Mieszadła we wszelkich wariantach

W DENIOS znajdą Państwo zarówno mieszadła do otwartych pojemników, jak i mieszadła ręczne o napędzie pneumatycznym. Stosuje się je do mieszania, homogenizacji, rozpuszczania, dyspergowania, emulgowania i przeprowadzania w stan zawiesiny.

 

 


Sortuj wg
1 do 15 od 15
Pokaż
na stronę
Mieszadła we wszelkich wariantach

Mieszadła we wszelkich wariantach

Mieszadło do mieszania, homogenizacji i rozpuszczania, np. w uzdatnianiu wody, galwanotechnice, przemyśle chemicznym, napojów i kosmetycznym, lub też mieszadło do kontenerów do homogenizacji, dyspergowania, emulgowania i przeprowadzania w stan zawiesiny. W DENIOS znajdą Państwo zarówno mieszadła do otwartych pojemników, jak i mieszadła ręczne o napędzie pneumatycznym.


Jakie są zalety mobilnych mieszadeł?

Mieszadła mobilne mogą usprawnić i wspierać proces produkcji. Ciecz nie musi już być przenoszona do zakładów przetwórczych, co oszczędza czas i energię. Eliminowane jest nawet uciążliwe czyszczenie stałego systemu. Mobilne mieszadła można po użyciu łatwo wyczyścić i przechowywać.

Dzięki trawersowi mocującemu z uchwytami szybkiego zwalniania i przenoszenia - mieszadło można wygodnie zamontować na beczce lub IBC i podłączyć do źródła zasilania.


Do czego mogę użyć mieszadła?

 

Mobilne mieszadła mogą spełniać następujące zadania:

  • mieszanie
  • rozpuszczanie
  • homogenizacja
  • dyspergowanie
  • emulgowanie
  • przeprowadzanie w stan zawiesiny
Mieszadło do beczek

O czym muszę pamiętać przy wyborze mieszadła?

Mieszadło do beczki

Wybór odpowiedniego mieszadła zależy najpierw od pojemnika, w którym znajduje się ciecz. W DENIOS znajdą Państwo mieszadła pneumatyczne do beczek i IBC. Do beczek są dodatkowo mieszadła do otwartych pojemników, do beczek zamkniętych z otworem czopowym 2” oraz pneumatyczne mieszadła ręczne.

Oprócz tego trzeba zwracać uwagę na lepkość i właściwości cieczy, która ma być mieszana. Nasze mieszadła są wykonane ze stali szlachetnej, toteż nadają się do użytku w przemyśle chemicznym, spożywczym, kosmetycznym i innych.

W strefach zagrożonych wybuchem wybór odpowiedniego mieszadła jest szczególnie ważny, aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych w czasie mieszania. Mieszadła kontenerowe DENIOS są w wielu przypadkach dostępne również w wersji przeciwwybuchowej. Ochronę przed wybuchem ma również pneumatyczne mieszadło do zamkniętych pojemników z otworem czopowym.

Wszystkie mieszadła muszą być regularnie konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi.