające ochronę ppoż. oraz wannę wychwytową. Wysokogatunkowa izolacja ppoż. ze sprawdzonych paneli (klasa materiałów budowlanych A) w połączeniu z podwójną konstrukcją na stalowej ramie zapewnia skuteczną ochronę ppoż. od wewnątrz i z zewnątrz. Przy odporności ogniowej do 120 minut magazyn przeciwpożarowy DENIOS gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo w razie pożaru. Ewentualne wycieki zatrzymuje stalowa wanna wychwytowa zgodna z prawem ochrony środowiska. Dzięki bogatym akcesoriom Państwa magazyn ppoż. może być przystosowany do indywidualnych wymagań i zaopatrzony w dodatkowe wyposażenie bezpieczeństwa. Różne rozmiary i pojemności pozwalają dokładnie dopasować magazyn do potrzeb i optymalnie wykorzystać miejsce w zakładzie pracy.

Odporność ogniowa do 120 minut od wewnątrz i z zewnątrz
Odporność ogniowa do 120 minut od wewnątrz i z zewnątrz
Stabilna konstrukcja z wysokogatunkową izolacją przeciwpożarową
Stabilna konstrukcja z wysokogatunkową izolacją przeciwpożarową
Możliwość ustawiania bez zachowania odstępów bezpieczeństwa
Możliwość ustawiania bez zachowania odstępów bezpieczeństwa
Możliwość ustawiania wewnątrz budynków
Możliwość ustawiania wewnątrz budynków
Bogate opcje wyposażenia (wykrywanie pożaru, wentylacja, wersja przeciwwybuchowa, systemy alarmowe itp.)
Bogate opcje wyposażenia (wykrywanie pożaru, wentylacja, wersja przeciwwybuchowa, systemy alarmowe itp.)

Ochrona przeciwpożarowa REI 120

Niezależnie od jednolitego systemu klasyfikacji w całej Europie narodowe regulacje i przepisy prawa różnią się niekiedy stawianymi wymaganiami odnośnie czasu. O ile np. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii za zgodną ze stanem techniki uważa się klasyfikację F 90 / REI 90, to w innych krajach europejskich za miarodajną przyjmuje się REI 120. Jest tak obecnie we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Polsce. Decydując się na magazyn przeciwpożarowy DENIOS uzyskują Państwo bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym! Oferujemy bowiem Państwu produkty we wszystkich wymaganych w Europie klasach ochrony przeciwpożarowej. Tu dowiedzą się Państwo więcej

 

 • zoptymalizowana konstrukcja

 • innowacyjne wytwarzanie

 • uproszczona faza projektowa

 • krótszy czas produkcji

 • tylko 8 tygodni dostawa

 • sprawdzone i dopuszczone przez DIBt

 • certyfikowana ochrona ppoż. (REI 120)

 • dostępne w licznych wariantach

 • maksymalna elastyczność wyposażenia

 • zoptymalizowane wymiary

 • nowe, ulepszone odwadnianie dach

Rozbudowane opcje wyposażenia

Przeciwpożarowe magazyny DENIOS wychodzą naprzeciw indywidualnym potrzebom. Wykorzystajcie Państwo szerokie możliwości naszego programu akcesoriów dla optymalnego wyposażenia swoich magazynów przeciwpożarowych. Program akcesoriów DENIOS dla magazynów przeciwpożarowych oferuje Państwu wszystkie opcje dla bezpiecznego, przepisowego i efektywnego składowania materiałów niebezpiecznych, od systemów wentylacyjnych i grzewczych do wyposażenia w przeciwwybuchowe komponenty i systemy alarmowe.

Nasz zespół ekspertów chętnie udzieli Państwu obszernej porady w szczegółowym planowaniu i wyposażeniu magazynu przeciwpożarowego – również u Państwa na miejscu!

Certyfikowany cały system

Naszym dążeniem jako projektanta i producenta systemów pomieszczeń technicznych jest zapewnienie Państwu szerokiego bezpieczeństwa prawnego w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w skali międzynarodowej. Dlatego oferujemy Państwu te systemy we wszystkich wymaganych w Europie klasach ochrony przeciwpożarowej. Zgodność naszych magazynów ppoż. z przepisami potwierdzają na nasz wniosek akredytowane i niezależne instytucje kontroli.

