Wyposażenie ADR

Sprawdzone w ruchu międzynarodowym zestawy wyposażenia do przewozu ładunków niebezpiecznych znajdą Państwo w sklepie internetowym DENIOS. Zestawy ADR występują w dwóch wariantach, Basic i Premium. Każdy z obu zestawów stanowi kompletne wyposażenie. 


Sortuj wg
1 do 2 od 2
Pokaż
na stronę
Wyposażenie ADR

Wyposażenie ADR

Sprawdzone w ruchu międzynarodowym zestawy wyposażenia do przewozu ładunków niebezpiecznych znajdą Państwo w sklepie internetowym DENIOS.

Wybierzcie Państwo wśród różnych wersji optymalne dla swoich celów wyposażenie GGVSE. Każdy z obu zestawów stanowi kompletne wyposażenie. Nawet w razie kontroli policyjnej zaplombowane walizki mogą pozostać nieotwarte, bo jest na nich na zewnątrz umieszczona deklaracja zawartości oraz dowody ostatniego sprawdzenia. Zestawy ADR występują w dwóch wariantach, Basic i Premium.


Bezpieczny przewóz niebezpiecznych ładunków

Istnieje wiele substancji, mieszanin lub produktów, które mogą być szkodliwe dla ludzi i środowiska. Jeśli są one przewożone w przestrzeni publicznej, czyli drogami, koleją lub statkami, to wówczas mówi się o ładunkach niebezpiecznych. Oprócz obowiązku oznakowania takich ładunków obowiązuje w odniesieniu do nich wiele przepisów prawa. M.in. jest dokładnie określone, jakie wyposażenie musi towarzyszyć transportowi ładunków niebezpiecznych. Szczególnie praktycznym rozwiązaniem jest oferowanie przez producentów i sprzedawców odpowiedniego wyposażenia GGVSEB od razu w formie zestawu.


Elementy wyposażenia GGVSEB

Zestawy ADR zawierają wszystkie przedmioty wymagane w ADR na ewentualność wypadku

Rozporządzenie o transporcie ładunków niebezpiecznych drogami i koleją określa oprócz warunków ramowych dla pojemników transportowych m.in. także niezbędne wyposażenie do zabezpieczenia ładunku i środki ochrony indywidualnej. Wyposażenie GGVSEB spełnia wszystkie wymagania odnośnie ochrony osób oraz koniecznych pierwszych działań dla zabezpieczenia miejsca wypadku i ograniczenia szkody. Zgodnie z ADR należą do niego:

 • ochrona wzroku (np. okulary ochronne)
 • 1 para rękawic ochronnych
 • oświetlenie przenośne
 • kamizelka ostrzegawcza
 • maska ucieczkowa (wymagana tylko dla ładunków niebezpiecznych klas 2.3 i 6.1)

Kompletne zestawy z asortymentu DENIOS dostępne są w wariantach Classic i Premium. Walizki są zaplombowane i zaopatrzone w listę zawartości, dzięki czemu nie muszą być otwierane do kontroli.


Wytyczne: GGVSEB, ADR i UN

Oprócz wspomnianej już niemieckiej wytycznej dot. towarów niebezpiecznych (GGVSEB) na obszarze europejskim obowiązuje Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) czyli w skrócie ADR. W celu międzynarodowego ujednolicenia klas towarów niebezpiecznych, a zwłaszcza ich oznakowania, ONZ wydała Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. W myśl tych zaleceń ładunki niebezpieczne dzielą się na siedem klas, z których każda ma kilka podkategorii:

 • Klasa 1: Materiały wybuchowe
 • Klasa 2: Gazy i substancje gazowe
 • Klasa 3: Zapalne materiały ciekłe
 • Klasa 4: Zapalne materiały stałe
 • Klasa 5: Materiały o działaniu zapalnym (utleniającym)
 • Klasa 6: Substancje trujące
 • Klasa 7: Materiały radioaktywne

 

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych wydane przez ONZ jest standardem międzynarodowym