Środki dezynfekcyjne: Nie zapominać o bhp

Światowa pandemia COVID 19 sprawiła, że wszędzie muszą być utrzymywane większe zapasy środków dezynfekcyjnych, skoro nieodzowne się stało regularne dezynfekowanie rąk i powierzchni.

Zarówno przy podjęciu własnej produkcji, jak i w codziennym stosowaniu środków dezynfekcyjnych w pracy zakładu lub obiektu medycznego pojawiają się przez to niekiedy większe ilości składowanych środków i ich składników, niż dotąd zwykle bywało.

DENIOS: Bańki FALCON

Magazyn DENIOS do składowania materiałów niebezpiecznych

Trzeba przy tym pamiętać o paru sprawach. Większość środków dezynfekcyjnych zawiera bowiem łatwopalne składniki, jak np. etanol, których składowanie z kolei pociąga za sobą konieczność zachowania wymogów ochrony przeciwpożarowej i ochrony wód. Także przy składowaniu małych ilości muszą być przestrzegane określone standardy minimalne środków ostrożności.

Jako specjalista w dziedzinie zakładowej ochrony środowiska i bhp DENIOS oferuje szeroki i certyfikowany asortyment wyrobów do bezpiecznego składowania środków dezynfekcyjnych i materiałów niebezpiecznych, zarówno do małych, jak i większych ilości. Do asortymentu zaliczają się m.in. szafy materiałów niebezpiecznych do małych ilości środków dezynfekcyjnych, które można ustawić wprost na stanowisku pracy, a także systemy, których pojemność magazynowa może wynosić znacznie ponad 1000 l cieczy. Jest też wielki wybór stalowych wanien wychwytowych z certyfikatem, przewidzianych do zabezpieczenia się przed wyciekami cieczy niebezpiecznych dla wód i zapalnych oraz związanym z nimi ryzykiem dla ludzi i środowiska. Do bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych DENIOS oferuje pod marką FALCON duży wybór np. pojemników transportowych, kanistrów do nalewania i przelewania oraz sprzętu do precyzyjnego dawkowania.

Aby użytkownik mógł sobie wyrobić dokładniejsze rozeznanie w praktycznej realizacji wymagań prawa odnośnie składowania środków dezynfekcyjnych i ich składników oraz manipulowania nimi, DENIOS zebrał na swojej stronie internetowej https://www.denios.pl/wiedza-fachowa/pomoc-i-poradniki/srodki-dezynfekujace  ważne wskazówki dot. użytkowania.