Oznakowanie podłoża stref zagrożonych wybuchem

Znaki ostrzegawcze są znakami bezpieczeństwa, które mają na celu zwrócenie uwagi na przedmioty i okoliczności dla ostrzeżenia przed możliwym niebezpieczeństwem. Samoprzylepne oznakowania stref z folii PCV służą do praktycznego podziału strefy i są przewidziane do użytku w narażonych na wybuch częściach wszystkich stref.


Sortuj wg
1 do 21 od 21
Pokaż
na stronę

Jak dzielone są strefy zagrożone wybuchem?

Podział stref zagrożonych wybuchem zależy od atmosfery w danej strefie.  Wyróżnia się narażenie na wybuch gazu i wybuch pyłu i w każdym przypadku dzieli teren na trzy strefy.

Strefy od zerowej do drugiej dotyczą gazów, mgieł lub oparów. W strefie 0 występuje stałe niebezpieczeństwo wybuchu. W strefie 1 przy normalnej eksploatacji niekiedy może się tworzyć niebezpieczna atmosfera wybuchowa. W strefie 2 można zakładać brak atmosfery wybuchowej albo jej występowanie przy normalnej eksploatacji tylko przez krótki czas.

Podział stref zagrożenia wybuchem pyłu jest podobny. W strefie 20 występuje stale atmosfera wybuchowa ze względu na zawartość substancji palnych w powietrzu. W strefie 21 przy normalnej eksploatacji trzeba się z tym liczyć tylko sporadycznie, a w strefie 22 niebezpieczeństwo wybuchu nie występuje albo jest tylko krótkotrwałe.
Unia Europejska nie zdefiniowała jasno takich pojęć, jak „normalna eksploatacja” czy „krótkotrwale”. Ustalają to prawa narodowe, wskutek czego w różnych krajach mogą się różnić klasyfikacje.

Oznakowanie stref zagrożonych wybuchem