Magazyny na beczki i IBC

Bezpieczne przechowywanie substancji niebezpiecznych zawsze było i jest priorytetem DENIOS. Do przechowywania większych ilości, w beczkach i zbiornikach IBC DENIOS oferuje regałowe magazyny materiałów niebezpiecznych. Są sprawdzone i posiadają aprobatę DIBt. Dostępne w różnych rozmiarach i opcjach.

 

Sortuj wg
1 do 36 od 77
Pokaż
na stronę

Magazyny materiałów niebezpiecznych o konstrukcji regałowej

Magazyn regałowy jest zoptymalizowany dla dużych pojemników, jak IBC i beczki

Magazyny materiałów niebezpiecznych o konstrukcji regałowej są zoptymalizowane do składowania beczek i IBC. Przy ustawieniu na zewnątrz można też zgrupować razem kilka magazynów materiałów niebezpiecznych osłoniętych przed niepogodą i z zadaszonymi przejściami między nimi. W ten sposób można dowolnie powiększać pojemność magazynu.

Przy składowaniu zapalnych materiałów niebezpiecznych obowiązują zależnie od ich rodzaju różne odstępy bezpieczeństwa, jakie muszą być zachowane od otaczających budynków. Jeśli nie mogą one być zachowane, to magazyn materiałów niebezpiecznych musi mieć konstrukcję zapewniającą ochronę ppoż. REI 120.

RFP - rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej na dużą skalę

Przeciwpożarowy magazyn regałowy RFP to najlepszy wybór, kiedy trzeba ulokować większe ilości niebezpiecznych mediów. Na maks. dwóch poziomach zmieści się wiele pojemników IBC i beczek. Warianty RFP base i RFP plus oferują już w wersji standardowej o wiele więcej niż porównywalne produkty na rynku. Do tego dochodzą opcjonalne instalacje i urządzenia, dzięki czemu seria RFP nie pozostawia nic do życzenia w kwestii składowania materiałów niebezpiecznych. Wielką zaletą przeciwpożarowych magazynów regałowych DENIOS jest to, że nie potrzeba zachowywać minimalnego odstępu od otaczających budynków, ponieważ magazyn może być uważany za odrębną strefę pożarową.

Korzyści dla Państwa:

Z przeciwpożarowym magazynem regałowym RFP dostarczymy Państwu sprawdzony już i dopuszczony przez DIBt „wszechstronny pakiet zabezpieczający”. Gwarantujemy, że spełnione są już wszystkie wymagania prawa odnośnie bezpieczeństwa pracowników i całego otoczenia, a także ochrony środowiska. System o przekonujących zaletach!

 • Dopuszczenie DIBt Z-38.5-292

 • Klasyfikacja Efectis REI 120

 • Do ustawienia wewnątrz i na zewnątrz

 • Kraty odpowiadają wytycznym przepisów jakości i certyfikacji RAL GZ 638

 • Panele ppoż. wg PN EN 14509, zaliczone do EI 120 wg PN EN 13501-2

 • Magazyny regałowe jedno- i dwuprzedziałowe

 • 1 lub 2 półki

 • Głębokość pojedyncza i podwójna

 • Lakier RAL 5010 (niebieski gencjanowy) albo RAL 9002 (szarobiały)

 • Badanie szczelności wanien wychwytowych próbą penetracji farby wg EN ISO 3452-1

 • Długotrwała ochrona antykorozyjna przez użycie elementów cynkowanych

 • Izolacja: klasa materiałów budowlanych A; wysoka izolacyjność cieplna; współczynnik przenikania ciepła 0,42 W/(m²K),

 • Nośność półki: 1250 kg/m²

 • Obliczony na charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu sk = 2,5 kN/m²

 • Obliczony na charakterystyczne obciążenie wiatrem z ciśnieniem prędkości qref = 0,585 kN/m²

 • Termin dostawy zaledwie 8 tygodni

System w skrócie

Przeciwpożarowy magazyn regałowy RFP jest dostępny w różnych rozmiarach, z 1 lub 2 poziomami składowania i pojemnością magazynową do 32 beczek lub 8 zbiorników IBC:

1  Ustalacz drzwi

utrzymuje otwarte drzwi w czasie załadunku i wyładunku.