Sprawdzone i certyfikowane – jako cały system

Magazyn przeciwpożarowy musi być niezawodny jako całość i wytrzymywać działanie pożaru pod różnymi względami. Dlatego nie zadowalamy się poddawaniem badaniu i certyfikacji poszczególnych komponentów naszych magazynów przeciwpożarowych. Magazyny ppoż. DENIOS są zawsze badane jako cały system. Dla Państwa oznacza to najwyższe bezpieczeństwo w kwestii ochrony majątku przedsiębiorstwa, pracowników, a także ochrony ubezpieczeniowej. Również uzyskiwanie pozwoleń budowlanych skraca się zauważalnie, skoro magazyny przeciwpożarowe spełniają już wszystkie konieczne standardy i nie muszą być badane indywidualnie.

Szerokie możliwości

W DENIOS mogą Państwo korzystać z międzynarodowego wszechstronnego zespołu ekspertów. Dzięki lokalnym oddziałom jesteśmy dla Państwa obecni w Europie i na całym świecie. Z naszą długoletnią wiedzą ekspercką wspomagamy Państwa szeroko na drodze do optymalnego magazynu przeciwpożarowego i nie tylko. Co możemy zrobić dla Państwa?

Co możemy zrobić dla Państwa?

Magazyny przeciwpożarowe DENIOS mogą być konstruowane i wyposażane dla każdych wymagań – bez względu na to, gdzie na świecie mają być użytkowane. Wspieramy Państwa naszą długoletnią znajomością rzeczy oraz obszerną i uznaną dokumentacją, co pozwala bez komplikacji załatwiać sprawy związane z uzyskiwaniem zezwoleń i zawieraniem ubezpieczeń majątkowych. Klienci DENIOS korzystają z ogólnego dopuszczenia nadzoru budowlanego Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej, a wymaganą ochronę przeciwpożarową potwierdzają oficjalne raporty klasyfikacji. Co możemy zrobić dla Państwa? Chętnie doradzimy, jakie rozwiązanie będzie odpowiednie dla Państwa.


Regularne badania dla Państwa bezpieczeństwa

Testy obciążenia są ważnym czynnikiem w zapewnieniu jakości. Dlatego szczegółowo badamy nasze systemy pomieszczeń, i to w dużo szerszym zakresie, niż byłoby konieczne dla uzyskania klasyfikacji europejskiej. Dowiedzcie się Państwo więcej na ten temat z nagrania wideo.

Dopuszczenie Efectis REI 120

Aby uzyskać klasyfikację REI 120 dla systemu przeciwpożarowego, musi on wytrzymać ogień co najmniej przez 120 minut, zachowując w tym czasie nośność, szczelność i właściwości izolacyjne. Magazyny przeciwpożarowe DENIOS sprostały najwyższym wymaganiom i pomyślnie przeszły testy ogniotrwałości przeprowadzone przez firmę Efectis wg PN EN 13501-2. Efectis France dysponuje laboratorium akredytowanym od ponad 40 lat i jest jednostką notyfikowaną dla certyfikacji i badania produktów przeciwpożarowych. Oficjalny raport z badań zaświadcza klasyfikację REI 120 dla naszych systemów pomieszczeń w krajach o szczególnie surowych wymaganiach przeciwpożarowych. Mogą więc Państwo mieć zawsze pewność, że również w takich krajach, jak Francja, Włochy, Hiszpania i Polska, gdzie aktualnie wymagana jest ochrona przeciwpożarowa REI 120, magazyny ppoż. DENIOS spełniają wymagania prawa, na co są dowody.

PN EN 1090

Europejska norma PN EN 1090 weszła w życie 01.07.2014 r. i musi być bezwzględnie przestrzegana. Wg PN EN 1090 sprawdzane są dodatkowo aspekty ważne dla bezpieczeństwa:

 • Konstrukcja i potwierdzenia stateczności
 • Połączenia spawane i śrubowe
 • Optymalna ochrona przed korozją

Dokumentuje to deklaracja właściwości użytkowych i oznaczenie CE. Dla Państwa jako klienta oznacza to, że tylko certyfikowany dostawca może konstruować, produkować i badać budynki – a do nich należą systemy magazynowe z dopuszczeniem DIBt. DENIOS spełnia wszystkie wymagania. Potwierdza to certyfikat DVS Zert. Tak więc nabywając kontenery przeciwpożarowe DENIOS uzyskują Państwo maksymalne bezpieczeństwo.

