• Indywidualne doradztwo

 • Jakość lidera rynku

 • Bezpośrednio od producenta

 • Międzynarodowe Know-how

Magazyny materiałów niebezpiecznych


Kontenery i magazyny chemiczne

Mimo że przepisy dotyczące składowania materiałów niebezpiecznych są różnorodne i złożone, to jednak wiele uregulowań pozostawia pewien zakres swobody. Użytkownicy muszą samodzielnie dokonać oceny zagrożeń i podjąć odpowiednie środki zaradcze. Jeśli zachodzi konieczność przechowywania substancji  niebezpiecznych w większych pojemnikach (klasyczne to beczki 200 l lub IBC), to często składy materiałów niebezpiecznych nie zapewniają już wystarczającej ilości miejsca. Do przepisowego i bezpiecznego składowania zastosowanie mają wtedy magazyny substancji  niebezpiecznych. DENIOS rozróżnia magazyny z możliwością wchodzenia i magazyny regałowe. Jedne  i drugie mogą być wykonane z ochroną przeciwpożarową i bez. Wszystkie systemy są produkowane we własnych zakładach produkcyjnych w Europie, Azji lub USA. Właśnie dlatego, że są to produkty wymagane przez prawo, klienci przywiązują dużą wagę do możliwie długoterminowego bezpieczeństwa własnej inwestycji.

Magazyny chemiczne DENIOS są zwykle dostarczane zmontowane – ready to use. Na Państwa życzenie zespół montażowy DENIOS może dodatkowo wziąć na siebie także rozładunek i fachowe ustawienie sprzętu. 


Certyfikowane zgodnie z normą PN EN 1090

Oczywiście wszystkie magazyny chemiczne DENIOS są certyfikowane zgodnie z trzyczęściową normą PN EN 1090. A zatem nabywając magazyn substancji niebezpiecznych DENIOS są Państwo zawsze po bezpiecznej stronie!

Powierzcie Państwo zaprojektowanie swojego magazynu materiałów niebezpiecznych ekspertowi. Tylko dostawca mający pełny certyfikat PN EN 1090, z dopuszczeniem DIBt może konstruować, produkować i badać systemy magazynowe do materiałów niebezpiecznych. DENIOS spełnia wszystkie te surowe wymagania – czego oficjalnym potwierdzeniem jest certyfikat DVS. 

Od początku lipca 2014 r. wszystkich producentów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium, jak np. ramy kontenerów, obowiązuje trzyczęściowa europejska norma EN 1090. Aspekty istotne dla bezpieczeństwa są bardzo dokładnie badane, o czym informuje umieszczona na magazynach materiałów niebezpiecznych i magazynach ppoż. plakietka CE.

Państwa korzyści:

 • Sprawdzona statyka i dowód stateczności
 • Połączenia spawane i śrubowe sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa
 • Optymalna ochrona przed korozją 


Prosimy zwrócić szczególną uwagę na certyfikowane produkty! Producent bez certyfikatów CE i EN 1090 nie może już sprzedawać swoich produktów na europejskim rynku wewnętrznym!

 

Certyfikowane zgodnie z normą PN EN 1090

Rozwiązania na miarę potrzeb

Rozwiązania indywidualne do przechowywania substancji niebezpiecznych

Zwłaszcza przy składowaniu dużych ilości materiałów niebezpiecznych bardziej złożone stają się wymagania stawiane magazynowi, podobnie jak obowiązujące ustawy i przepisy. DENIOS projektuje, produkuje i montuje także indywidualne rozwiązania do zgodnego z przepisami składowania materiałów niebezpiecznych w 3 głównych dziedzinach:

 • Magazynowanie chemikaliów
 • Technika grzewcza i chłodnicza
 • Bezpieczne pomieszczenia techniczne

 

Dowiedz się więcej >>


Magazynowanie chemikaliów - certyfikowane systemy magazynowe

Przelewanie w magazynie z możliwością wchodzenia

W kontenerach magazynowych DENIOS mogą Państwo składować materiały niebezpieczne zgodnie z przepisami, bezpiecznie i wygodnie. Magazyny chemiczne zapewniają dużo miejsca na różnorodne i bezpieczne składowanie materiałów niebezpiecznych dla wód, zapalnych i grożących wybuchem.

Kontenery materiałów niebezpiecznych DENIOS posiadają wszelkie konieczne atesty i certyfikaty:

 • Dopuszczenie zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska
 • Dopuszczenie nadzoru budowlanego Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt)
 • Międzynarodowe standardy przeciwpożarowe F90, REI 90, REI 120

Wskazówka DENIOS: Zgodnie z dyrektywą UE o wyrobach budowlanych magazyny substancji  niebezpiecznych są traktowane jako obiekty budowlane. Na ich ustawienie należy uzyskać pozwolenie budowlane. Wanna wychwytowa musi być zaopatrzona w certyfikat. Jeśli kontenery chemiczne mają już wszystkie dopuszczenia wymagane przez prawo budowlane, to procedura ta ulega znacznemu uproszczeniu. Ponadto ubezpieczyciele i rzeczoznawcy są bezpieczni.

Oprócz funkcjonalnego i sprawdzonego w wielu krajach programu standardowego programu, zawsze możliwe są rozwiązania indywidualne. Doświadczeni inżynierowie projektu towarzyszą klientom DENIOS od sporządzenia profilu wymagań, przez produkcję i uruchomienie na miejscu, aż do szkolenia na gotowym sprzęcie. Szerokie i bogate opcje serwisu i konserwacji zapewniają długowieczność wyrobu – a tym samym także bezpieczeństwo środowiska i pracowników. Jaki magazyn chemiczny pasuje do Państwa wymagań? 


Kontenery materiałów niebezpiecznych z możliwością wchodzenia

Mobilne, bezpieczne i wszechstronne: tak można krótko opisać magazyny substancji niebezpiecznych z możliwością wchodzenia. W praktyce systemy te są często wykorzystywane jako zdecentralizowane rozwiązania, np. dla skrócenia dróg między stanowiskiem pracy i magazynem. W ten sposób kontenery chemiczne mogą efektywnie przyczynić się do optymalizacji procesów w zakładzie i poprawy bezpieczeństwa. Systemy magazynowe przewidziane do wchodzenia są zoptymalizowane do małych pojemników. W tym przypadku całościowe wyposażenie wnętrza w regały umożliwia ekonomiczne i przepisowe rozmieszczenie małych pojemników. Wypróbowane w praktyce akcesoria, jak wentylacja techniczna lub systemy grzewcze rozszerzają funkcjonalność kontenerów do wchodzenia. Ale magazyny chemiczne mają więcej możliwości: przy wykorzystaniu wentylacji naturalnej wolno w nich składować pasywnie ciecze zapalne H224, H225 albo H226. Aktywne składowanie wymaga dodatkowej wentylacji technicznej. Należy to wziąć pod uwagę przy konfiguracji kontenera substancji niebezpiecznych, bo wentylacja techniczna może realizować przepisową wymianę powietrza tylko w systemach zamkniętych. Przy składowaniu cieczy zapalnych w każdym przypadku wymagane jest uziemienie za pomocą wyrównania potencjałów. Jeszcze bardziej urozmaicone zastosowania mają magazyny materiałów niebezpiecznych do wchodzenia z pełną ochroną przeciwpożarową F 90. Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo w naszym dziale magazynów przeciwpożarowych.

Magazyny chemiczne z możliwością wchodzenia doskonale nadają się do składowania małych pojemników

Kontenery regałowe

Magazyn regałowy jest zoptymalizowany do dużych pojemników, jak IBC i beczki

Jeżeli ilości, które mają być przechowywane przekraczają pojemność kontenera materiałów niebezpiecznych z możliwością wchodzenia, to kolejnym krokiem jest wykorzystanie magazynu regałowego. Kontenery regałowe są zoptymalizowane do składowania beczek na paletach bądź też zbiorników IBC. Inaczej niż systemy umożliwiające wchodzenie do środka, magazyny regałowe są obsługiwane z jednej strony wózkiem widłowym lub paletowym. Podobnie jak kontenery do wchodzenia, magazyny regałowe DENIOS są sprawdzone pod kątem zgodności z Prawem Ochrony Środowiska i posiadają dopuszczenie DIBt (niemieckiego nadzoru budowlanego). Dzięki naturalnej wentylacji substancje zapalne mogą być składowane pasywnie, czyli bez otwierania. Odnośnie przechowywania zapalnych materiałów niebezpiecznych obowiązują te same przepisy, co do kontenerów do wchodzenia.  Dotyczy to także odstępów bezpieczeństwa, które muszą być zachowane od sąsiednich budynków, a są różne w zależności od składowanych materiałów. Jeśli nie mogą być one zachowane przy ustawianiu kontenera materiałów niebezpiecznych, to wtedy on sam musi posiadać konieczne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Również w takim przypadku trzeba zainwestować w system magazynowy z ochroną ppoż.