Czujnik wycieków SpillGuard - strefa ATEX 0

SpillGuard® – rewolucja w wykrywaniu wycieków niebezpiecznych substancji

SpillGuard® to pierwszy w swoim rodzaju system ostrzegawczy opracowany przez naszych inżynierów: całkowicie samowystarczalny, natychmiast gotów do użytku i nadający się do dozbrojenia każdej wanny wychwytowej niezależnie od typu! Wyciek niebezpiecznej substancji do wanny ociekowej jest niezawodnie wykrywany i sygnalizowany, zanim zdoła wyrządzić większe szkody. Dzięki temu zyskują Państwo cenny czas na jego usuwanie. Instalacja jest tak prosta, jak nigdy: wystarczy umieścić gdzie trzeba, włączyć i już jest bezpiecznie!

NOWOŚĆ: SpillGuard® jest zatwierdzony do strefy 0 ATEX, a zatem spełnia najwyższe wymagania dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. Gwarantuje to, zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX, nieograniczone stosowanie w obszarach, w których niebezpieczna, wybuchowa atmosfera jest obecna w sposób ciągły, przez długi czas lub często (= przeważnie z upływem czasu).


Dlatego SpillGuard®

Szybciej wykryć wyciek – zdążyć z działaniem

Rozlewanie się ciekłych substancji niebezpiecznych nie należy do rzadkości i zawsze może się zdarzyć. Wprawdzie ten, kto stawia pojemnik na wannie wychwytowej, z początku postępuje prawidłowo: wanna niezawodnie zapobiegnie przedostaniu się niebezpiecznych substancji do gleby. Często jednak później, nie od razu zauważa się w wannie rozlane ciecze – jeśli np. nie ma w pobliżu na stałe personelu albo gdy w natłoku codziennych obowiązków zapomni się o regularnej kontroli wzrokowej. 

W przypadku szczególnie ryzykownych substancji, które np. wydzielają niebezpieczne opary, trzeba działać szybko, aby zapobiec zagrożeniom. Oprócz tego w każdej chwili musi być zapewniona funkcjonalność wanny ociekowej – a zatem także wymagana przez przepisy pojemność wychwytu. Jeśli w wannie znajduje się jakaś ciecz, to pojemność ta może nie być zagwarantowana.

I wtedy do akcji wkracza SpillGuard®. Ten system ostrzegawczy wykrywa wyciek, gdy tylko wejdzie w kontakt z cieczą i wszczyna zaraz alarm akustyczny i optyczny. Dzięki temu są Państwo ostrzeżeni najszybciej jak to możliwe i mogą niezwłocznie podjąć konieczne działania.

System wykrywania wycieków substancji niebezpiecznych SpillGuard
Uniwersalny

Uniwersalny

SpillGuard® wykrywa wycieki wszystkich typowych ciekłych substancji niebezpiecznych i może zostać dodany do każdego urządzenia wychwytowego – nieważne, ze stali, czy z tworzywa sztucznego.

System samowystarczalny

System samowystarczalny

SpillGuard® pracuje całkowicie samodzielnie – niepotrzebne są akcesoria i nie ma też żadnych warunków systemowych do spełnienia. Zintegrowana bateria przewidziana na cały okres użytkowania zapewnia zawsze niezawodne funkcjonowanie.

One-Touch

One-Touch

SpillGuard® jest gotów do użycia w parę sekund. Jego instalacja jest zupełnie nieskomplikowana. Wystarczy umieścić go w przewidzianym miejscu, włączyć jednym ruchem i gotowe!

Niezawodny sygnał ostrzegawczy

Niezawodny sygnał ostrzegawczy

SpillGuard® rozpoznaje niebezpieczne wycieki, zanim jeszcze Państwo je zauważą. Wydaje ostrzeżenie, gdy tylko wrażliwe czujniki wejdą w kontakt z cieczą.

Trwały

Trwały

Zintegrowana bateria przewidziana na cały okres użytkowania gwarantuje na długo niezawodne działanie. SpillGuard® może być używany przez okres do 5 lat.


Jak to działa

Dokumenty do pobrania

Skrócona instrukcja obsługi: 

Pobierz teraz

Instrukcja obsługi: 

Pobierz teraz

Deklaracja zgodności EU: 

Pobierz teraz

Pobierz listę odporności chemicznej czujnika wycieków SpillGuard® wraz z numerami substancji WE.

Lista odporności

Gotowy do użytku w parę sekund

Umieść gdzie trzeba, włącz i gotowe! Instalacja czujnika SpillGuard® jest banalnie prosta i zabiera niewiele czasu. Wystarczy po prostu umieścić SpillGuard® w najniższym miejscu na dnie wanny. Nie jest przy tym konieczne jakiekolwiek mocowanie. Uruchomienie następuje przez naciśnięcie przycisku włączającego zasilanie. Po 30 sekundach inicjalizacja jest zakończona i SpillGuard® przystępuje do niezawodnego nadzorowania Państwa urządzenia wychwytowego.

