DENIOS dostarcza pierwsze bezkontaktowe centrum testów na koronawirusa

Coraz liczniejsze miasta i gminy w całej Europie urządzają ośrodki testów na koronawirusa w ustronnie położonych pomieszczeniach. Ludzie mogą tu po uprzednim zgłoszeniu poddać się badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Aby zredukować kontakt między personelem a pacjentem podejrzewanym o infekcję, DENIOS dostarcza – jako firma wyspecjalizowana w zakładowej ochronie środowiska i bhp – pierwsze mobilne centrum testów na koronawirusa do pobierania wymazów przy zredukowanym kontakcie lub samodzielnego ich pobierania z asystencją bez kontaktu.

Mobilne centrum testowe wewnątrz

Mobilne centrum testowe od zewnątrz

Funkcjonalność dla najwyższego bezpieczeństwa

Po dezynfekcji rąk testowana osoba wchodzi przez zamykane drzwi do strefy pacjenta, oddzielonej przestrzennie ścianką działową z okienkiem śluzy i urządzeniem komunikacyjnym od strefy personelu. Przez okienko śluzy od podejrzanego pacjenta może być pobrany wymaz za pomocą szpatułki. Podciśnienie panujące w strefie pacjenta przeciwdziała w krótkim czasie pobierania możliwości przeniesienia do strefy personelu aerozoli zawierających wirusy.

Gotowe wyposażenie wnętrza do natychmiastowego uruchomienia

Gotowe do podłączenia centrum testowe może być ustawione na równej, utwardzonej powierzchni (np. betonowej, brukowanej, smołowanej, asfaltowej) i do strefy 2 obciążenia wiatrem nie wymaga zakotwienia w podłożu. Drzwi zamykają się samoczynnie i są zamykane na klucz. Pomieszczenie ma system ustalający drzwi przytrzymywane nieelektrycznym magnesem. Rampa najazdowa pozwala na dostęp wolny od barier. Przez organizacyjną regulację dostępu można określić, czy pacjenci wchodzą do strefy pacjenta pojedynczo, czy w grupach maks. 3-osobowych z zachowaniem wymaganych odstępów bezpieczeństwa. Strefy mogą być ogrzewane niezależnie od siebie. Nawiew i wywiew (z podciśnieniem w strefie pacjenta) realizowane są przez wentylację techniczną. Powietrze odlotowe jest wyprowadzone przez dach. Do wyposażenia podstawowego należy stół w strefie personelu, indywidualne zestawy krzeseł w obu strefach (maks. 4 krzesła), podłoga ze zgrzewanego PVC, zestaw pierwszej pomocy z płynem do płukania oczu oraz wstępnie zainstalowana umywalka (dopływ i odpływ na zewnątrz) w strefie personelu. Na życzenie dostępne są dalsze elementy wyposażenia. Wszystkie powierzchnie są wolne od spoin i łatwe do czyszczenia. Okienko śluzy jest obsługiwane ze strefy personelu. System jest podłączany przez umieszczony na zewnątrz centralny zasilacz (CEE wg IEC-60309).

Dalszych informacji o produkcie udzielą bezpłatnie konsultanci DENIOS pod numerem telefonu 22 279 40 40 lub 503 141 980.