Certyfikacja według PN EN 1090 to u nas już standard

Od początku lipca 2014 r. wszystkich producentów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium, jak np. ramy kontenerów, obowiązuje trzyczęściowa norma PN EN 1090. Jest to z korzyścią dla klienta, który jednak powinien zasięgnąć porady ekspertów z Denios.

Certyfikowane procesy produkcyjne w DENIOS

Obowiązek spoczywa na producentach

Zasadniczo norma EN 1090 wchodzi w życie w całej Europie dla wszystkich producentów elementów nośnych ze stali i aluminium. Wyjątek stanowią Francja, Włochy, Hiszpania. DENIOS sam produkuje całe portfolio systemów magazynowych, toteż nowy obowiązek oznakowania dotyka nas bezpośrednio. Najważniejsza zmiana, która towarzyszy wprowadzeniu nowej normy, to obowiązek stosowania oznaczeń CE. Bez nich na rynku wewnątrz europejskim nie wolno już sprzedawać konstrukcji nośnych ze stali albo aluminium. Firma DENIOS podjęła to nowe wyzwanie i poddała się certyfikacji wg EN 1090. Od 21.07.2014 r. własne wyroby DENIOS ze stali i aluminium są opatrywane oznaczeniem CE.

Handel wewnętrzny: Jednolitość znakiem firmowym

Przezwyciężyć przeszkody techniczne i umocnić handel wewnątrz europejski - oto intencja nowej wytycznej. Na całym obszarze europejskim mają zostać stworzone jednakowe warunki dla produktów znajdujących się w obrocie handlowym. Tak więc norma EN 1090-1 reguluje wymagania dotyczące wykazania zgodności z normą dla konstrukcji nośnych stalowych, aluminiowych i łączonych stalowo-betonowych. Ważnym elementem tych wymagań jest konieczność wykazania, że pracownicy przedsiębiorstwa mają wystarczające kwalifikacje. Część 2 zawiera wymagania dotyczące projektowania i produkcji stalowych konstrukcji nośnych. DENIOS, zgodnie z normą, nadzoruje cały proces produkcji, zwłaszcza towarzyszące mu próby technologiczne w zakresie spawania, montażu, skręcania i ochrony przed korozją. PN EN 1090-3 zawiera odpowiednie przepisy dla konstrukcji  nośnych z aluminium.

Następstwa dla odbiorcy końcowego

Normalizacja wyrobów i warunków produkcji przynosi korzyść klientom w całej Unii Europejskiej. Niemałym pożytkiem dla chcących budować jest wprowadzenie z wejściem w życie EN 1090 jednakowego, niezależnie od kraju, standardu jakościowego. Jeśli jednak planuje się urządzenie magazynu materiałów niebezpiecznych albo bezpiecznego pomieszczenia technicznego, to trzeba wziąć pewne sprawy pod uwagę. Jeśli dostawca ma certyfikat jedynie wg EN 1090-2, to nie wystarcza to do uzyskania pewności co do sytuacji prawnej. Obowiązkowy jest dodatkowy certyfikat wg EN 1090-1. Oprócz tego magazyny materiałów niebezpiecznych, a zwłaszcza kontenery, są budowlami specjalnymi, a zatem podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia budowlanego. Najlepiej jest zdać się na profesjonalne wsparcie w planowaniu. DENIOS jest niezawodnym partnerem i gwarantuje certyfikowaną jakość.