SpillGuard - gotowy do użytku w parę sekund

Niezawodne nadzorowanie w trakcie eksploatacji

Gdy tylko SpillGuard® wykryje ciecz, uruchamia alarm akustyczny i optyczny. Dzięki temu obecne osoby są wcześnie ostrzeżone i zyskują cenny czas na przeciwdziałanie. Naturalnie, SpillGuard® daje się następnie dezaktywować (ponownym naciśnięciem guzika). O konieczności wymiany czujnika SpillGuard® pod koniec okresu życia (do 5 lat) informuje zawczasu sygnał akustyczny.

SpillGuard - niezawodne nadzorowanie w trakcie eksploatacji

Szczegóły produktu

Opracowany dla praktyków

SpillGuard® jest optymalnym uzupełnieniem Państwa koncepcji bezpieczeństwa w związku ze składowaniem materiałów niebezpiecznych. Jako dodatkowe zabezpieczenie umożliwia on Państwu wczesne wykrywanie wycieków w wannie wychwytowej. Pozwala to wcześniej usunąć zagrożenie i jak najszybciej przywrócić wymaganą pojemność wychwytu.

Przy projektowaniu SpillGuard® nasi inżynierowie mieli przede wszystkim na względzie także wymagania użytkowników. Chodziło więc o sprzęt uniwersalny – zarówno pod względem miejsca zastosowania, jak i wykrywanych cieczy – a także o nieskomplikowaną instalację. Uzupełnieniem koncepcji SpillGuard® jest niezawodne funkcjonowanie przy długiej trwałości – i to w korzystnej cenie.

Przykład zastosowania czujnika SpillGuard®

Zebraliśmy tu dla Państwa raz jeszcze najważniejsze właściwości:

 • Może być wszechstronnie stosowany do wszelkich urządzeń wychwytowych – od prostej wanny do beczek aż po całą strefę magazynową

 • Nadaje się do wszystkich typowych cieczy niebezpiecznych

 • Nadaje się do użytku w strefie 0 ATEX

 • Zupełnie samowystarczalny – żadnych akcesoriów, żadnych warunków systemowych do spełnienia

 • Szybkie uruchamianie (One-Touch) i instalacja w parę sekund

 • Bardzo wytrzymały materiał, odprowadzający elektryczność

 • Wydajna bateria na cały okres użytkowania (sprzęt żyje ok. 5 lat)

 • Inteligentna, wytrzymała technologia czujników dla szybkiego rejestrowania wycieków

 • Kompaktowy format i pomysłowa forma dla łatwej obsługi

 • Regularny sygnał wizualny (czerwona LED) sygnalizuje pewne funkcjonowanie przez cały okres życia

 • Akustyczny i optyczny sygnał ostrzegawczy w kontakcie z cieczami


Lista odporności

SpillGuard® jest przewidziany do użytku ze wszystkimi typowymi cieczami niebezpiecznymi. Lista odporności SpillGuard® pokaże Państwu, dla jakich niebezpiecznych substancji wykazana została jego funkcjonalność w określonym czasie co najmniej 24 godzin. Dla substancji niewymienionej na liście odporności SpillGuard® może być na życzenie przeprowadzone badanie laboratoryjne w celu ustalenia przydatności SpillGuard®. Prosimy o kontakt!

nadaje się     nie nadaje się

Substancja niebezpieczna Numer substancji WE Stężenie Przydatność
Aceton 200-662-2 99,7%
Alkohol etylowy 200-578-4 99%
Benzyna 289-220-8 100%
Butanol 200-751-4 techn. czysty
Chlorek żelazowy 231-729-4 nasycony
Ester etylowy kwasu octowego 205-500-4 99%
Glikol etylenowy 203-473-3 98%
Izobutanol 201-148-0 99%
Ksylen 215-535-7 97%
Kwas azotowy 231-714-2 10%
Kwas fosforowy 231-633-2 80%
Kwas octowy 200-580-7 96%
Kwas siarkowy 231-639-5 80%
Kwas solny 231-595-7 37%
Metyloetyloketon (MEK) 201-159-0 95%
Nafta świetlna 232-366-4 100%
Olej napędowy 270-676-1 99,9%
Olej przekładniowy1
Olej silnikowy1
Propanol 200-746-9 99,5%
Rozcieńczalnik nitro 203-745-1 100%
Roztwór nadtlenku wodoru 231-765-0 30%
Toluen 203-625-9 98%
Woda
Woda amoniakalna (roztwór) 215-647-6 20%
Wodorotlenek potasu 215-181-3 40%
Wodorotlenek sodu


1Lepkość ≤ 3000 mPas, względna przenikalność ≥ 2

Sortuj wg
0 do 0 od 0
Pokaż
na stronę