FALCON

Niezawodna ochrona i maksymalne bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych i kontaktach z nimi. Bogaty asortyment FALCON obejmuje pojemniki do nalewania, bańki precyzyjnego dawkowania, pojemniki magazynowe i transportowe, kanistry bezpieczne, bańki do zwilżania i spryskiwania, pojemniki do zanurzania mytych części.

 

 


FALCON – dozowanie cieczy

Dozowanie cieczy palnych wymaga ostrożności, czujności i uwagi. Produkty FALCON oferują niezawodną ochronę i maksymalne bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych i kontaktach z nimi. Bogaty asortyment FALCON obejmuje pojemniki do nalewania, bańki precyzyjnego dawkowania, pojemniki magazynowe i transportowe oraz kanistry bezpieczne do niezagrożonego posługiwania się substancjami agresywnymi, jak również bańki do zwilżania i spryskiwania i pojemniki do zanurzania mytych części.

Państwa korzyści:

  • Wysoka precyzja dawkowania przy przelewaniu lub pobieraniu bądź natryskiwaniu
  • Oszczędny, równomierny pobór, wyraźna redukcja ubytków i par rozpuszczalników
  • Wysoka odporność na chemikalia i media agresywne
  • Wytrzymałe, solidne i wysokiej jakości wykonanie
  • Doskonała wszechstronna ochrona (np. przed przejściem ognia albo zapaleniem się zawartości) przez odpowietrzniki, zawory ciśnieniowe, blokady płomienia i pierścienie ochronne wokół korpusu pojemnika
Logo FALCON

Bezpieczeństwo systemowe

FALCON - bezpieczeństwo systemowe

Bańki precyzyjnego dawkowania oraz bańki magazynowe i transportowe FALCON zapewniają bezpieczne posługiwanie się substancjami zapalnymi i agresywnymi:

1. Kurek precyzyjnego dawkowania z odpowietrznikiem ze stali szlachetnej
Kurek precyzyjnego dawkowania ma odporną na chemikalia uszczelkę z PTFE i umożliwia stosowne do potrzeb nalewanie także do małych otworów. Również pojemniki bezpieczne FALCON są dostępne z kurkiem precyzyjnego dawkowania.

2. Nakrętka zamykająca z zaworem ciśnieniowym

Nakrętka zamykająca z zaworem ciśnieniowym, również z odporna na chemikalia uszczelką z PTFE, zapewnia bezpieczne składowanie substancji agresywnych.

3. Blokada płomienia
Zintegrowana blokada płomienia optymalnie chroni pracowników i otoczenie przed przejściem ognia i zapłonem zawartości pojemnika. Również nasze pojemniki bezpieczne FALCON z kurkiem precyzyjnego dawkowania mają zintegrowaną blokadę płomienia.

4. Pierścień ochronny
Pierścień ochronny z odpornego tworzywa sztucznego chroni pojemnik przed uszkodzneiami przy składowaniu i transporcie. Dalsze produkty FALCON z pierścieniem ochronnym: Bańki do zwilżania FALCON, bańki do spryskiwania FALCON, bezpieczne pojemniki magazynowe i transportowe FALCON oraz pojemniki bezpieczne FALCON z kurkiem precyzyjnego dawkowania.

5. Ergonomiczny uchwyt

Bezpieczne manipulowanie przy nalewaniu, składowaniu i transporcie: Przy projektowaniu naszych pojemników transportowych FALCON ważnym kryterium był ergonomiczny i stabilny uchwyt.


4 ważne powody, żeby dokładnie dozować niebezpieczne substancje

Oszczędnie, dokładnie i bezpiecznie: na naszej infografice widać już na pierwszy rzut oka, jakie zalety ma precyzyjne dawkowanie przy wykorzystywaniu cieczy niebezpiecznych – także pod względem bhp i ochrony środowiska.

Do infografiki

4 ważne powody, żeby dokładnie dozować niebezpieczne substancje

Przepisowe oznakowanie GHS

Wszystkie produkty FALCON dostarczane są z wielojęzyczną nalepką bezpieczeństwa dla oznakowania zawartości symbolami materiałów niebezpiecznych wg GHS. Dalsze przydatne informacje na temat GHS znajdą Państwo w naszym praktycznym poradniku.