• ponad 10.000 produktów

 • do 5 lat gwarancji

 • zwrot w ciągu 14 dni

 • transport w cenie

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Na terenie zakładu pracy albo na placu budowy panuje często duży ruch. Ciężarówki, wózki widłowe lub dźwigi przewożą materiały tam, gdzie są potrzebne. Ale gdzie dużo się dzieje, tam wzrasta też ryzyko wypadków. Jasne reguły i wzajemne respektowanie się umożliwiają na ogół bezwypadkowe współistnienie w ruchu drogowym. Nie inaczej wygląda to na terenie zakładu pracy.

Dowiedz się więcej


Co można zrobić dla poprawy bezpieczeństwa?

Kilka zmian organizacyjnych pozwala już uzyskać wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu na terenie zakładu pracy.

 • Rozdzielenie dróg jezdnych i pieszych, a także ewentualnie rowerowych
 • Zmniejszenie ryzyka na skrzyżowaniach poprzez oddzielenie dróg komunikacyjnych albo zastosowanie środków pomocniczych, takich jak np. lustra
 • Regulowanie ruchu za pomocą np. sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, wprowadzenie dróg jednokierunkowych
 • Regularne sprawdzanie, czy w ruchu dochodzi do niebezpiecznych spotkań, groźnych sytuacji bądź wypadków (zasięganie informacji od pracowników, prowadzenie statystyk)
 • Wyznaczenie osób do kierowania szczególnie krytycznymi manewrami, np cofaniem do rampy
 • Urządzenie wystarczającej liczby miejsc parkingowych
 • Przy braku przejrzystości na terenie zakładu informowanie gości o zasadach tam panujących (sporządzenie napisów, szkiców)
 • Zorganizowanie zimowego utrzymania
 • Regularne analizowanie i ew. polepszanie stanu dróg; uszkodzone drogi należy naprawiać natychmiast, a zawsze zachowywać ich przejezdność i dbać o to, aby drogi ewakuacyjne były wolne.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Jakie środki pomocnicze zapewniają większe bezpieczeństwo na terenie?

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo ruchu na terenie zakładu pracy służy ochronie Państwa pracowników i klientów. DENIOS oferuje szeroki wybór środków pomocniczych, które porządkują ruch w zakładzie pracy i zapewniają bezpieczeństwo ludzi i maszyn.

Progi zwalniające zapewniają strefy uspokojonego ruchu i właściwe tempo na terenie Państwa zakładu pracy.

Separatory parkingowe wprowadzają porządek w parkowaniu pracowników i gości. Doskonale nadają się one do rozgraniczania miejsc parkingowych albo powierzchni zielonych. Pojazdy są skutecznie chronione przed uszkodzeniem wskutek uderzania w ściany budynków lub mury.

Taśmy do znakowania podłoża z polietylenu w różnych kolorach umożliwiają swobodne wyznaczanie różnych stref. Taśmy do znakowania dają się bez pozostałości usuwać z większości podłoży i dlatego nadają się szczególnie do użytku krótko- i średniookresowego.

Pachołki drogowe służą do łatwego, a zarazem zwracającego uwagę odgradzania miejsc niebezpiecznych. Są one dostępne w wersji fosforyzującej albo w odblaskowe białe pasy do użytku w nocy. Lustra drogowe, szerokokątne i panoramiczne zapewniają doskonałą widoczność i podnoszą bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie i zakładzie pracy.