2  Poszycie

niepalnymi panelami przeciwpożarowymi o wysokiej izolacyjności.

3  Pewny fundament

do wyboru z prześwitem (wersja base-P) lub bez prześwitu (wersja base).

4  System regałowy

z półkami o regulowanej wysokości i powierzchniami odstawczymi z krat cynkowanych ogniowo.

5  Wanna wychwytowa zgodna z Prawem Ochrony Środowiska

jednoczęściowa, a tym samym odpowiednia dla dużych pojemników.

6  Zdejmowane ucha dla dźwigu

ułatwiające transport.

7  Konstrukcja na podwójnej stalowej ramie

zapewnia stabilność w razie pożaru.

8  Szafka rozdzielcza

ze sterowaniem.

9  Wentylacja techniczna

dla zagwarantowania koniecznej wymiany powietrza.

10  Drzwi EI2 90-C

zgodnie z PN EN 1634-1 z zamkiem antypanikowym.

Mają Państwo do wyboru regałowy magazyn ppoż. RFP w wersji base (opierający się całą powierzchnią na podłożu) lub w wersji base-P z prześwitem u dołu. 

RFP base – składowanie na mocnym fundamencie

Przeciwpożarowy magazyn regałowy RFP base jest właściwym miejscem dla cieczy wszystkich klas zagrożenia wód, zapewniającym ochronę ppoż. z 5 stron. Panele z wełny mineralnej chronią ściany i dach regałowego magazynu ppoż. Płyta betonowa istniejąca na miejscu budowy służy za fundament dla RFP base, a zarazem gwarantuje ochronę przeciwpożarową od dołu.

RFP base-P – ochrona przeciwpożarowa z prześwitem od dołu

Bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie składowania zapalnych i niebezpiecznych dla wód substancji wszystkich klas zagrożenia. Regałowy magazyn ppoż. RFP base-P oferuje seryjnie ochronę ppoż. ze wszystkich stron, a przy tym jest mobilny i uniwersalny. Może być ustawiony na betonowym fundamencie pasowym. Dzięki prześwitowi 100 mm w każdym czasie może podjechać elektryczny wózek paletowy wysokiego podnoszenia. Ochronę przeciwpożarową od dołu zapewnia podwójna wanna wychwytowa, wypełniona materiałem przeciwpożarowym.

Standardowe kolory do wyboru dla regałowego magazynu ppoż. RFP to szarobiały (RAL 9002) i niebieski gencjanowy (RAL 5010). 

Wykorzystajcie Państwo możliwości programu akcesoriów DENIOS dla optymalnego wyposażenia regałowego magazynu ppoż. i podnieście Państwo efektywność swojego zarządzania materiałami niebezpiecznymi przez system magazynowy dostosowany do potrzeb Państwa zakładu pracy. Od systemów wentylacji i ogrzewania do komponentów przeciwwybuchowych: Program akcesoriów DENIOS oferuje Państwu wszelkie opcje dla bezpiecznego, przepisowego i efektywnego składowania materiałów niebezpiecznych.

Naprowadźcie Państwo kursor na ilustracje, aby przeczytać opisy przedstawionych akcesoriów.

