• Indywidualne doradztwo

 • Jakość lidera rynku

 • Bezpośrednio od producenta

 • Międzynarodowe Know-how

Magazyny materiałów niebezpiecznych


Kontenery i magazyny chemiczne

Mimo że przepisy dotyczące składowania materiałów niebezpiecznych są różnorodne i złożone, to jednak wiele uregulowań pozostawia pewien zakres swobody. Użytkownicy muszą samodzielnie dokonać oceny zagrożeń i podjąć odpowiednie środki zaradcze. Jeśli zachodzi konieczność przechowywania substancji  niebezpiecznych w większych pojemnikach (klasyczne to beczki 200 l lub IBC), to często składy materiałów niebezpiecznych nie zapewniają już wystarczającej ilości miejsca. Do przepisowego i bezpiecznego składowania zastosowanie mają wtedy magazyny substancji  niebezpiecznych. Oferują dużo miejsca na bezpieczne i wszechstronne przechowywanie substancji zanieczyszczających wodę i łatwopalnych. Oprócz funkcjonalnego i sprawdzonego na arenie międzynarodowej programu standrardowego możliwe są indywidualne rozwiązania w dowolnym momencie.

Poproś o konsultację teraz


Ładowanie produktów

Magazyny materiałów niebezpiecznych z ochroną ppoż.

Kto musi składować materiały niebezpieczne i wkalkulować w to możliwe zagrożenie pożarowe, ten ma do czynienia z wieloma przepisami i regulacjami. Muszą być spełnione nie tylko wymagania prawa budowlanego – ale i specyficzne wymagania stawiane wobec składowania materiałów niebezpiecznych przez ustawodawcę. W końcu idzie także o bezpieczeństwo ludzi i ochronę majątku przedsiębiorstwa. Dobrze jest mieć po swojej stronie partnera, który może się poszczycić dziesiątkami lat doświadczenia w tej dziedzinie.

Oferujemy Państwu produkty dostosowane specjalnie do Państwa potrzeb, które dzięki konstrukcji z podwójną ramą zapewniają bezpieczeństwo pożarowe od wewnątrz i z zewnątrz. Są one sprawdzone i certyfikowane jako cały system, a w obrocie międzynarodowym możliwa jest odporność ogniowa do 120 minut. A skoro ochrona przeciwpożarowa jest tematem całościowym, to nasz wszechstronny zespół ekspertów zapewnia pełną obsługę o jakości właściwej dla DENIOS.

Ochrona przeciwpożarowa: DENIOS. Certyfikowana.

Certyfikowane systemy magazynowe

Certyfikowane systemy magazynowe

Dzięki długoletniemu doświadczeniu, DENIOS jako producent i dostawca zapewnia swoim magazynom na materiały niebezpieczne wyposażenie przyjazne dla użytkownika, a także wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia:

 • Zgodność z Prawem Ochrony Środowiska
 • Dopuszczenie nadzoru budowlanego Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt)
 • Międzynarodowe standardy przeciwpożarowe REI 120

Rada DENIOS: wg prawa budowlanego magazyny materiałów niebezpiecznych są, zgodnie z dyrektywą UE dot. wyrobów budowlanych, klasyfikowane jako obiekt budowlany. Dla ich ustawienia należy uzyskać pozwolenie budowlane. Wanna wychwytowa musi być zaopatrzona w świadectwo badania. Jeśli magazyny materiałów niebezpiecznych posiadają już wszystkie, ważne dla prawa budowlanego dopuszczenia, to postępowanie w tej sprawie znacznie się upraszcza. Oprócz tego stanowi to zabezpieczenie przed kwestionowaniem przez ubezpieczycieli i rzeczoznawców.


Certyfikowane zgodnie z normą PN EN 1090

Oczywiście wszystkie magazyny chemiczne DENIOS są certyfikowane zgodnie z trzyczęściową normą PN EN 1090. A zatem nabywając magazyn substancji niebezpiecznych DENIOS są Państwo zawsze po bezpiecznej stronie!

Powierzcie Państwo zaprojektowanie swojego magazynu materiałów niebezpiecznych ekspertowi. Tylko dostawca mający pełny certyfikat PN EN 1090, z dopuszczeniem DIBt może konstruować, produkować i badać systemy magazynowe do materiałów niebezpiecznych. DENIOS spełnia wszystkie te surowe wymagania – czego oficjalnym potwierdzeniem jest certyfikat DVS. 

Od początku lipca 2014 r. wszystkich producentów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium, jak np. ramy kontenerów, obowiązuje trzyczęściowa europejska norma EN 1090. Aspekty istotne dla bezpieczeństwa są bardzo dokładnie badane, o czym informuje umieszczona na magazynach materiałów niebezpiecznych i magazynach ppoż. plakietka CE.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na certyfikowane produkty! Producent bez certyfikatów CE i EN 1090 nie może już sprzedawać swoich produktów na europejskim rynku wewnętrznym!

