Certyfikowany magazyn przeciwpożarowy DENIOS WFP

Składowanie materiałów niebezpiecznych pociąga za sobą wielką odpowiedzialność na prowadzących działalność gospodarczą. Gdy chodzi o magazynowanie substancji łatwopalnych, to można czuć się bezpiecznie, jeśli producent magazynu dysponuje maksimum doświadczenia w tej dziedzinie – a jego produkt posiada wszelkie konieczne certyfikaty i atesty. Nowy magazyn przeciwpożarowy DENIOS WFP łączy oba te wymagania z maksymalną elastycznością dla klienta.

Nowy WFP jako stacja mieszania farb wewnątrz hali produkcyjnej

Drzwi mogą być umieszczone na krótkiej i długiej stronie systemu

Nie tylko na małe pojemniki

Nowy magazyn przeciwpożarowy WFP jest udoskonaloną wersją międzynarodowego klasyka BMC. System ten jest obecnie użytkowany w ponad 5000 egzemplarzach u klientów na całym świecie. Nowy WFP konsekwentnie kontynuuje zasadniczą ideę poprzednika. Jest dostępny w powierzchniach od 6,6 do 21,6 m2. Wysokość wnętrza w świetle wynosząca 2280 i 2500 mm zapewnia, w połączeniu z powierzchnią podstawy o różnych dostępnych wymiarach, maksymalnie elastyczne dostosowanie WFP do wymagań danego zakładu. Do podstawowego wyposażenia należy wanna wychwytowa zgodna z Prawem Ochrony Środowiska. Drzwi mogą być umieszczone w krótszej lub dłuższej ściance systemu magazynowego. Tak więc WFP może np. być wykorzystywany jako magazyn małych pojemników, gdzie pracownik ma możliwość wejścia i wyjścia. Przy wysokości w świetle wynoszącej 2500 mm nowy system WFP nadaje się także do zabudowy kompletnych stanowisk pracy z materiałami niebezpiecznymi, wraz z instalacjami wentylacji technicznej. Przy takim wyposażeniu możliwe jest powstanie pełnowartościowej strefy pożarowej wewnątrz hali produkcyjnej.

Międzynarodowa ochrona przeciwpożarowa najnowszej generacji 

WFP zapewnia 90 minut ochrony przeciwpożarowej od wewnątrz i na zewnątrz dzięki podwójnej konstrukcji ramy stalowej. Między ścianami znajduje się izolacja z paneli z wełny mineralnej, które mają istotny wpływ na właściwości przeciwpożarowe systemu. Jednak to nie poszczególne elementy, ale system, jako całość ma spełniać wymagania!

Przy każdym nowym projekcie DENIOS intensywnie inwestuje w badania, rozwój i kontrolę zewnętrzną, aby wyposażyć swoje wyroby we wszystkie konieczne aprobaty i certyfikaty. Nowy kontener przeciwpożarowy posiada przyjęty na obszarze Europy certyfikat REI 90. Spełnia także wymogi normy PN EN 1090. Wanna wychwytowa jest zgodna z Prawem Ochrony Środowiska. Dodatkowo, jest dopuszczony przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).  Nr dopuszczenia:  Z-38.5-292. Dzięki użyciu gotowego systemu, łatwiejsze i szybsze staje się sporządzenie analizy ryzyka, dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Jak zwykle w przypadku systemów magazynowych DENIOS uzupełnieniem oferty jest pełna obsługa serwisowa w okresie gwarancji oraz po jej zakończeniu.