PN EN 1090
Poradnik przeciwpożarowy

Praktyczny poradnik "Podstawy ochrony przeciwpożarowej"

Zajmujesz się tematem przechowywania substancji niebezpiecznych i ochrony przeciwpożarowej? Chętnie przekażemy Ci odpowiednią wiedzę. Z naszego praktycznego poradnika dowiesz się, jakie aspekty bezpieczeństwa pożarowego wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka oraz jakie krajowe i międzynarodowe regulacje i standardy odgrywają ważną rolę.

Czuwanie nad projektem na miejscu

Nie wszystko da się opisać słowami w rozmowie telefonicznej. Dlatego uznajemy za ważne doradzanie Państwu na miejscu. Nasi inżynierowie chętnie przyjadą do Państwa, żeby przeprowadzić profesjonalną analizę potrzeb i udzielić Państwu szerokiego wsparcia w poszukiwaniu rozwiązania. Umówcie się Państwo od razu na spotkanie!

 • Fachowe doradztwo: Tel. 22 279 40 00

 • Pytania


Dopuszczenie DIBt

Zgodnie z niemieckim prawem budowlanym system pomieszczenia z ochroną ppoż. jest uważany za tzw. nieuregulowany produkt budowlany. Dla wyrobów budowlanych tego rodzaju bezwzględnie wymagane jest ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego. Udziela go Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego stanowi wiarygodne potwierdzenie przydatności produktów DENIOS do przepisowego składowania materiałów niebezpiecznych. Ponadto dopuszczenie takie opiera się na sprawdzonej statyce. Wszystko to są zalety o decydującym znaczeniu, bo mogą Państwo wybrać system sprawdzony, uznany przez władze. Przyspiesza to i upraszcza procedurę uzyskiwania zezwoleń i umożliwia szybkie uruchomienie Państwa magazynu przeciwpożarowego. Aby uzyskać ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego, budowla wznosząca się nad wanną wychwytową musi spełniać surowe wymagania DIBt pod względem właściwości przeciwpożarowych. Na dowód przeprowadza się zarówno obliczenia teoretyczne, jak i rzeczywiste próby pożarowe.


RFP – obszerne rozwiązanie przeciwpożarowe

RFP – obszerne rozwiązanie przeciwpożarowe

Regałowy magazyn przeciwpożarowy RFP został skonstruowany do dużych ilości materiałów niebezpiecznych i jest dostępny w czterech różnych rozmiarach – także w wersji z prześwitem u dołu. Dzięki temu magazyn regałowy może np. bez problemu obsługiwać wózek wysokiego podnoszenia.

WFP – praktyczny uniwersalny sprzęt

WFP – praktyczny uniwersalny sprzęt

Przeznaczony do wchodzenia magazyn przeciwpożarowy DENIOS WFP jest optymalny przy małej ilości powierzchni magazynowej na materiały zapalne i niebezpieczne dla wód. Sześć rozmiarów i wygodna wysokość zapewniają wystarczające możliwości składowania.

FAQ – kontenery przeciwpożarowe

Kontenery przeciwpożarowe DENIOS zapewniają najwyższe bezpieczeństwo przy posługiwaniu się materiałami niebezpiecznymi i zachowanie obowiązujących przepisów prawa – również na szczeblu międzynarodowym. Zgodne z najnowszym stanem techniki, przepisowe i ekonomiczne kontenery przeciwpożarowe DENIOS to pewna inwestycja w przyszłość. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kontenerach przeciwpożarowych znajdziesz w FAQ.

Do czego jest mi potrzebny kontener przeciwpożarowy?

