• Indywidualne doradztwo

 • Jakość lidera rynku

 • Bezpośrednio od producenta

 • Międzynarodowe Know-how

Nasze główne projekty w dziedzinie techniki grzewczej i chłodniczej

 • Profesjonalne doradztwo: Tel. 22 279 40 00

 • Pytania

Efektywne ogrzewanie, chłodzenie lub topienie materiałów

Wymagania stawiane systemom do termicznego przygotowania materiałów do produkcji różnią się zasadniczo od występujących w klasycznych funkcjach magazynowych. Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego i spożywczego każdego dnia wykorzystują różne składniki. Mogą to być żywice, dodatki lub substancje oleiste. Dla przemysłu spożywczego typowe są zwłaszcza tłuszcze, masy do nadziewania albo czekolada. Wszystkie te substancje mogą być optymalnie przerabiane tylko w określonym przedziale temperatury. Technika grzewcza i chłodnicza DENIOS pozwala utrzymać te materiały w ustalonym zakresie temperatur. W przypadku techniki grzewczej mogą to być temperatury do 150 °C , w przypadku urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do –25°C. Inne zakresy temperatur na życzenie.

JJaki zakres temperatury jest właściwy dla Państwa zastosowań? Nasi inżynierowie ustalą to wspólnie z Państwem – określając zapotrzebowanie przy wykorzystaniu systemu do testowania.

Czy Państwu w ogóle jest potrzebne rozwiązanie na stałe? Tego także się dowiemy i w razie krótkoterminowego zapotrzebowania udostępnimy system na wynajem.

Chętnie Państwu doradzimy >>


Technika grzewcza i chłodnicza DENIOS w skrócie

DENIOS od ponad 30 lat specjalizuje się w realizacji rozwiązań standaryzowanych, ale i indywidualnych, w dziedzinie techniki grzewczej i chłodniczej – nastawionych na klienta, wydajnych i o znakomitej jakości:

 • Szafki i komory grzewcze

 • Technika grzewcza dla pojedynczych pojemników

 • Komory chłodnicze i klimatyzacyjne

 • Rozwiązania indywidualne

Każda z naszych komór grzewczych musi spełnić wymaganie utrzymania założonej temperatury na stałym poziomie szybko i w sposób pewny – także przy wahaniach temperatury otoczenia. Zagwarantowanie tego jest zadaniem centralnych komponentów: czynnika grzewczego, rozprowadzenia powietrza, wysokogatunkowych materiałów izolacyjnych i precyzyjnej regulacji. Wszystkie te komponenty są do siebie optymalnie dostosowane. Przy uwzględnieniu tego są one indywidualizowane przez zastosowanie wielu wariantów wyposażenia w odniesieniu do drzwi, ogrzewania, wentylacji, ochrony przeciwpożarowej i wielu innych elementów. W ten sposób każdy system jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb – i to po atrakcyjnej cenie.

Komory grzewcze DENIOS oferują Państwu obróbkę cieplną z wartością dodaną:

 • niezawodna stałość temperatury

 • oszczędność energii i wydajność

 • niskie koszty eksploatacji

 • krótki czas nagrzewania

 • wanna wychwytowa zgodna z POŚ

 • wykonanie zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i PN EN 746-1

 • także z PN EN 1090

 • wersja przeciwpożarowa (opcjonalnie)

 • wersja przeciwwybuchowa wg ATEX-RL-206/34/WE (opcjonalnie)

 • wersja zgodna z GMP (opcjonalnie)

 • wersja bez silikonu (opcjonalnie)

Budowa standardowa

Podstawę dla naszych komór grzewczych stanowi masywna rama ze spawanych profili stalowych i certyfikowana wanna wychwytowa zgodna z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (POŚ). Umieszczona ze wszystkich stron izolacja redukuje do minimum mostki termiczne. Zastosowany materiał izolacyjny stanowią elementy warstwowe o grubości 100 mm z rdzeniem z wełny mineralnej, klasyfikowane pod względem odporności ogniowej jako EI 120 (wg EN 13501). W izolowanej termicznie strefie drzwi umieszczone dookoła uszczelki silikonowe i zamknięcia z obrotowym ryglem zapewniają minimalne straty energii. Nagrzewnica i sterowanie zaprojektowane są odpowiednio do Państwa potrzeb. Państwo decydują także o pojemności komory i wykonaniu.

Zasada działania

Wentylator promieniowy zasysa powietrze w górnej strefie komory i ogrzewa je przetłaczając przez wymiennik ciepła. Ogrzane powietrze zostaje przez kanały prowadzące skierowane z powrotem pod produkty. Ten turbulentny przepływ powietrza gwarantuje ciągłe i równomierne nagrzewanie wstawionych do wnętrza produktów. Decydujące znaczenie dla równomiernego rozkładu temperatury w całym urządzeniu ma współdziałanie wymiennika ciepła i obiegu powietrza, wentylatora i geometrii kanałów powietrznych.

