Laboratoryjne stanowiska pracy


Laboratoryjne stanowiska pracy

Laboratoryjne stanowiska pracy dają maksymalne bezpieczeństwo przy wychwytywaniu szkodliwych substancji. Chronią one pracowników przy posługiwaniu się chemikaliami i służą do zachowania wymaganego najwyższego dopuszczalnego stężenia na stanowisku pracy. Wysoki poziom bezpieczeństwa laboratoryjnych stanowisk pracy wynika ze specjalnej techniki kurtyny powietrza świeżego we wnętrzu. Na przedniej krawędzi powierzchni roboczej i przy suficie wydmuchiwane są kurtyny powietrza świeżego, które spychają niebezpieczne opary w kierunku tylnej ścianki, gdzie są odsysane. Laboratoryjne stanowiska pracy do bezpiecznego wychwytywania i odsysania niebezpiecznych oparów i gazów nadają się idealnie do wykorzystania przy pracach z przelewaniem, klejeniem i myciem. Mają już Państwo odpowiedni stół roboczy? Wobec tego właściwy będzie typ Basic. Te laboratoryjne stanowiska pracy można bez problemu nasadzać na istniejące stoły robocze.


Sortuj wg
1 do 0 od 0
Pokaż
na stronę