Przy składowaniu łatwopalnych materiałów i silnie zapalnych cieczy obowiązują szczególnie surowe przepisy bezpieczeństwa. Ustawodawca wymaga w tym przypadku dla ochrony ludzi i środowiska przestrzegania najostrzejszych wymogów przeciwpożarowych. Dlatego powinni Państwo zawczasu podjąć przeciwdziałanie i jak najlepiej zapobiegać możliwości zagrożenia pożarowego. Nasz kompetentny zespół ekspertów DENIOS wspomoże Państwa w zachowaniu wszystkich przepisów bezpieczeństwa i doradzi właściwy wybór optymalnego dla Państwa kontenera przeciwpożarowego, a także ewentualnie wskaże konieczny odstęp bezpieczeństwa, jaki musi być zachowany od innych magazynów i budynków. Dzięki temu nie tylko spełnią Państwo przepisowe wymagania i ściśle zrealizują niezbędną technikę przeciwpożarową, ale też znacznie obniżą Państwo ryzyko wybuchu pożaru.

Jakie zalety mają kontenery przeciwpożarowe DENIOS?

Nabywając kontener przeciwpożarowy DENIOS otrzymują Państwo sprawdzony i dopuszczony jako całościowy system produkt z ochroną ppoż. od środka i z zewnątrz.  Wszystkie kontenery ppoż. zależnie od wersji wytrzymują obciążenie ogniem do 120 minut. Zostało to potwierdzone próbami komory ogniowej wg EN13501-2/REI 120. 

Z produktami DENIOS mają Państwo w każdym przypadku pewność i mogą natychmiast przystąpić do działania. Bo wszystkie magazyny ppoż. dostarczane są w gotowości do użytku, a dzięki wypróbowanej i standaryzowanej formie uzyskanie homologacji może odbyć się szybko. Nasze kontenery przeciwpożarowe nadają się do składowania pasywnego oraz do czynności bądź postępowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawa. Jednoczęściowa wanna wychwytowa dopuszczona wg prawa wodnego pozwala także na składowanie dużych pojemników (w systemach z podzielonymi wannami wychwytowymi nie wolno sumować pojemności wychwytu poszczególnych wanien). Mogą Państwo ustawić kontener przeciwpożarowy DENIOS bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej sąsiednich budynków albo jako wydzieloną technicznie strefę pożarową, np. w hali produkcyjnej.

Jakie możliwości wyposażenia ma kontener przeciwpożarowy DENIOS?

Kontenery przeciwpożarowe DENIOS dostępne są jako magazyny regałowe lub umożliwiające wchodzenie do środka. Są one dopuszczone do składowania cieczy zapalnych i dostosowane do przechowywania pojemników, beczek i zbiorników (IBC) o różnej wielkości. Nasze kontenery przeciwpożarowe mają stabilną konstrukcję stalową z samonośną ramą wewnętrzną i zewnętrzną. Już wersje podstawowe są przygotowane do wszelkich możliwych opcji, co pozwala efektywnie zintegrować indywidualne wyposażenie. Do wyboru są warianty i pozycje drzwi, instalacje oświetleniowe, grzewcze, wentylacja techniczna i wiele innych. Jeśli obszerny program standardowy nie zawiera tego, co odpowiada Państwa celom, to skonstruujemy indywidualny kontener przeciwpożarowy ściśle według Państwa wskazań.

symbole materiałów niebezpiecznych

Do jakich materiałów niebezpiecznych nadają się kontenery przeciwpożarowe DENIOS?

Kontenery przeciwpożarowe DENIOS nadają się do materiałów niebezpiecznych następujących klas:

 • Materiały zapalne
 • Materiały sprzyjające pożarowi
 • Substancje trujące
 • Materiały niebezpieczne dla zdrowia
 • Materiały szkodliwe dla zdrowia
 • Substancje trujące

Jak dostarczany jest kontener przeciwpożarowy DENIOS?

Kontenery przeciwpożarowe DENIOS są zwykle dostarczane zmontowane – ready to use. Na Państwa życzenie zespół montażowy DENIOS może dodatkowo wziąć na siebie także rozładunek i fachowe ustawienie sprzętu. Ponadto Państwa pracownicy zostaną wprowadzeni we wszystkie aspekty bezpieczeństwa i funkcjonowania kontenera przeciwpożarowego. Pytajcie Państwo o nasze korzystne cenowo oferty ryczałtowe i zakres objętych nimi usług.