Bezpieczna obsługa akumulatorów litowych z DENIOS

W dzisiejszych czasach nie sposób się obejść bez akumulatorów litowych, które przy stosunkowo małych rozmiarach mają dużą pojemność. Jednak technologia ta kryje też w sobie niemałe ryzyko pożaru i wybuchu. Wymagania prawne dotyczące bezpiecznego przechowywania, ładowania i testowania nie są jeszcze dostępne. Jest faktem, że zgodnie z Kodeksem Pracy - Działem X Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia Art. 226, pracodawca jest obowiązany do określenia i oceny zagrożeń oraz do podjęcia stosownych środków zaradczych. DENIOS od lat intensywnie zajmuje się tym tematem i oferuje już odpowiednie pomieszczenia do bezpiecznego składowania, ładowania i badania akumulatorów litowych. Ponadto DENIOS zapewnia klientom aktualną wiedzę i rekomendacje.

Bezpieczna obsługa akumulatorów litowych z DENIOS

Pomieszczenie do przechowywania akumulatorów litowych

Pomieszczenie do badań akumulatorów litowych

Sprawdzone i bezpieczne magazyny i pomieszczenia do badań

Jeśli chodzi o przechowywanie akumulatorów litowych, oferta DENIOS obejmuje zarówno kompaktowe ognioodporne magazyny na małe ilości, jak i przeciwpożarowe magazyny regałowe Rack-Fire-Protect (RFP) o dużej pojemności. Magazyn z możliwością wejścia do środka Walk-In-Fire-Protect (WFP) oferuje szeroką gamę opcji, jako podręczny magazyn dla mniejszych modułów. Pomieszczenia do badań akumulatorów litowych DENIOS projektuje niemal wyłącznie według wymagań klientów. W szczegółowej analizie potrzeb bierze się przy tym pod uwagę takie aspekty, jak warunki ustawienia sprzętu, koncepcja użytkowania, ocena zagrożeń u klienta oraz koncepcja bezpieczeństwa operacyjnego. 

Większa elastyczność i komfort 

Magazyny przeciwpożarowe DENIOS są produkowane z wytrzymałej konstrukcji stalowej na podwójnej ramie i posiadają każdorazowo dopuszczenie dla całego systemu przy odporności ogniowej 90-120 minut od środka i z zewnątrz. Mobilne pomieszczenia mogą niewielkim nakładem być zintegrowane z istniejącą infrastrukturą zakładu.  W kwestii wyposażenia DENIOS przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa i komfortu: bierze się pod uwagę zarówno łatwość dostępu czy elastyczność systemów regałowych, jak i funkcje istotne dla bezpieczeństwa oraz mechanizmy monitorowania. 

Wiedza ekspertów w ramach usługi

W poradniku online DENIOS dostarcza szczegółowych informacji na temat wytycznych, obsługi i rozwiązań bezpieczeństwa dla akumulatorów litowych. Wkrótce zainteresowani będą mieli ponadto do dyspozycji na stronie internetowej broszurę informacyjną.