Bezpieczeństwo w strefie zagrożenia wybuchem: samonadzorujące systemy uziemienia

W wielu procesach przemysłowych mamy na co dzień do czynienia z elektrostatyką. Niestety jest to niebezpieczne zjawisko, bo gromadzenie się ładunku elektrostatycznego może doprowadzić do wybuchu. Zapobiegawcza ochrona przeciwwybuchowa dąży do wyeliminowania potencjalnych źródeł zapłonu. W tym celu DENIOS proponuje swoim klientom bogate wyposażenie. Szczególnie korzystny wpływ na bezpieczeństwo mają kable uziemiające z kontrolką.

Ochrona EX od DENIOS: łatwość obsługi i maksymalne bezpieczeństwo

Mobilny i bezpieczny - łączy 2 pojemniki albo 1 pojemnik z punktem uziemienia

Zielone światło dla skutecznej ochrony przeciwwybuchowej

Nadzorowane systemy uziemienia dają zwłaszcza przy posługiwaniu się materiałami zapalnymi lub wybuchowymi konieczną pewność bezpiecznego odprowadzenia elektryczności statycznej. Dlatego żabki uziemiające będące częścią produktów DENIOS są wyposażone w zieloną diodę LED. Jej miganie sygnalizuje istnienie skutecznego, prawidłowego połączenia. System stale nadzoruje to połączenie. W razie jego przerwania LED gaśnie, sygnalizując tym samym wystąpienie w obwodzie elektrycznym oporu większego niż 10 omów. Zachodzi wtedy możliwość gromadzenia się ładunków elektrostatycznych i nie ma już gwarancji bezpieczeństwa. W asortymencie DENIOS są specjalnie do użytku mobilnego dwa typy nadzorowanych systemów uziemienia, które sprawdzają, czy między elementami instalacji występuje pewny kontakt i sygnalizują to odpowiednio. Typ EZ jest wyposażony w dwie żabki uziemiające, np. do połączenia dwóch pojemników. Typ C 52 ma jedną żabkę uziemiającą i dwa ucha pierścieniowe do podłączenia do punktu uziemienia u klienta. Żabki są wyposażone w szybkozłącze i wykonane ze stali szlachetnej. Zasilanie prądem zapewnia bateria 9 V. Produkt odpowiada klasie ochrony IP 65. Nadzorowane systemy uziemiające DENIOS są dopuszczone zgodnie z ATEX i IECEX. 

Zapobieganie: lepsze aktywne niż bierne

Kabel uziemiający z kontrolką daje klientowi niezawodne bezpieczeństwo przy dobrej relacji ceny do jakości. Tańsze kable i zaciski również uziemiają, ale wymagają od użytkownika większej uwagi przy stosowaniu. Tak np. trzeba sprawdzać, czy zęby żabki mają rzeczywisty kontakt z metalem pojemnika. Gdyby bowiem stykały się tylko z lakierem, to uziemienie nie byłoby skuteczne i nie dawałoby wystarczającej ochrony. Korozja żabki albo pokrywanie jej osadami mogą również uniemożliwiać powstanie bezpiecznego połączenia. System samonadzorujący sygnalizuje użytkownikowi już na pierwszy rzut oka, czy takie bezpieczne połączenie między pojemnikiem a punktem uziemienia istnieje, czy nie.