Informacje o korzystaniu z naszej strony na Facebooku

Prowadzimy profil publiczny na portalu społecznościowym Facebook.
W związku z najnowszym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 05.06.2018 r. AZ EuGH C-210/16, zgodnie z którym powinniśmy być odpowiedzialni za nasz tzw. fanpage na Facebooku wraz z Facebookiem, pragniemy przekazać naszym Użytkownikom informacje dotyczące przetwarzania ich danych. Z orzeczeniem można zapoznać się tutaj.

 

1. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

Gdy Użytkownik wchodzi na stronę Facebooka, można dokładnie przeanalizować jego zachowanie. Również podczas odwiedzin naszej strony na Facebooku Użytkownik uruchamia procedury przetwarzania danych istotne z punktu widzenia ochrony danych.
Jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku i odwiedza naszą stronę na Facebooku, Facebook może powiązać tę wizytę z jego kontem Użytkownika. Ale dane osobowe Użytkownika mogą być gromadzone, nawet jeśli nie jest zalogowany lub nie ma konta na Facebooku.

 

2. Wykorzystanie statystyk i plików cookie

Dane są zazwyczaj zbierane za pomocą plików cookie, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, lub poprzez zapisanie adresu IP.

Korzystamy z funkcji statystyk serwisu Facebook na naszej stronie na Facebooku i tym samym otrzymujemy anonimowe dane statystyczne Użytkowników. Plik cookie zapisany w tym celu za pośrednictwem Facebooka na urządzeniu Użytkownika pozostaje aktywny przez długi czas, jeśli Użytkownik go nie usunie, i zawiera kody Użytkownika, które mogą być porównywane podczas korzystania z innych stron internetowych.
Informacje przechowywane w plikach cookie są przetwarzane przez Facebook i porównywane z innymi informacjami otrzymywanymi przez Facebook podczas odwiedzania przez Użytkownika innych stron internetowych. Umożliwia to tworzenie profili Użytkowników, w których zapisywane są preferencje i zainteresowania. Dzięki temu mogą być wyświetlane odpowiednie reklamy. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie na Facebooku można znaleźć w jego Zasadach dotyczących plików cookie.

Należy pamiętać, że nie możemy śledzić całego procesu przetwarzania danych na Facebooku. Więcej informacji można znaleźć na odpowiednich stronach informacyjnych na Facebooku.

 

3. Administrator danych

Jako administrator tej strony na Facebooku wraz z Facebookiem (Facebook Ireland Ltd.) jesteśmy współadministratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mimo iż jesteśmy współadministratorem, nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować operacji przetwarzania danych na Facebooku.
Decydujący jest Regulamin Facebooka oraz inne warunki i wytyczne w nim wymienione.

 

4. Cel przetwarzania

Celem naszego przetwarzania danych w rozumieniu art. 5 RODO jest usprawnienie reklamy naszych produktów i usług. Ponadto chcemy otrzymywać informacje, które Facebook tworzy na podstawie wizyt na naszej stronie na Facebooku. Pozwala nam to uzyskać informacje umożliwiające rozpowszechnianie naszych reklam w bardziej ukierunkowany i dokładny sposób. Chcemy wzbudzić większe zainteresowanie wśród naszych Użytkowników, nie irytując przy tym Użytkowników indywidualnych reklamami, które ich nie interesują.
Statystyki tworzone przez Facebook są nam przekazywane tylko w formie anonimowej i nie mamy dostępu do danych zbieranych przez ten portal.

 

5. Podstawa prawna i prawnie uzasadnione interesy

Korzystając z usług Facebooka, chcemy pokazać jak najszerszą obecność w Internecie, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza prowadzona przez Facebook może opierać się na odmiennych podstawach prawnych, np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

6. Przekazywanie danych

Nie wiemy, czy informacje gromadzone przez Facebook będą przetwarzane również poza Unią Europejską. Facebook posiada jednak certyfikat zgodności z zasadami Tarczy Prywatności na mocy umowy o ochronie danych osobowych i zobowiązał się do przestrzegania unijnego standardu ochrony danych.

 

7. Prawo do sprzeciwu

Korzystając z naszej oferty na Facebooku, Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania, ograniczania przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi zarówno przeciwko nam, jak i Facebookowi.

 

8. Definicja współadministrowania

Mimo że wraz z Facebookiem jesteśmy współadministratorem danych, fakt, że nasza strona na Facebooku jest zintegrowana z platformą Facebooka oznacza, że nie mamy bezpośredniego wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook. Tym samym Facebook może podjąć natychmiastowe działania w celu ochrony prywatności Użytkownika i dostarczenia informacji w tym zakresie. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy jednak do dyspozycji.

 

9. Okres przechowywania danych osobowych

Dane zgromadzone bezpośrednio przez nas usuwamy, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie istnieć, jeżeli Użytkownik zażąda ich usunięcia lub wycofa zgodę na ich przechowywanie, jeśli została nam udzielona. Pliki cookie przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika pozostają tam zapisane aż do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Nie mamy jednak żadnej kontroli nad tym, przez jaki czas dane Użytkownika są przechowywane przez portal Facebook w jego celach.

 

10. Więcej informacji

Nasze dane kontaktowe, prawa Użytkowników względem naszej firmy oraz informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Facebook przetwarza dane, można znaleźć na stronie: Zasady dotyczące danych.
Użytkownik może w każdej chwili dostosować swoje ustawienia reklamowe na koncie użytkownika Facebooka. W tym celu należy kliknąć tutaj.