Magazyny przeciwpożarowe FBM – tak bezpieczne, że mogłyby stać pośród przyrody

Natura zapewnia najlepszą ochronę, ale magazyny przeciwpożarowe muszą gwarantować jeszcze większe bezpieczeństwo. Ilekroć muszą być składowane większe ilości zapalnych, sprzyjających rozszerzaniu się pożaru lub wybuchowych mediów, stawiane są wysokie wymagania. Magazyny regałowe DENIOS typu FBM mają seryjne wyposażenie wykraczające ponad standard rynkowy – i nie zajmują wiele miejsca przy ustawieniu wewnątrz i na zewnątrz.

Magazyny przeciwpożarowe FBM

Środki produkcji z dala od przyrody

FBM skutecznie odgradza środki produkcji i inne materiały niebezpieczne od otoczenia. Ten jedno- lub dwuprzedziałowy kontener o jednej lub dwóch półkach zapewnia dostateczną ilość miejsca na maks. 32 beczki po 200 l albo 12 IBC. Opcjonalnie ten magazyn regałowy może być produkowany także w podwójnej głębokości, dzięki czemu jego zawartość jest dostępna niezależnie z dwóch stron. DENIOS wytwarza FBM w wersjach „base” i „plus”. Wariant „base” jest ustawiany na płycie betonowej wykonywanej na miejscu budowy, a FBM „plus” ma prześwit od dołu 120 mm, a zatem optymalnie umożliwia zastosowanie wózków transportowych. Oba warianty zapewniają ochronę przeciwpożarową ze wszystkich stron. Magazyn regałowy może mieć do wyboru drzwi skrzydłowe lub zasuwane. Te ostatnie mogą być też otwierane całkowicie elektronicznie, co gwarantuje maksymalną wygodę dla użytkownika. FBM może być opcjonalnie wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Może być także zrealizowana ochrona przeciwwybuchowa, sygnalizacja pożaru i technika gaśnicza. Do składowania substancji agresywnych, jak kwasy i ługi, wanna wychwytowa FBM może być wyposażona we wkład z PE.

Bezpieczeństwo inwestycji do kompletu

Magazyny przeciwpożarowe DENIOS zapewniają międzynarodowy standard ochrony przeciwpożarowej REI 120. Sprawdzone panele klasy pożarowej A w połączeniu z konstrukcją na podwójnej ramie stalowej dają 120 minut odporności ogniowej od środka i z zewnątrz. Typoszereg FBM ma dopuszczenia DIBT (Niemcy) i IBS (Austria), a tym samym spełnia wszystkie wymagania ustawowe odnośnie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Spełnione są poza tym wszystkie wymogi TRGS 510 oraz VKF i EKAS (Szwajcaria) dotyczące mediów zapalnych, trujących i utleniających. Zgodność z przepisami jest obowiązkowa także w przypadku FBM i gwarantuje klientowi ważne bezpieczeństwo inwestycji.