Serwisant DENIOS sprawdza skrzynkę sterowniczą

Twój niezawodny partner w zakresie serwisu i konserwacji

Dla długotrwałego utrzymania ochrony i funkcjonalności produktu DENIOS nabytego przez Państwa konieczne są regularne przeglądy.

Opierając się na długoletnich kompetencjach producenta w dziedzinie składowania materiałów niebezpiecznych DENIOS oferuje szeroką koncepcję utrzymania sprawności urządzeń bezpieczeństwa.


Te produkty sprawdzimy i naprawimy dla Ciebie:

 • Magazyny materiałów niebezpiecznych do wchodzenia

 • Magazyny regałowe na materiały niebezpieczne (na IBC i beczki)

 • Szafy na materiały niebezpieczne

 • Bezpieczne pomieszczenia techniczne

 • Szafy i magazyny przeciwpożarowe

 • Systemy wychwytowe

 • Stanowiska do pracy z materiałami niebezpiecznymi i urządzenia odsysające

 • Komory grzewcze i chłodnicze

 • Stoły do mycia bio.x

 • Mobilne zbiorniki do tankowania PolyMove


Państwa korzyści z usług serwisowych DENIOS

DENIOS opracował nowy pakiet usług kontroli zabezpieczeń technicznych w szafach i kontenerach materiałów niebezpiecznych.

W uzupełnieniu przeglądu szaf materiałów niebezpiecznych technik serwisowy od razu na miejscu przeprowadza też wszelkie czynności konserwacyjne i naprawcze (ok. 98% części zamiennych ma już ze sobą). Wszyscy technicy serwisowi DENIOS są regularnie szkoleni i mają certyfikaty SCC (Sicherheits-Certifikat-Contraktor). Zamawiając nasz pakiet serwisowy otrzymają Państwo od DENIOS Sp. z o.o. ustawową rękojmię wykonanych usług.

Dalsze usługi oferowane przez DENIOS Sp. z o.o. to przeglądy stanowisk pracy z materiałami niebezpiecznymi, szaf do kwasów / ługów, szaf do chemikaliów, szaf ekologicznych, kontenerów systemowych i modułowych itp.

 • Zgodność z przepisami

 • Zachowanie ochrony ubezpieczeniowej wraz z ograniczeniem odpowiedzialności przedsiębiorcy w razie szkody

 • Uniknięcie kosztownych napraw dzięki regularnej konserwacji

 • Minimalizacja ryzyka awarii i wydłużona trwałość Państwa sprzętu

 • Przypominanie o terminach konserwacji przez DENIOS (w przypadku umów o konserwację)

 • Bezpieczeństwo dla Państwa pracowników i przedsiębiorstwa