• ponad 10.000 produktów

  • do 5 lat gwarancji

  • zwrot w ciągu 14 dni

  • transport w cenie

Odkurzacze bezpieczne

Odkurzacze bezpieczne

Odkurzacze DENIOS to odkurzacze bezpieczne, przystosowane do niebezpiecznych pyłów różnych klas. Odkurzacze bezpieczne stosowane są np. do pyłów azbestu i drewna oraz pyłów rakotwórczych i zawierających zarazki chorobotwórcze. Te odkurzacze bezpieczne zaprojektowane są z uwzględnieniem wymogów ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i redukcji hałasu i dostępne są również w wersji przeciwwybuchowej zgodnej z Atex 94/9/WE. Odkurzacze DENIOS odpowiadają europejskim normom bezpieczeństwa oraz wymogom obowiązujących ustaw i stowarzyszeń bhp.

Dowiedz się więcej


Sortuj wg
1 do 5 od 5
Pokaż
na stronę

Nie znaleźli Państwo odpowiedniego produktu? Podobne kategorie można znaleźć tutaj:

Co to są wartości NDS (AGW, dawniej MAK)?

NDS to skrót od „najwyższe dopuszczalne stężenie” w miejscu pracy (niem. od 01.01.2005 AGW – Arbeitsplatzgrenzwert; dawniej MAK – maximale Arbeitsplatzkonzentration). Jest to maksymalne dopuszczalne stężenie jakiejś substancji na stanowisku pracy, jakie jeszcze nie powoduje uszczerbku na zdrowiu pracownika. Przyjmuje się przy tym założenie, że praca na danym stanowisku trwa osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Wartości AGW ustalone są w TRGS 900; oblicza się je wg wzorów i sprawdza pobierając próbki w warunkach rzeczywistych.

W TRGS 900 podana jest też graniczna wartość zapylenia przez substancje nierozpuszczalne, dla których obowiązuje AGW. Wyróżnia się tu pyły A i E.


Przykład zastosowania odkurzacza bezpieczeństwa

Jaki odkurzacz bezpieczny jest potrzebny do jakiego pyłu?

Suche, zagrażające zdrowiu i niepalne substancje są od 01.01.2005 podzielone na klasy pyłu wg PN EN 60335-2-69. Podział ten zależy od wartości NDS i określa maksymalny stopień przepuszczalności dla każdej klasy. Azbest np. należy do klasy pyłu H i ma maksymalny stopień przepuszczalności poniżej 0,005%.
W wyborze odkurzacza przemysłowego należy się kierować przydatnością dla danej klasy pyłu. W strefach zagrożonych wybuchem stosowane są odkurzacze bezpieczne ATEX dla danej klasy pyłu.

Kiedy mieszanka pyłu i powietrza jest wybuchowa?

Aby mogło dojść do eksplozji pyłu, muszą być spełnione różne kryteria. Najpierw pył musi być zmieszany z powietrzem w określonej proporcji. Granice wybuchowości określają, od jakiego stężenia (dolna granica wybuchowości) mieszanka jest zdolna do eksplozji. Natomiast górnej granicy wybuchowości dla pyłu nie da się ustalić – w przeciwieństwie do gazów i oparów.

Dla uniknięcia wybuchu pyłu musi być też zagwarantowany brak skutecznego źródła zapłonu. W wielu zakładach pracy największe zagrożenie stanowią iskry, ładunek elektrostatyczny, gorące powierzchnie i ogień. Aby spowodować zapłon, źródło zapłonu musi oddać tyle energii, żeby proces spalania mógł się dalej rozszerzać już samoczynnie.