Produkty do stref zagrożonych wybuchem

Bezpieczeństwo w strefie zagrożonej wybuchem

Praca z substancjami łatwopalnymi kryje w sobie potencjał zagrożenia, którego nie należy lekceważyć. Stosowanie urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych tworzy potencjalne źródła zapłonu, których kontakt z atmosferą wybuchową może mieć poważne konsekwencje.

Korzystając z urządzeń w wersji przeciwwybuchowej w istotny sposób przyczyniają się Państwo do codziennej ochrony przed wybuchem w zakładzie pracy i do bezpieczeństwa pracowników.

 

Biuletyn DENIOS nt. ochrony przeciwwybuchowej

Wymogi prawne nakładają liczne obowiązki związane z eksploatacją urządzeń w strefie zagrożonej wybuchem - zarówno na użytkownika, jak i na producenta. Przeczytajcie Państwo o tym wszystkim w naszym nowym biuletynie!

Pobierz biuletyn


Polecane przez nas produkty