Pomieszczenia do testowania i przechowywania akumulatorów litowych

Bezpieczna i wygodna obsługa akumulatorów litowych

Akumulatory na bazie litu są bardzo wydajne, a przy tym stosunkowo niewielkie. Dlatego znajdują obecnie coraz więcej zastosowań, np. do mobilnego sprzętu o napędzie elektrycznym lub do pojazdów. Przy wielu zaletach jednak technologia ta niesie ze sobą także ryzyko. Może być zwłaszcza źródłem zagrożenia pożarem i wybuchem. Nie ma jeszcze jednolitych uregulowań prawnych w kwestii zapobiegania szkodom. Pomimo to muszą być podejmowane w konkretnym przypadku środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia i ograniczenia szkód oraz zagwarantowania ochrony ubezpieczeniowej. Tu otwiera się pole do działania dla DENIOS. Jako producent systemów pomieszczeń technicznych oraz międzynarodowy ekspert od materiałów niebezpiecznych i ochrony przeciwpożarowej już od ponad 30 lat udzielamy naszym klientom porad i wsparcia. Jesteśmy pierwszym producentem pomieszczeń przeciwpożarowych ze stali, które wytrzymały 120-minutową próbę pożarową.

Ale nie samym tylko bezpieczeństwem żyje klient. Dopiero długotrwałe, wygodne użytkowanie pozwala stwierdzić, że systemy pomieszczeń sprawdziły się w praktyce. Dlatego oferujemy Państwu wiele opcji wyposażenia i usług serwisowych dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu.


Kiedy pomieszczenie staje się przedmiotem projektowania?

DENIOS oferuje wersje standardowe pomieszczeń z wieloma opcjami wyposażenia. O ile dla rozwiązań magazynowych możliwy jest wyższy stopień standaryzacji, to pomieszczenia do badań przeważnie muszą być konstruowane przez naszych doświadczonych inżynierów indywidualnie dla klienta. Pomieszczenie dla Państwa trzeba zaprojektować, jeśli powstaje konieczność zastosowania rozwiązania indywidualnego odbiegającego od standardu. Jeden z naszych doświadczonych inżynierów odpowiada od początku za Państwa projekt i jest do Państwa dyspozycji jako osoba do bezpośrednich kontaktów od fazy oferty do odbioru końcowego. Dzięki długoletniemu doświadczeniu znamy doskonale przepisy prawa, postępowanie z organami udzielającymi dopuszczeń i ubezpieczycielami i będziemy Państwu towarzyszyć we współpracy. Oferujemy Państwu profesjonalne zarządzanie projektem, żeby w każdym momencie wiedzieli Państwo, jakie kroki są planowane i jaki jest aktualny status Państwa projektu. Dostarczymy Państwu system, który będzie optymalnie nakierowany na Państwa potrzeby.


Kolejność działań przy realizacji projektu pomieszczeń do testowania i przechowywania akumulatorów litowych

Analiza potrzeb i doradztwo
Analiza potrzeb i doradztwo
Budowa i zarządzanie projektem
Budowa i zarządzanie projektem
Produkcja i akceptacja fabryczna
Produkcja i akceptacja fabryczna
Instalacja i uruchomienie
Instalacja i uruchomienie
Konserwacja i serwis
Konserwacja i serwis

Dalsze informacje

Korzystajcie Państwo z doradztwa DENIOS!

Jako producent systemów pomieszczeń technicznych oraz międzynarodowy ekspert od materiałów niebezpiecznych i ochrony przeciwpożarowej już od ponad 30 lat udzielamy naszym klientom porad i wsparcia. Nie ma jeszcze jednolitych uregulowań dla zapobiegania szkodom przy składowaniu akumulatorów litowych. Dlatego zaufajcie Państwu naszemu doświadczeniu. Dostarczymy Państwu odpowiednie do potrzeb, bezpieczne rozwiązanie..

  • Fachowe doradztwo: Tel. 22 279 40 00

  • Pytania