EX-tremalne bezpieczeństwo i szeroka ochrona: DENIOS rozszerza swój specjalny asortyment ochrony przeciwwybuchowej

DENIOS – specjalista w dziedzinie bhp i ochrony środowiska w zakładzie pracy – rozszerzył swój obszerny specjalny asortyment środków ochrony przeciwwybuchowej w obszarze narzędzi nieiskrzących o 700 nowych artykułów. Narzędzia nieiskrzące redukują źródła zapłonu przy pracy w strefie zagrożenia wybuchem i dlatego powinno się z nich korzystać.

Narzędzia nieiskrzące DENIOS

Używanie zwykłych narzędzi stalowych może spowodować powstanie iskry zapłonowej. Oznacza to ryzyko przy obchodzeniu się z substancjami palnymi w formie gazów, oparów, mgieł lub pyłów, bo mogą one w połączeniu z tlenem wytworzyć atmosferę wybuchową. Pod nazwą ATEX („Atmosphère Explosible“) występują dwie dyrektywy o ochronie przeciwwybuchowej, przewidujące działania mające na celu uniknięcie ryzyka wybuchu w przedsiębiorstwie. Należy do nich także zastosowanie narzędzi nieiskrzących.

W asortymencie DENIOS prawie każde narzędzie ma swój nieiskrzący odpowiednik. Ułatwia to wymianę tradycyjnych narzędzi dla zespołów serwisowych albo do skrzynki narzędziowej umieszczonej obok maszyny. Oprócz młotków, klinów, łomów, kluczy nasadowych, dłut albo wkrętaków w internetowym sklepie DENIOS można znaleźć jeszcze wiele innych nieiskrzących narzędzi. Do minimalizacji ryzyka iskrzenia przyczynia się stop specjalny na bazie miedzi (miedź-beryl, brąz specjalny), certyfikowany zgodnie z ATEX 1999/92/WE przez Federalny Zakład Badania Materiałów (BAM).

Oprócz narzędzi nieiskrzących w asortymencie specjalnym rynkowego lidera jest jeszcze wiele innych produktów i rozwiązań dotyczących tematu ochrony przeciwwybuchowej, jak np. moduły bezpieczeństwa dla systemów pomieszczeń technicznych, sprzęt do przechwytywania substancji szkodliwych w laboratorium, produkty do bezpiecznego pompowania i mieszania oraz podnoszenia i transportu albo do uziemienia i oświetlenia. Zespół ekspertów DENIOS odpowiada na pytania i udziela porad dot. ochrony przeciwwybuchowej.

 

Ponadto korzystanie z narzędzi nieiskrzących nie może być jedynym środkiem ochronnym stosowanym w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem. Przedsiębiorstwa powinny dodatkowo przestrzegać przepisów bhp.

 

Więcej informacji nt. ochrony przeciwwybuchowej można znaleźć w poradniku DENIOS pod adresem: www.denios.pl/wiedza-fachowa/pomoc-i-poradniki/skuteczne-unikanie-eksplozji-wprowadzenie-do-ochrony-przeciwwybuchowej/