• Indywidualne doradztwo

 • Jakość lidera rynku

 • Bezpośrednio od producenta

 • Międzynarodowe Know-how

Magazyny nadtlenków na wymiar

Składnica materiałów szkodliwych

Wszystkie magazyny przeciwpożarowe mogą otrzymać wyposażenie magazynu nadtlenków. Posiadają one wytrzymałą i odporną na korozję konstrukcję stalową, niepalną izolację ppoż. EI 120, jak również samoczynnie zamykające się drzwi ppoż. Masa własna takiego magazynu jest niewielka w porównaniu z betonem.

Dalsze aspekty bezpieczeństwa indywidualnego wyposażenia Państwa magazynu nadtlenków:

 • Technika grzewcza i chłodnicza
 • Technika gaśnicza
 • Monitorowanie temperatury
 • Systemy alarmowe (optyczne i akustyczne)
 • Wykrywacze gazu
 • Wkład do wanny ze stali szlachetnej albo PE

Standardy bezpieczeństwa i zgodność z przepisami

Wanna wychwytowa magazynu nadtlenków wykonana jest ze stali i zaopatrzona we wkład do wanny z tworzywa sztucznego (PE) albo stali szlachetnej dla zagwarantowania odporności na agresywne nadtlenki. Magazyny nadtlenków mogą być wykonane w wersji odpornej na trzęsienia ziemi według najwyższej międzynarodowej klasy trzęsień ziemi.

Nadtlenki organiczne mają duży potencjał zagrożenia ze względu na ich właściwość rozpadania się pod wpływem temperatury albo katalizatora. W celu zminimalizowania ryzyka przy składowaniu nadtlenków organicznych należy przy budowie przeznaczonych dla nich magazynów przestrzegać szeregu przepisów, jak np. rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 1.03.1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnętrznym zakładowym nadtlenków organicznych [Dz.U. Nr 37 poz. 181].

Chętnie Państwu doradzimy >>


Zdjęcia Składowanie nadtlenków


Realizacja projektu w magazynach nadtlenków na wymiar

Konsultacje
Konsultacje
Planowanie / Projekt
Planowanie / Projekt
Produkcja
Produkcja
Uruchomienie / Akceptacja klienta
Uruchomienie / Akceptacja klienta
Serwis / Konserwacja (opcjonalnie)
Serwis / Konserwacja (opcjonalnie)

Najbezpieczniejsze składowanie: Temperatura pod kontrolą

SADT (self-accelerating decomposition temperature) to temperatura, po przekroczeniu której pojawia się niebezpieczeństwo samoistnie przyspieszającego rozkładu nadtlenków.

Temperatura składowanych materiałów musi wynosić co najmniej 10 °C poniżej SADT. Dla zagwarantowania spełnienia wymogów jakościowych i kryteriów bezpieczeństwa w utrzymywaniu stałego zakresu temperatury nadtlenków należy oprócz ochrony ppoż. zapewnić także dobrą termoizolację.

DENIOS oferuje Państwu wszystkie przeciwpożarowe kontenery regałowe jako specjalnie wyposażone magazyny nadtlenków, które gwarantują znakomitą izolację F 90 przez panele z wełny mineralnej (klasa materiałów budowlanych A).


 • Profesjonalne doradztwo: Tel. 22 279 40 00

 • Pytania

Bezpieczeństwo w składowaniu nadtlenków można zaplanować!

Magazyny nadtlenków muszą być wyposażone w powierzchnie redukujące ciśnienie, które w razie wybuchu bezpiecznie i w kontrolowany sposób uwolnią przez strefę w dachu występujące siły.

Wentylacja techniczna zapobiega gromadzeniu się grożących wybuchem mieszanin gazów z powietrzem. Zintegrowany klimatyzator zapewnia utrzymanie się w wymaganym przedziale temperatur. Wszystkie zamontowane podzespoły elektryczne są wykonane w wersji przeciwwybuchowej i mają certyfikat CE.


Serwis i konserwacja prosto od producenta

Szafa lub kontener na materiały niebezpieczne powinny zachować funkcję ochronną na dłużej. Konieczna jest do tego regularna konserwacja, której z tego względu wymagają przepisy prawa. DENIOS stosuje się do tych zaleceń i poddaje odpowiednie produkty corocznej kontroli stanu zabezpieczeń technicznych. Nasi klienci odnoszą korzyści stosując pakiet serwisowy DENIOS:

 • Konserwacja produktów przez wyszkolonych i certyfikowanych techników serwisowych
 • DENIOS przypomina o najbliższym terminie przeglądu

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach konserwacji: 22 279 40 00 lub info@denios.pl.

Serwis i konserwacja DENIOS

Broszury produktowe DENIOS

Wiele dalszych szczegółów na temat naszych rozwiązań skrojonych na indywidualną miarę, produktów i akcesoriów znajdą Państwo także w katalogu głównym DENIOS, ukazującym się kilka razy do roku. Oprócz tego do dyspozycji naszych klientów są obszerne broszury o produktach: składowanie materiałów niebezpiecznych, technika grzewcza i chłodnicza. Przekonaj się sam w naszej strefie materiałów do pobrania.

Materiały do pobrania >>