• ponad 10.000 produktów

 • do 5 lat gwarancji

 • zwrot w ciągu 14 dni

 • transport w cenie

Mycie części i stoły do mycia części


Mycie części z DENIOS

Mycie części nabiera coraz większego znaczenia w niemal wszystkich branżach. Czynność przez długi czas uważana za niebiorącą udziału w tworzeniu wartości dodanej jest od kilku lat doceniona jako proces konieczny technicznie. Dopiero dzięki zapewnieniu właściwego oczyszczania wcześniejsze procesy obróbkowe mogą tworzyć wartość dodaną i zapewnione są warunki do dalszej obróbki przedmiotu. Przemysłowe mycie części wykorzystuje różne metody w celu uwolnienia elementów z materiałów metalowych i niemetalowych od zanieczyszczeń i osadów. Często decyzja, która metoda czyszczenia musi być zastosowana, zapada zależnie od produktu. Wybór właściwego sposobu działania zależy od różnych czynników, jak rodzaj elementów, stopień i rodzaj ich zanieczyszczenia, czy wymagany stopień czystości. Urządzenia do mycia części i stoły myjące DENIOS są w stanie oczyszczać elementy różnej wielkości i geometrii. W asortymencie DENIOS znajdą Państwo:

 • Produkty do czyszczenia rozpuszczalnikami
 • Produkty do mycia części bez używania rozpuszczalnikami
 • Środki do mycia drobnych części
 • Pojemniki do mycia i zanurzania
 • Myjki ultradźwiękowe
 • Stoły myjące do małych serii

Mycie ultradźwiękowe elementów o skomplikowanej geometrii na stole do mycia DENIOS

Ręczne i zautomatyzowane mycie części

Mycie ciekłymi mediami jest najczęściej stosowaną technologią w przemysłowym myciu części. Odpowiednio szerokie jest spektrum zastosowań i wymagań stawianych wobec urządzeń i cieczy myjących oraz mechanicznego wspomagania mycia. Zasadniczo wiele typowych stołów do mycia można zaliczyć do ręcznych technologii mycia. Lekkie zanieczyszczenia prostych elementów, np. przez oleje, smary lub luźne cząstki, dają się przykładowo usunąć za pomocą pędzla. Metody zautomatyzowane lub częściowo mechaniczne wykorzystują natrysk lub ultradźwięki. Mycie części następuje tu w układzie zamkniętym w ustalonym okresie czasu. Uporczywe zanieczyszczenia np. przez rdzę lub tlenki, są skutecznie zmywane tymi metodami. Natomiast myjki ultradźwiękowe są pierwszym wyborem w przypadku silnych zanieczyszczeń elementów o skomplikowanej geometrii. Przykładem takich zanieczyszczeń mogą być emulsje lub wióry.

Mycie części bez rozpuszczalników

Zmywacze rozpuszczalnikowe na zimno są skuteczne, ale dość wymagające w stosowaniu. Częstokroć powstają z nich opary, które mogą zaszkodzić zarówno środowisku, jak i zdrowiu użytkownika. Dochodzi do tego ryzyko pożaru i wybuchu, toteż rodzi się szybko pytanie, czy dobrą alternatywą nie mogłoby być mycie bez rozpuszczalników. Rozporządzenie o rozpuszczalnikach postanawia w odniesieniu do mycia powierzchniowego, że użytkownik urządzenia musi wykazać, iż nie przekracza wyznaczonej wartości granicznej emisji LZO (lotnych związków organicznych). Aby móc całkowicie zrezygnować z rozpuszczalników DENIOS opracował program bio.x. Stosowane są w nim przyjazne dla środowiska zmywacze na bazie biologicznej, które nie podlegają obowiązkowi oznakowania. W programie bio.x stół do mycia i środek myjący są optymalnie dostosowane do siebie, tworząc przyjazny dla środowiska i ergonomiczny system całościowy do mycia części.

Przed i po myciu: łożyska kół zanieczyszczone smarami
Przy pomocy bio.x elementy są oczyszczane bez użycia rozpuszczalników

Mycie części rozpuszczalnikami

Przy myciu części rozpuszczalnikami trzeba brać pod uwagę kilka spraw. Do rozpuszczalników zaliczane są m.in. węglowodory, alkohole, ketony, węglowodory chlorowane (CWW), a także fluorowęglowodory (HFC). Należą do nich także mieszaniny tych substancji. Preparaty z rozpuszczalników do mycia i odtłuszczania w temperaturze pokojowej określane są jako „zmywacze na zimno”. Termin ten obejmuje także emulsje i wodne media myjące. Jak wspomniano na wstępie mogą one powodować powstawanie emisji o szkodliwym działaniu na zdrowie i środowisko. Ponadto wiele z tych substancji jest palnych. Konieczna jest więc ostrożność przy myciu części rozpuszczalnikami. Ponadto podwyższone wymogi bezpieczeństwa dotyczą stołów do mycia, przy których pracuje się z rozpuszczalnikami. M.in. musi być zapewniona wentylacja techniczna

 • jeśli stosowane rozpuszczalniki podlegają obowiązkowi oznakowania w myśl rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych
 • rozpuszczalniki mają temperaturę zapłonu poniżej 55 °C.

W DENIOS otrzymają Państwo sprzęt stojący lub stołowy o wytrzymałej konstrukcji z blachy stalowej albo wykonany z tworzywa sztucznego. Dostępne są przyłącza do beczek 50 i 200 l. Zależnie od modelu zabudowane są patentowane pompy obiegowe, zasysające samoczynnie. Są one bezobsługowe.