Technika wentylacji i odsysania


Stół odsysający

Szkodliwe substancje powstające przy spawaniu, lutowaniu lub klejeniu muszą być efektywnie i bezpiecznie odsysane dla ochrony ludzi i środowiska. Znajdują tu zastosowanie stoły odsysające DENIOS. Jednak także we wszystkich innych dziedzinach przemysłu, zwłaszcza chemicznego i farmaceutycznego, stoły odsysające DENIOS oddają cenne usługi.

Państwa korzyści:

  • Skuteczna ochrona osób i pomieszczeń
  • Do wszelkich prac z klejeniem, przelewaniem, lub czyszczeniem
  • Idealne w przemyśle, chemii, farmacji i laboratorium
  • Stabilna konstrukcja ramy i obudowy
  • Niewielka objętość wywiewu

Stół odsysający Vario-Flow Compact

Stoły odsysające serii Vario-Flow Compact są to solidne stoły robocze do ochrony osób i pomieszczeń, które umiarkowanym kosztem zapewniają ochronę pracy w trudnych warunkach produkcji. Są one idealnym sprzętem do przelewania, płukania, mycia, szlifowania lub odparowywania substancji i materiałów mogących być źródłem emisji. Technologia Vario-Flow zapewnia przy tym przepływ powietrza od otworu wlotowego do listew odsysających. Stół odsysający Vario-Flow Compact dostępny jest w trzech szerokościach od 1100 do 1700 mm.

Stół odsysający Vario-Flow Premium

Stół odsysający Vario-Flow Premium o stabilnej konstrukcji ramy i obudowy zapewnia idealną ochronę osób i pomieszczeń dzięki dużej zdolności zatrzymywania przy niskich kosztach eksploatacji. Korpus tego stołu odsysającego wykonany jest ze stali o powierzchni powlekanej lub alternatywnie ze stali szlachetnej. Stół odsysający Vario-Flow Premium jest również dostępny w trzech rozmiarach. Technologia Vario-Flow zapewnia przepływ powietrza od otworu wlotowego do listew odsysających. Kurtyny powietrzne specjalnie nastawionych eżektorów bezpiecznie i niezawodnie przechwytują przy tym szkodliwe substancje. Ściśle dawkowany efekt push-pull pozwala na eksploatację przy niewielkiej ilości powietrza zużytego. Na życzenie dostępna jest także wersja przeciwwybuchowa stołu odsysającego.

Laboratoryjne stanowiska pracy

Stosując laboratoryjne stanowiska pracy mogą Państwo zapewnić zachowanie najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) przy posługiwaniu się chemikaliami. Te stoły odsysające zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa przy pracach w laboratorium dzięki kurtynom świeżego powietrza, wdmuchiwanego na przedniej krawędzi powierzchni roboczej i przy suficie. Groźne dla zdrowia opary są bezpiecznie przechwytywane i natychmiast odsysane. Laboratoryjne stanowiska pracy nadają się do wszelkich prac przy klejeniu, przelewaniu lub myciu z użyciem materiałów niebezpiecznych. Niezawodnie zapobiegają powstawaniu atmosfery wybuchowej.

Wyciągi dymu spawalniczego

Używajcie Państwo wyciągów dymu spawalniczego do wychwytywania i filtracji dymu, pyłu i gazów towarzyszących pracom spawalniczym. Wyciągi dymu spawalniczego stosowane są zależnie od potrzeb zakładu pracy jako stoły odsysające lub ramiona odsysające i dostępne są także w wersji ATEX. Mobilny sprzęt odsysający zapewnia maksymalną elastyczność.


Technologia Vario Flow

Pracowników i środowisko należy chronić również przed niebezpiecznymi substancjami zawartymi w powietrzu. Rozwiązania techniki wentylacyjnej DENIOS są nie tylko zoptymalizowane dla laboratoriów i stanowisk pracy w przemyśle farmaceutycznym; nie mniej skutecznie chronią one pracownika na stanowisku spawalniczym lub przy pracy z klejami i lakierami. Urządzenia do odsysania punktowego tak samo jak wielkie instalacje dla całej hali produkcyjnej wytwarzamy w firmowym zakładzie – również przy indywidualnym dopasowaniu do danego zastosowania.

VARIO-Flow: Ochrona osób i pomieszczeń na najwyższym poziomie

Różne materiały niebezpieczne to różne warunki produkcji. Procesy robocze i produkcyjne w wielu dziedzinach przemysłu, chemii i farmacji wymagają kontaktu z materiałami i substancjami wydzielającymi emisje w trakcie ich przetwarzania. Ale każda produkcja i każda operacja technologiczna stawia odmienne wymagania odnośnie wychwytu szkodliwych substancji. DENIOS oferuje stoły robocze i stanowiska pracy VARIO-Flow w trzech różnych typoszeregach: typ Compact do punktowych i powtarzalnych procesów roboczych, typ Premium do przemysłowej pracy ciągłej oraz typ Pharma, specjalnie zaprojektowany do procesów roboczych w przemyśle farmaceutycznym / chemicznym i biotechnologicznym.