Dobry klimat dla każdego materiału

Technika grzewcza i chłodnicza DENIOS pomaga opanować trudne procesy

Agregaty do mieszania w przeciwpożarowej komorze grzewczej, dodatkowo z wyposażeniem przeciwwybuchowym

Wąskie przejścia przed komorą i ogólny brak miejsca wokoło wymagały zastosowania specjalnego rozwiązania wrót. Ponieważ wrota skrzydłowe zabierałyby za dużo miejsca przy otwieraniu, wykorzystane zostały wrota podnoszone

W tej przelotowej komorze grzewczej wstawione media są w trakcie nagrzewania przesyłane do innej stacji procesu produkcyjnego za pomocą podłogi z rolek, zgodnie z zasadą "First In First Out"

Komora grzewcza z dwoma poziomami składowania i wygodnymi wrotami żaluzjowymi

Odpowiednie przygotowanie i udostępnienie materiałów wrażliwych na temperaturę odgrywa istotną rolę w procesach produkcyjnych wielu branż, jak np. przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy i tekstylny. Jednak właściwości stosowanych substancji, jak i charakterystyki różnych procesów wytwórczych w znacznej mierze różnią się od siebie. 

Dlatego systemy grzewcze i chłodnicze muszą sprostać bardzo różnym wymaganiom. Trzeba także uwzględnić wzrastający stopień automatyzacji i coraz większe wymagania odnośnie wydajności.

Wynika z tego konieczność coraz ściślejszej integracji systemów grzewczych i chłodniczych z procesem produkcyjnym i dobrej synchronizacji z otoczeniem procesu. Ważna jest przy tym zarówno zdolność zapewnienia stałej temperatury, jak i szybkość nagrzewania materiałów.

Inżynieria stosowana DENIOS nastawiona jest bezpośrednio na potrzeby klienta. Może przy tym chodzić o ogrzewanie materiałów (do 200 °C), zabezpieczenie składowanych dóbr przed mrozem albo chłodzenie. W asortymencie znajdują się szafki lub komory grzewcze w kontenerach modułowych, a także płaszcze grzewcze. Szafki i komory grzewcze DENIOS spełniają oczywiście wszystkie wymagania prawa. Do portfolio produktów DENIOS należą również przelotowe komory grzewcze działające na zasadzie „First In First Out”, niektóre w wersji przeciwpożarowej EI120. Zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym stawiane są dodatkowo wymagania GMP i odnośnie wykonania ze stali szlachetnej.

Zobacz przykłady naszych realizacji w technice grzewczej.