Kontenery systemowe - właściwe rozwiązanie na każdą ewentualność

Seria kontenerów systemowych DENIOS to różnorodny i praktyczny program produktów do składowania materiałów niebezpiecznych.

Kontener systemowy z drzwiami zasuwanymi – optymalny sposób bezpośredniego składowania beczek i zbiorników IBC

Kontenery systemowe mają wymiary zoptymalizowane do składowania beczek, palet albo IBC. Mogą być elastycznie konfigurowane odpowiednio do składowanych materiałów. Zintegrowane wanny wychwytowe zapewniają bezpieczne zatrzymywanie wycieków. Jeśli składowane są substancje żrące, to można zastosować wanny z tworzywa sztucznego lub stali szlachetnej o optymalnej odporności materiału. 

Do składowania cieczy zapalnych odpowiednie są kontenery o konstrukcji samoczynnie przewietrzanej z wyrównaniem potencjału. Wszystkie kontenery systemowe są wymiarami dopasowane do typowych rodzajów pojemników, aby optymalnie wykorzystać posiadane miejsce w magazynie.

Kontenery systemowe firmy DENIOS mają wiele zalet: pozwalają nie tylko składować duże ilości materiałów niebezpiecznych na zewnątrz budynków, ale także zminimalizować koszty inwestycyjne na jedno miejsce magazynowe. Kontenery wyposażone są odpowiednio do wstawionych w nie rodzajów pojemników i mają zawsze wannę wychwytową na dolnym poziomie składowania. Różne materiały są w nich składowane zgodnie ze specyficznymi dla nich przepisami magazynowania.

Niezależnie od swoich ogólnych zalet, program kontenerów systemowych zawiera jeszcze wiele rozwiązań szczegółowych. Mogą one mieć do trzech poziomów składowania, mogą być obsługiwane z jednej strony – od frontu – albo z dwóch stron przy podwójnej głębokości kontenera, mogą mieć wkłady wanien do składowania mediów agresywnych, drzwi zasuwane, skrzydłowe, żaluzjowe lub zamiast nich zasuwaną plandekę z tworzywa sztucznego, mogą być także specjalnie izolowane termicznie dla ochrony przed mrozem materiałów wrażliwych na temperaturę. Wszystkie kontenery systemowe DENIOS mają konstrukcję z naturalnym przewietrzaniem.  Dzięki wyrównaniu potencjałów każdy kontener (z drzwiami skrzydłowymi lub zasuwanymi) da się bez zbędnego kłopotu przystosować do zgodnego z przepisami składowania cieczy łatwopalnych; może być też do tego przystosowany w dowolnym późniejszym momencie.

Wiele innych pomysłowych rozwiązań z zakresu składowania materiałów niebezpiecznych i wyposażenia produkcji znajdą Państwo także w prawie 500 stronicowym katalogu, który mogą Państwo zamówić telefonicznie pod nr 22 279 40 00, mailem na adres info@denios.pl, można też obejrzeć go online

Chcieliby Państwo zasięgnąć bezpośredniej porady? Prosimy zadzwonić do naszych ekspertów: 22 279 40 00. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania!