Profesjonalne manipulowanie beczkami, przystosowane do strefy zagrożenia wybuchem

Fachowe postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w zakładzie pracy jest na równi z przepisowym ich składowaniem ważnym czynnikiem bezpieczeństwa ludzi i materiałów. DENIOS ma w swoim programie nowy dźwignik do beczek, którego atutem nie jest tylko zgodne z aktualnymi wymogami wyposażenie bezpieczeństwa. Dźwignik do beczek SecuEX został specjalnie zaprojektowany do strefy zagrożenia wybuchem, toteż w wersji seryjnej jest zgodny z ATEX.

Specjalnie do strefy zagrożenia wybuchem.

W wersji seryjnej zgodny z ATEX

Ochrona przyrody zaczyna się w zakładzie pracy

Większą część swojego życia człowiek spędza w pracy. Dalekowzroczna ochrona środowiska zaczyna się już od produktów towarzyszących mu w tych zajęciach. W szczególnej mierze dotyczy to posługiwania się materiałami niebezpiecznymi. Dźwignik beczek SecuEX wspomaga zgodne z przepisami postępowanie z potencjalnie groźnymi środkami produkcji, a jednocześnie chroni pracownika. Osłona czołowa uniemożliwia kontakt z hydrauliką podnośnika, ale zarazem zapewnia wystarczającą orientację dla bezpiecznego manewrowania w strefie zagrożenia wybuchem. Pomaga w tym przemyślana koncepcja transportu. Zależnie od wariantu podwozia dźwignik SecuEX może zawrócić na bardzo małej powierzchni o 360°. Do podnoszenia i opuszczania służą dwa oddzielne pedały. Zapobiega to niechcianym zakłóceniom w pracy. 

Uniwersalna przydatność w manipulowaniu 

DENIOS dostarcza dźwignik do beczek SecuEX w trzech różnych wariantach podwozia. Wąskie podwozie jest przewidziane do wjeżdżania w palety lub wanny wychwytowe. Szerokie podwozie pozwala na najeżdżanie od czoła na sprzęt magazynowy, np. wanny wychwytowe bez prześwitu nad podłożem. Podwozie regulowane umożliwia także najeżdżanie od narożnika oraz przejazd nad paletą, co pozwala na podnoszenie beczek stojących z tyłu. DENIOS oferuje ponadto dźwignik beczek SecuEX w dwóch wariantach wysokości: mniejszy umożliwia podnoszenie do 930 mm, a większy do 1430 mm. Trzy konfigurowalne uchwyty do beczek SecuEX odznaczają się maksymalną wszechstronnością. Uchwyt beczek typu M chwyta beczki stalowe 200l z wytłaczaną krawędzią i pierścieniem zaciskowym, uchwyt typu SK obejmuje beczki stalowe i plastikowe 200 / 220l. Uchwyt typu W umożliwia podnoszenie i obracanie niemal wszystkich typowych beczek.