Nowe szafy bezpieczeństwa do przechowywania akumulatorów litowych, z dwustronną ochroną przeciwpożarową

Kto musi składować baterie i akumulatory litowe, ten nie minie obojętnie szafy bezpieczeństwa z ochroną przeciwpożarową.

Szafa bezpieczeństwa SafeStore

Szafa SmartStore do ładowania akumulatorów

Zastosowanie akumulatorów litowych rozprzestrzenia się błyskawicznie w niemal wszystkich dziedzinach. Jednak wysoka gęstość energii kryje w sobie znaczny potencjał zagrożenia: kiedy dochodzi do niekontrolowanego przegrzania, samozapłonu czy wręcz wybuchu, może powstać bardzo szybko rozszerzający się pożar. Niebezpieczne są przede wszystkim uszkodzenia techniczne lub nieprawidłowa obsługa. Kto musi składować baterie i akumulatory litowe, ten nie minie obojętnie szafy bezpieczeństwa z ochroną przeciwpożarową. Problem w tym, że tradycyjne szafy bezpieczeństwa przewidziane są na ewentualność ochrony zawartości szafy przed pożarem na zewnątrz. Aby rozwiązać ten problem DENIOS, jako ekspert zakładowej ochrony środowiska i bhp, zaprojektował nową generację szaf bezpieczeństwa. Modele SmartStore i SafeStofe zapewnią ochronę – i to o sprawdzonej jakości – także w razie przegrzania lub zadymienia wnętrza w czasie ładowania lub przy składowaniu akumulatorów litowych.

Sprawdzona ochrona przeciwpożarowa od wewnątrz i z zewnątrz

Jeśli np. niesprawny akumulator litowy spowoduje pożar we wnętrzu szafy bezpieczeństwa DENIOS, to oba modele wytrzymają taką sytuację. Ciągła optymalizacja pozwoliła uzyskać odporność ogniową zamkniętego korpusu szafy (od wewnątrz na zewnątrz) 90 minut i potwierdzić ją przez dodatkową próbę pożarową w oparciu o PN EN 1363-1. Również na wypadek odwrotnej sytuacji odporność jest nadal zapewniona: Jeśli w budynku, w którym akumulatory litowe są składowane w szafie bezpieczeństwa DENIOS, wybuchnie pożar, to straż pożarna ma co najmniej 90 minut czasu na ewakuację osób i uniknięcie eskalacji pożarowego scenariusza przez zapłon lub wybuch akumulatorów litowych w zamkniętej szafie. Na taką ewentualność nowe modele posiadają klasyfikację typu 90 wg PN EN 14470-1 oznaczającą odporność ogniową z zewnątrz.

Inteligentne monitorowanie stanu w SmartStore

Model SmartStore posiada dodatkowo wysokiej jakości system tłumienia ognia oparty na  aerozolu, co w razie wystąpienia awarii daje jeszcze więcej cennego czasu na podjęcie działań zabezpieczających i np. utrudnia rozszerzanie się ognia na inne akumulatory. Dwustopniowy system alarmowy zapewnia ponadto natychmiastowe sygnalizowanie wzrostu temperatury oraz zadymienia wewnątrz szafy.

Koncepcję bezpieczeństwa w SmartStore uzupełniają styki bezpotencjałowe do przekazywania alarmów. Oznacza to, że użytkownik ma możliwość połączenia szafy ze swoim własnym systemem bezpieczeństwa, aby w razie zagrożenia w porę otrzymać informację albo móc uruchomić alarm bezpośrednio w zakładowej straży pożarnej. Dzięki dwustronnej odporności ogniowej oba modele spełniają też podwyższone wymagania bezpieczeństwa, stawiane przez ubezpieczycieli przy składowaniu akumulatorów litowych.

Nie tylko najnowsza generacja szaf bezpieczeństwa oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony. Jako długoletni specjalista w dziedzinie bhp na stanowisku pracy DENIOS oferuje szeroką gamę specjalnych produktów do magazynowania energii litowej. Oprócz wypróbowanych w praktyce magazynów i pomieszczeń technicznych obejmuje ona także wypróbowane środki gaśnicze, takie jak PyroBubbles®(granulat gaśniczy) oraz odpowiednie skrzynki transportowe i magazynowe z dopuszczeniem UN.

Więcej informacji na temat bezpiecznego składowania akumulatorów litowych DENIOS dostarcza w praktycznym poradniku pod adresem: https://www.denios.pl/poradnik-akumulatory