Wykryć wyciek – zdążyć z reakcją: DENIOS opracował innowacyjny system ostrzegania o wyciekach SpillGuard®

Jeśli dochodzi do niezauważonego wycieku substancji niebezpiecznych dla wód, to w bardzo krótkim czasie może to doprowadzić do fatalnych skutków dla ludzi i środowiska. Aby móc podjąć działania naprawcze, DENIOS opracował pierwszy na świecie system ostrzegania o wyciekach. Samowystarczalny system o kompaktowej budowie może być zintegrowany z każdą wersją wanny wychwytowej i łatwo daje się dołączyć do istniejących urządzeń. W razie wycieku SpillGuard uruchamia optyczny i akustyczny alarm, umożliwiając w ten sposób odpowiednią reakcję.

SpillGuard® - czujnik wycieków od DENIOS

Proste działanie i długa żywotność

Okrągłe urządzenie, łatwe do umieszczenia gdzie trzeba dzięki średnicy 110 mm, po aktywizacji naciśnięciem guzika ma trwałość 5 lat. Podobnie, jak w przypadku typowych czujników dymu, regularne świecenie czerwonej diody sygnalizuje prawidłowe funkcjonowanie, zaś głośny sygnał akustyczny informuje zawczasu o konieczności wymiany sprzętu. Jeśli czujnik zetknie się z niebezpieczną cieczą, zostanie uruchomiony alarm na co najmniej 24 godziny.

Opracowany dla wielu niebezpiecznych substancji

SpillGuard® nadaje się do stosowania ze wszystkimi typowymi substancjami niebezpiecznymi i może być użyty także w strefie zagrożenia wybuchem ATEX 1. Lista odporności chemicznej zawiera informacje, jakie niebezpieczne substancje można nim wykrywać. Jeśli klient nie znajdzie na niej potrzebnego medium, to DENIOS zbada zdolność SpillGuard® do wykrywania danej cieczy w wiarygodnym teście laboratoryjnym. Można w ten sposób wykazać jednoznacznie przydatność systemu do wykrywania wycieków także mediów nieobecnych na liście.