Monitoring wywiewu do stałego monitorowania wentylacji technicznej. Opcjonalnie dostępna jest wersja przeciwwybuchowa.
Detektor gazu: Wykrywacze gazu ostrzegają przed powstaniem stwarzajacej zagrożenie atmosfery wewnątrz magazynu materiałów niebezpiecznych. We współpracy z innymi czujnikami wycieków albo wzrostu temperatury wykrywacze gazu zapewniają efektywny monitoring.
Mając czujnik wycieków w wannie wychwytowej szybko i bezpiecznie można wykryć nieszczelności składowanych pojemników. Sygnał akustyczny i/lub optyczny pozwala szybko podjąć przeciwdziałanie. Opcjonalnie dostępna jest wersja przeciwwybuchowa.
Powierzchnia redukująca ciśnienie: W celu redukcji ciśnienia w razie wybuchu w dachu umieszczone jest urządzneie zapewniające ujście wytworzonym gazom. Po przejściu fali uderzeniowej zamyka się samoczynnie i uszczelnia otwór.
Zestaw uziemiający: do składowania materiałów zapalnych. Oznakowanie dla kontenera i łącznik uziemiający do uziemienia na miejscu (wyrównania potencjałów).
Klapy przeciwpożarowe: Konieczne otwory w ścianach, np. dla wentylacji, muszą być zabezpieczone klapami przeciwpożarowymi. W razie pożaru zamykają się one samoczynnie. Na zdjęciu widać elektryczną klapę przeciwpożarową(bez silikonu).
Do ochrony ładunku przed mrozem dostępne są regałowe magazyny ppoż. wyposażone w elektryczne ogrzewanie rurami żeberkowymi (-15° na zewnątrz, +5° wewnątrz). Dowybory systemy oparte na ciepłej wodzie, olejach lub parze. Wersja Ex na życzenie.
System grzewczy: Oprócz ochrony przed mrozem, ogrzewanie powietrzne utrzymuje stałą temperaturę wnętrza. Zapewnia to równomierny rozkład temperatury i obieg powietrza.
Systemy alarmowe, lampy ostrzegawcze i syreny: Stosujcie Państwo lampy ostrzegawcze do sygnalizacji pożaru lub też nadzorowania systemu, np. parametrów takich jak wywiew (przepływ powietrza) lub wilgotność powietrza. Możliwe różne opcje.
Instalacja gaśnicza przyczynia się bezpośrednio do ochrony człowieka i środowiska. Oferujemy np. systemy tryskaczy, półstacjonarne instalacje gaśnicze piany ciężkiej, proszkowe albo śniegowe.
Instalacja klimatyzacyjna: Dla uzsykania precyzyjnej regulacji temperatury DENIOS oferuje rozwiązania modularne z odpowiednią techniką chłodniczą i klimatyzacyjną. Tu widać urządzenie wewnętrzne. Opcjonalnie dostepna wersja ex.
Przepusty kablowe/rurowe: Często magazyny posiadają wbudowane elementty dla których potrzebne są przepusty np. dla rur. Do tego celu oferujemy gotowe rozwiązania chroniące przed przenikaniem wody i zanieczyszczeń oraz gwarantujące pewną ochronę.
Oddzielenia/kompletne ścianki działowe: Aby mogli Państwo podzielić swój magazyn regałowy na różne strefy magazynowe (również z różnymi uprawnieniami dostępu), na życzenie zbudujemy w nim przegrody i kompletne ścianki działowe.
Kwasoodporne wanny wychwytowe: Do składowania mediów agresywnych, jak kwasy i ługi, wanny wychwytowe mogą być wyposażone np. we wkłady z polietylenu (do wyboru przewodzące elektryczność lub nie).
Podłogi z rolek: W celu optymalizacji toku prac regałowe magazyny ppoż. DENIOS mogą być wyposażone w podłogi w rolek.
Półki: Miejsce wewnątrz magazynu regałowego może być optymalnie wykorzystane przez dodanie półek. Dodatkowe półki zapewniają większą wszechstronność i pojemność magazynową zwłaszcza wtedy, gdy muszą być składowane mniejsze pojemniki.

Chętnie Państwu doradzimy!

Potrzebujesz magazynu materiałów niebezpiecznych na beczki i IBC? Skorzystaj z naszej wiedzy! Nasi inżynierowie chętnie stawią czoła każdemu wyzwaniu i opracują najlepsze możliwe rozwiązanie dla Twoich wymagań.

Zapytaj nas