VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo pracy–Środowisko–Zarządzanie"

VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie”

W bieżącym roku odbędzie się VII edycja Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo pracy–Środowisko–Zarządzanie”.

Będzie ona miała miejsce w Szczyrku w dniach 11-13 października. 

Tematyka obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa pracy, aspekty środowiskowe oraz z szeroko pojęte zarządzanie, a uczestnikami konferencji będą jak zwykle pracownicy naukowi uczelni wyższych i instytutów naukowych, pracownicy służb bhp, osoby działające na rzecz ochrony środowiska oraz pracownicy różnych szczebli zarządzania.

DENIOS objął patronat branżowy na tą konferencją.

Jednym z punktów konferencji będzie nasz pokaz eksperymentalny: Unikanie zagrożeń związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych, w którym teoria spotyka się z efektownymi eksperymentami.

Prosimy zapoznać się z materiałami:

Zgłoszenie uczestnictwa - Załącznik 1 

Wytyczne dotyczące formatowania dokumentów - Załącznik 2

Tematyka, koszty udziału - Załącznik 3

Zapraszamy serdecznie!