• ponad 10.000 produktów

  • do 5 lat gwarancji

  • zwrot w ciągu 14 dni

  • transport w cenie

Gaśnica

Gaśnice

Przygotowanie gaśnic jest obowiązkowe zgodnie z wytyczną dot. stanowisk pracy. 

Ze względu na działanie gaszące na określone rodzaje pożarów środki gaśnicze zastosowane w gaśnicy dzielą się na klasy pożarowe A, B, C i D. Stosowane są na przykład gaśnice proszkowe albo gaśnice śniegowe

Koc gaśniczy umożliwia ochronę osób w razie pożaru. Szafki do gaśnic i uchwyty ścienne do gaśnic uzupełniają bogaty program produktów w dziedzinie gaśnic, podobnie jak pojemniki na koce gaśnicze.

Dowiedz się więcej


Sortuj wg
1 do 1 od 1
Pokaż
na stronę

Obowiązkowe wyposażenie

Dobrze wiedzieć: w zakładzie pracy i w administracji gaśnice są wymagane przez przepisy prawa.

Zwłaszcza na stanowisku pracy łatwo o pożar, jeśli są w pobliżu zapalne materiały niebezpieczne, i już po kilku minutach może powstać niemała szkoda. Do ratowania osób, ale także pożarów oleju jadalnego w wielkich kuchniach albo w gospodarstwie domowym można w razie nagłej konieczności użyć koców gaśniczych. Do urządzeń, narzędzi i innych materiałów powinna być w każdym razie na wyposażeniu gaśnica. Jeśli zakład pracy obejmuje kilka pięter, to na każdym musi być do dyspozycji co najmniej jedna gaśnica. Jeśli w ocenie zagrożenia zostanie stwierdzone podwyższone ryzyko pożaru (np. przy pracy z materiałami zapalnymi), to należy podjąć dodatkowe działania przeciwpożarowe. 

Jaka gaśnica jest odpowiednia?

Gaśnice i środki gaśnicze muszą się nadawać do gaszenia materiałów występujących w zakładzie pracy odpowiednio do ich zakwalifikowania do jednej lub kilku klas pożarowych. Są to następujące klasy:

  • Klasa A: pożary materiałów stałych, głównie organicznej natury, palących się z wytwarzaniem żaru, np.  drewno, papier, tekstylia, węgiel, opony samochodowe
  • Klasa B: pożary cieczy lub materiałów topiących się, jak np. benzyna, benzen, oleje, smary, lakiery, smoła, eter, alkohol, stearyna, parafina
  • Klasa C: pożary gazów, jak np. metan, propan, wodór, acetylen, gaz ziemny, gaz miejski
  • Klasa D: pożary metali, np aluminium, magnez, lit, sód, potas i ich stopy
  • Klasa F:  pożary olejów/tłuszczów jadalnych (oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce) we frytkownicach i piekarnikach oraz innych urządzeniach i sprzętach kuchennych

Posługiwanie się sprzętem gaśniczym ułatwiają pracownikom praktyczne akcesoria, jak uchwyty ścienne, szafki lub pojemniki do gaśnic.

Wszechstronność środków gaśniczych: nowoczesnymi gaśnicami można przeważnie zwalczać pożary należące do kilku klas.