Na rysunku widać zasadę działania komory grzewczej: turbulentny przepływ powietrza wokół pojemników zapewnia skuteczne nagrzewanie.

Zasada działania komory grzewczej

Indywidualne wyposażenie i konfiguracja

Komory grzewcze DENIOS są dostępne w najróżniejszych rozmiarach i wariantach wyposażenia. Mogą mieć konstrukcję oszczędzającą miejsce (na maks. 12 beczek lub 3 IBC), dużą pojemność na niewielkiej powierzchni (na maks. 36 beczek lub 9 IBC), mogą służyć do uzdatniania dużych ilości materiałów (na maks. 72 beczki lub 18 IBC), bądź też mogą być rozwiązaniem specjalnym wykonanym na indywidualną miarę, ściśle według Państwa wymagań.

Standardowo oferujemy Państwu najróżniejsze opcjonalne warianty wykonania:

 • prąd, jako nośnik energii

 • para, jako nośnik energii

 • gorąca woda, jako nośnik energii

 • olej, jako nośnik energii

 • zintegrowana wanna wychwytowa

 • wyjmowana wanna wychwytowa

 • wanna wychwytowa o zoptymalizowanej pojemności

 • wersja bez wanny wychwytowej

 • powierzchnia z lakierowanej stali

 • powierzchnia cynkowana

 • powierzchnia ze stali szlachetnej V2A

 • powierzchnia ze stali szlachetnej V4A

 • wewnętrzna ochrona Ex T3 lub T4, strefa Ex 1 i 2, z zewnątrz brak ochrony

 • wewnętrzna ochrona Ex T3 lub T4, strefa Ex 1 i 2, z zewnątrz ochrona Ex T3 lub T4 strefa Ex 2

 • wewnętrzna ochrona Ex T3 lub T4, strefa Ex 1 i 2, z zewnątrz ochrona Ex T3 lub T4 strefa Ex 1

Akcesoria wyposażenia do wnętrza i na zewnątrz komory grzewczej 

Korzystając z wszechstronnych możliwości wyposażenia dopasujemy Państwa rozwiązanie techniki grzewczej i chłodniczej do indywidualnych wymagań. W ramach wyposażenia wewnętrznego oferujemy wypróbowany w praktyce wachlarz wanien wychwytowych, a dla większej elastyczności i szybkości procesów zamienimy kraty na podłogi z rolek lub systemy szyn. Również potrzebną izolację i zabezpieczenia techniczne dostosujemy do zadania, które musi spełniać Państwa system. Dodatkowe wyposażenie korpusu rozwiązania techniki grzewczej i chłodniczej pozwala zoptymalizować codzienne procesy. Drzwi skrzydłowe potrzebują więcej miejsca niż żaluzjowe, ale mają lepsze właściwości izolacyjne. Różne ustalacze zapobiegają zatrzaskiwaniu się drzwi, a wysunięte daszki i osłony przeciwdeszczowe minimalizują wpływ warunków pogodowych. Dodatkowym wzmocnieniem bezpieczeństwa jest wentylacja techniczna lub technika zabezpieczeń. Na życzenie zaoferujemy Państwu chętnie dalsze komponenty ułatwiające posługiwanie się komorami grzewczymi.

Aby przeczytać opisy przedstawionych akcesoriów należy najechać kursorem myszy na ilustrację.

Funkcja wywiewu: W razie powstania we wnętrzu niebezpiecznych oparów przełączenie na wentylator wyciągowy umożliwia usunięcie skażonej atmosfery, a dzięki temu bezpieczne otwarcie drzwi.
[Wanny wychwytowe: Oprócz zintegrowanej wanny POŚ system może być także wyposażony w: wannę wsuwaną, wannę wychwytową ze spadkiem i odpływem oraz pozbawiony wanny wychwytowej. Do wyboru z PE (do 80 °C), stali zwykłej (cynkowanej) albo szlachetnej.
Ustawienie na zewnątrz: Aby zminimalizować wpływ czynników pogodowych oferujemy wersje chronione do ustawienia systemu termicznego na zewnątrz na terenach nadmorskich, w strefie 4 obciążenia wiatrem oraz z dodatkową ochroną przeciwdeszczową przez oddzielne pokrycia dachowe.
Elementy zabudowy: W wersji podstawowej na każdym poziomie są kraty. Ponadto mają Państwo do wyboru szyny podtrzymujące beczki leżące, podłogi z rolek oraz systemy szyn do podwieszania.
Izolacja wełną mineralną (alternatywnie pianką twardą PUR) spełnia najwyższe wymagania ochrony przeciwpożarowej przy bardzo dobrej wartości izolacyjnej. Na życzenie może być użyta grubsza izolacja, dzięki czemu znacząco spada współczynnik przenikania ciepła.
Technika zabezpieczeń: Oferujemy Państwu wiele możliwości ochrony pracowników: półstacjonarne instalacje gaśnicze, sygnalizatory pożarowe, czujniki przecieków, przekazywanie sygnału itp.
Mogą Państwo nadzorować system np. przez sygnalizację akustyczną i optyczną. Istnieje również możliwość bezpośredniego wykorzystania danych i przesyłania sygnałów do systemu kierującego. Opcjonalnie wyposażymy Państwa system w kontrolę dostępu.
Wersja drzwi: Drzwi mają duży wpływ na przebieg załadunku i wyładunku. Mają Państwo do wyboru drzwi skrzydłowe obrotowe lub drzwi żaluzjowe (na życzenie także z automatycznym otwieraniem).
Ustalacze drzwi: Zwłaszcza przy użytku na zewnątrz budynku ważne jest zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem się skrzydła drzwi. Dlatego oferujemy Państwu drążki ryglujące drzwi, magnesy przytrzymujące, ustalacze elektromagnetyczne, haki wiatrowe i amortyzatory drzwi.
[TransRyglowanie drzwi: Drzwi skrzydłowe systemów grzewczych wyposażone są w zamknięcia z ryglem obrotowym. Alternatywnie oferujemy dodatkowe odblokowanie od wewnątrz, zamknięcia zasuwnicowe i baskwilowe.