Państwa korzyści:

 • Sprawdzona statyka i dowód stateczności
 • Połączenia spawane i śrubowe sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa
 • Optymalna ochrona przed korozją 

 

 

 

Certyfikowane zgodnie z normą PN EN 1090

Bogate wyposażenie

Magazyny materiałów niebezpiecznych DENIOS wychodzą naprzeciw indywidualnym potrzebom. Zróbcie Państwo użytek z różnorodnych możliwości optymalnego wyposażenia swojego magazynu materiałów niebezpiecznych. Wykorzystajcie Państwo wszystkie opcje dla bezpiecznego, przepisowego i efektywnego składowania materiałów niebezpiecznych, od wentylacji i ogrzewania aż do komponentów w wersji przeciwwybuchowej i systemów alarmowych. Nasz zespół ekspertów chętnie Państwu szczegółowo doradzi przy dokładnym planowaniu i wyposażaniu magazynu materiałów niebezpiecznych – również u Państwa na miejscu!

Wystaczy parę kliknięć, aby uzyskać indywidualnie wyposażony magazyn materiałów niebezpiecznych

Nasi przedstawiciele handlowi dysponują nowoczesnymi, mobilnymi środkami komunikacji. Korzystając z oprogramowania opracowanego przez DENIOS, konfiguratora wariantów, doradzają klientom na miejscu i jednocześnie opracowują dla nich systemy indywidualne. Państwa magazyn materiałów niebezpiecznych można skonfigurować za pomocą zaledwie kilku kliknięć – włacznie z wizualizacją i orientacyjną ceną. Nasza przewaga:

 • Wszystkie możliwości do wyboru (wymiary, wyposażenie, kolor itp.) na pierwszy rzut oka
 • Indywidualne doradztwo dla klienta, wybór i konfiguracja
 • Wizualizacja wyniku i orientacyjna cena dostępne natychmiast

Zamów wizytę już teraz

konfigurator wariantów DENIOS

Kontenery materiałów niebezpiecznych z możliwością wchodzenia

Mobilne, bezpieczne i wszechstronne: tak można krótko opisać magazyny substancji niebezpiecznych z możliwością wchodzenia. W praktyce systemy te są często wykorzystywane jako zdecentralizowane rozwiązania, np. dla skrócenia dróg między stanowiskiem pracy i magazynem. W ten sposób kontenery chemiczne mogą efektywnie przyczynić się do optymalizacji procesów w zakładzie i poprawy bezpieczeństwa. Systemy magazynowe przewidziane do wchodzenia są zoptymalizowane do małych pojemników. W tym przypadku całościowe wyposażenie wnętrza w regały umożliwia ekonomiczne i przepisowe rozmieszczenie małych pojemników. Wypróbowane w praktyce akcesoria, jak wentylacja techniczna lub systemy grzewcze rozszerzają funkcjonalność kontenerów do wchodzenia. Ale magazyny chemiczne mają więcej możliwości: przy wykorzystaniu wentylacji naturalnej wolno w nich składować pasywnie ciecze zapalne H224, H225 albo H226. Aktywne składowanie wymaga dodatkowej wentylacji technicznej. Należy to wziąć pod uwagę przy konfiguracji kontenera substancji niebezpiecznych, bo wentylacja techniczna może realizować przepisową wymianę powietrza tylko w systemach zamkniętych. Przy składowaniu cieczy zapalnych w każdym przypadku wymagane jest uziemienie za pomocą wyrównania potencjałów. Jeszcze bardziej urozmaicone zastosowania mają magazyny materiałów niebezpiecznych do wchodzenia z pełną ochroną przeciwpożarową F 90. Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo w naszym dziale magazynów przeciwpożarowych.

Magazyny chemiczne z możliwością wchodzenia doskonale nadają się do składowania małych pojemników

Kontenery regałowe

Magazyn regałowy jest zoptymalizowany do dużych pojemników, jak IBC i beczki

Jeżeli ilości, które mają być przechowywane przekraczają pojemność kontenera materiałów niebezpiecznych z możliwością wchodzenia, to kolejnym krokiem jest wykorzystanie magazynu regałowego. Kontenery regałowe są zoptymalizowane do składowania beczek na paletach bądź też zbiorników IBC. Inaczej niż systemy umożliwiające wchodzenie do środka, magazyny regałowe są obsługiwane z jednej strony wózkiem widłowym lub paletowym. Podobnie jak kontenery do wchodzenia, magazyny regałowe DENIOS są sprawdzone pod kątem zgodności z Prawem Ochrony Środowiska i posiadają dopuszczenie DIBt (niemieckiego nadzoru budowlanego). Dzięki naturalnej wentylacji substancje zapalne mogą być składowane pasywnie, czyli bez otwierania. Odnośnie przechowywania zapalnych materiałów niebezpiecznych obowiązują te same przepisy, co do kontenerów do wchodzenia.  Dotyczy to także odstępów bezpieczeństwa, które muszą być zachowane od sąsiednich budynków, a są różne w zależności od składowanych materiałów. Jeśli nie mogą być one zachowane przy ustawianiu kontenera materiałów niebezpiecznych, to wtedy on sam musi posiadać konieczne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Również w takim przypadku trzeba zainwestować w system magazynowy z ochroną ppoż.


Chętnie też całkiem indywidualnie

Jeśli w naszym obszernym programie standardowym nie ma tego, co jest Państwu potrzebne, to skonstruujemy indywidualne rozwiązania ściśle według Państwa wymagań: dopasowana pojemność magazynowa, pojemności wychwytu, wyposażenie do aktywnego składowania, do wyższej temperatury i wiele innych.

 • Profesjonalne doradztwo: Tel. 22 279 40 00

 • Pytania