Twój niezawodny partner w zakresie serwisu i konserwacji

Dla długotrwałego utrzymania ochrony i funkcjonalności produktu DENIOS nabytego przez Państwa konieczne są regularne przeglądy.

Opierając się na długoletnich kompetencjach producenta w dziedzinie składowania materiałów niebezpiecznych DENIOS oferuje szeroką koncepcję utrzymania sprawności urządzeń bezpieczeństwa.


Te produkty sprawdzimy i naprawimy dla Ciebie:

 • Magazyny materiałów niebezpiecznych do wchodzenia

 • Magazyny regałowe na materiały niebezpieczne (na IBC i beczki)

 • Szafy na materiały niebezpieczne

 • Bezpieczne pomieszczenia techniczne

 • Szafy i magazyny przeciwpożarowe

 • Systemy wychwytowe

 • Stanowiska do pracy z materiałami niebezpiecznymi i urządzenia odsysające

 • Komory grzewcze i chłodnicze

 • Stoły do mycia bio.x

 • Mobilne zbiorniki do tankowania PolyMove


Państwa korzyści z usług serwisowych DENIOS

DENIOS opracował nowy pakiet usług kontroli zabezpieczeń technicznych w szafach i kontenerach materiałów niebezpiecznych.

W uzupełnieniu przeglądu szaf materiałów niebezpiecznych technik serwisowy od razu na miejscu przeprowadza też wszelkie czynności konserwacyjne i naprawcze (ok. 98% części zamiennych ma już ze sobą). Wszyscy technicy serwisowi DENIOS są regularnie szkoleni i mają certyfikaty SCC (Sicherheits-Certifikat-Contraktor). Zamawiając nasz pakiet serwisowy otrzymają Państwo od DENIOS Sp. z o.o. ustawową rękojmię wykonanych usług.

Dalsze usługi oferowane przez DENIOS Sp. z o.o. to przeglądy stanowisk pracy z materiałami niebezpiecznymi, szaf do kwasów / ługów, szaf do chemikaliów, szaf ekologicznych, kontenerów systemowych i modułowych itp.

 • Zgodność z przepisami

 • Zachowanie ochrony ubezpieczeniowej wraz z ograniczeniem odpowiedzialności przedsiębiorcy w razie szkody

 • Uniknięcie kosztownych napraw dzięki regularnej konserwacji

 • Minimalizacja ryzyka awarii i wydłużona trwałość Państwa sprzętu

 • Przypominanie o terminach konserwacji przez DENIOS (w przypadku umów o konserwację)

 • Bezpieczeństwo dla Państwa pracowników i przedsiębiorstwa

Pamiętaj! Sprawny sprzęt równa się pełna ochrona ubezpieczeniowa!

wyraźnie zaznaczamy, że nieprzestrzeganie obowiązków inspekcyjnych zgodnie z poniżej wymienionymi przepisami automatycznie prowadzi do odchyleń w audycie. Brak rejestracji regularnej kontroli prowadzi do ogromnych problemów z ubezpieczycielami majątkowymi w przypadku roszczeń!

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r, Nr 109, poz. 719).

Regularne przeglądy są wymagane przez przepisy prawa!


Aktualności i nowości

Dobre wsparcie techniczne robi wielką różnicę! Naszym dążeniem jest udzielanie Państwu niezawodnego wsparcia we wszystkich zadaniach związanych z konserwacją. Dlatego stale rozszerzamy naszą ofertę i zabezpieczamy Państwa inwestycje badaniem wg najnowszego stanu techniki.

NOWOŚĆ Serwis pryszniców do ciała

Profesjonalny zespół serwisowy DENIOS zajmie się teraz także Państwa prysznicami i myjkami do oczu. Wykona wymagany doroczny przegląd bezpieczeństwa wg PN EN 15154-1:2006 bądź PN EN 15154-2:2006:

 • Kontrola wzrokowa stanu ogólnego

 • Sprawdzenie prawidłowej instalacji wg wytycznych

 • Sprawdzenie dostępności

 • Sprawdzenie wymaganych tabliczek informacyjnych

 • Sprawdzenie blokady serwisowej

 • Szerokie sprawdzenie działania

 • Kontrola kompletności

 • Kontrola szczelności

 • Sprawdzenie wymaganego przepływu

 • Kontrola kształtu strumienia wody

 • Sporządzenie protokołu badania


NOWOŚĆ Podpisz umowę serwisową i otrzymaj specjalną cenę

Poręczne urządzenie SpillGuard®, które moze być umieszczone w każdej wannie wychwytowej, daje się łatwo uruchomić i w razie wycieku przez 24 godziny nadaje sygnał optyczny i akustyczny - więć skutecznie ostrzega.

Jeśli w ramach zawartej umowy serwisowej wyposażą Państwo swój system magazynowy w innowacyjny system ostrzegania o niebezpiecznych wyciekach SpillGuard®, to automatycznie będą Państwo korzystać z preferencyjnej ceny na następne zamówienia. Niniejsza oferta obowiązuje wyłącznie na jednostki urządzenia  SpillGuard® zamówione w ramach umowy serwisowej. 

 

 


Chętnie Państwu doradzimy

Mają Państwo pytania lub są zainteresowani usługami serwisowymi DENIOS? Prosimy o kontakt!

Kontakt serwis