Systemy do testowania i na wynajem

Nowe zadania? Czasowe zapotrzebowanie? Nasi inżynierowie chętnie ustalą Państwa potrzeby przy wykorzystaniu systemu do testowania. W razie zapotrzebowania krótkookresowego i niestałego udostępniamy także systemy na wynajem.

Państwa korzyści w skrócie:

Pełna elastyczność przy przewidywalnych kosztach, to Państwo decydują o czasie użytkowania
Pełna elastyczność przy przewidywalnych kosztach, to Państwo decydują o czasie użytkowania
Brak kosztownych inwestycji w przypadku nowych produktów albo krótkoterminowych zleceń
Brak kosztownych inwestycji w przypadku nowych produktów albo krótkoterminowych zleceń
Wynajem daje swobodę działania, konieczną w innowacjach
Wynajem daje swobodę działania, konieczną w innowacjach
Lepsze planowanie kosztów następczych, pokrycie serwisu, konserwacji i napraw
Lepsze planowanie kosztów następczych, pokrycie serwisu, konserwacji i napraw
Większa swoboda w dysponowaniu rezerwami kapitałowymi, które mogą być zyskownie użyte
Większa swoboda w dysponowaniu rezerwami kapitałowymi, które mogą być zyskownie użyte

Testowa komora grzewcza DENIOS

Mają Państwo nowy produkt w portfolio i chcieliby Państwo dowiedzieć się, jak się zachowa w różnych temperaturach? Jak długo trzeba go ogrzewać? Albo czy klimatyzowanie w komorach termicznych jest dla Państwa właściwym rozwiązaniem? Trzeba to po prostu wypróbować.

Pewności na etapie koncepcji i realizacji dostarczą Państwu testy w komorze grzewczej DENIOS. Wykonuje się w niej indywidualne serie pomiarów w celu zbadania termicznego zachowania Państwa produktów w warunkach praktycznych. W naszym systemie testowym można np. precyzyjnie analizować czas nagrzewania, a także roztapianie materiałów. Po zakończeniu serii doświadczeń nasi eksperci przekazują do Państwa dyspozycji szczegółowe protokoły pomiarów i oceny, stanowiące podstawę dla długofalowego planowania inwestycji.

Wynajem zamiast kupna

Dlaczego wynajem może być alternatywą? Jako przedsiębiorstwo logistyczne muszą Państwo składować tymczasowo klimatyzowane produkty, ale nie mają Państwo długoterminowej pewności planowania. Systemy na wynajem pozwalają skalkulować koszty i uniknąć wysokich inwestycji. Spiętrzenia w produkcji sprawiają, że krótkoterminowo potrzebują Państwo dodatkowych mocy. DENIOS daje Państwu możliwość elastycznego reagowania na aktualne zmiany w sytuacji przedsiębiorstwa.

Każdego roku stają Państwo wobec problemu wzrostu lepkości materiałów w zimnej porze roku, co utrudnia przetwarzanie produktów. Wynajem komory termicznej na ten okres jest atrakcyjną możliwością. Nasi klienci przejmują wiele systemów, toteż mamy regularnie zmienianą ofertę komór grzewczych. Zasięgnijcie Państwo informacji o dostępnych obecnie systemach DENIOS na wynajem.

 

Zapytaj o system do testów lub na wynajem


Dostosowane opcje serwisowe

Rozumiemy naszą pracę nie tylko po to, aby ustawić dopuszczoną komorę grzewczą na terenie Państwa zakładu. W naszym pojmowaniu zadań mieści się także doradztwo, projektowanie, konstruowanie oraz logistyka i serwis z jednego źródła. Nasz zespół ekspertów weźmie chętnie na siebie wszystkie zadania – od doradztwa i sporządzenia optymalnej dla Państwa koncepcji aż do przekazania sprzętu wykonanego „pod klucz” i późniejszej konserwacji.

 • Fachowe doradztwo: Tel. 22 279 40 00

 • Pytania